امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
8 اسفند 1401

جلسه سالیانه معاونت بین الملل دانشکده پزشکی برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، جلسه سالیانه معاونت بین الملل دانشکده پزشکی با حضور دکتر بیگ محمدی رییس دانشکده پزشکی، دکتر آیتی معاون بین الملل دانشگاه، ، دکتر کرامتی معاون بین الملل دانشکده پزشکی، دکتر رضایت معاون آموزشی پردیس بین الملل، دکتر امینیان رییس پردیس بین الملل دانشکده پزشکی، دکتر زرگران مدیر توسعه امور بین الملل معاونت بین الملل دانشگاه، دکتر نکوفر مدیر روابط بین الملل دانشگاه و معاونین بین الملل گروه ها و بیمارستان ها روز شنبه 6 اسفندماه در سالن شورای دانشکده برگزار شد.
دکتر بیگ محمدی، رییس دانشکده پزشکی به اهمیت فعالیت های بین الملل و ارزش افزوده آن اشاره کرد و ایجاد انگیزه و اطلاع رسانی مناسب درباره روندهای بین المللی را مقدمه این فعالیت ها دانست.
دکتر کرامتی معاون بین الملل دانشکده پزشکی ضمن عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به مدعوین خلاصه ای از برنامه نشست ارائه کردند.
در ادامه دکتر آیتی، معاون بین الملل دانشگاه به بسترهای موجود برای فعالیت های بین المللی در دانشگاه پرداخت و درباره اهمیت بین المللی سازی در آموزش عالی صحبت کرد.
سپس دکتر رضایت، معاون آموزشی پردیس بین الملل آماری از دانشجویان بین الملل ارائه کرد و ضمن اشاره به موفقیت دانشکده پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی در جذب و آموزش دانشجویان بین الملل، از دوره New-Route Ph.D. برای جذب دانشجویان بین الملل به صورت استادمحور سخن گفت. همچنین توضیح مختصری درباره موفقیت دانشگاه در پردیس های کیش و سبطین داد.
دکتر امینیان، رییس پردیس بین الملل دانشکده پزشکی آماری درباره دانشجویان Undergraduate و MBBs ارائه داد و از موفقیت دانشجویان بین الملل فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه تحصیل در کشور خودشان صحبت کرد.
دکتر نکوفر، مدیر روابط بین الملل دانشگاه درباره برند Appraise to Raise و بسترهایی که برای فعالیت های بین المللی آماده می کند مانند حمایت و ارائه خدمات لازم برای برگزاری وبینار، آنلاین ژورنال کلاب، کنگره/سمپوزیوم و .. صحبت کرد. همچنین به وجود میزهای همکاری های علمی با کشورهای دیگر اشاره و درخواست همکاری کرد. در آخر نیز درخصوص رتبه بندی دانشگاه آماری ارائه داد و راه کارهای بهبود جایگاه دانشگاه در رتبه بندی جهانی را بیان کرد.
در ادامه معاونین بین الملل گروه ها و بیمارستان ها سوال ها و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0