امروز : پنجشنبه 26 فروردین 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
24 بهمن 1395

بازدید رییس و هیئت رییسه دانشکده پزشکی از مرکز مهارتهای بالینی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 در ابتدای این بازدید دکتر باستان حق سرپرست مرکز مهارتهای بالینی طی گزارشی به تشریح عملکرد شش ماهه نخست سال 96 پرداخت. وی ضمن اشاره به آمار برگزاری کارگاهها وآزمونها، تعداد کل کارگاههای برگزار شده در نیمه اول سال 96 را 104 کارگاه و آزمونهای برگزار شده را 21 آزمون برشمرد. ایشان همچنین اظهار داشت طیف این آزمونها بسیار گسترده وشامل آزمونهای دانشجویی تا آسکی صلاحیت بالینی و بورد تخصصی می باشد. کارگاههای برگزار شده نیز درسطوح مختلف شامل کارگاههای پایه برای دانشجویان تا کارگاههای کشوری اعضاء هیات علمی بوده است. بیشترین تعداد کارگاهها مربوط به گروههای طب اورژانس، زنان و داخلی است و بیشترین تعداد آزمون نیز مربوط به گروه طب اورژانس و معاونت بهداشتی دانشگاه (مراقبین سلامت) می باشد.
همچنین در ادامه به معرفی مولاژهای جدید پرداخت و ضمن تشکر ازپیگیری های مداوم دکتر نفیسی رییس دانشکده ومساعدت دکتر عمیدی معاون مالی و اداری و معاونت آموزشی دانشگاه، افزود:  مولاژهای خریداری شده پس از ماهها کارکارشناسی از نظر کیفیت و اولویت با همکاری گروههای آموزشی، کارشناسان مرکزانتخاب شده است و دارای قابلیتهای فراوان و تکنولوژیهای روزهستند. سرپرست مرکز مهارتهای بالینی سپس ضمن اشاره به پاره ای از نیازهای مرکز خواستار ارتقاء سطح کیفی و کمی شد و همچنین افزود نیاز به فضای فیزیکی بیشترجهت بخشهای آموزش و سنجش، نیروهای مورد نیاز، سیمولاتورهای پیشرفته، فانتوم ها و دستگاههای سونوگرافی وتهیه مولاژهای پر استفاده به صورت مداوم می باشد.
   در پایان دکترنفیسی وهمچنین دکترعمیدی معاون مالی و اداری ضمن تشکرازتلاشهای همکاران مرکز،خواستار یک تعرفه مناسب برای دوره ها شدند.
ایشان تصریح کردند سعی شود قراردادها زیر نظر معاونت مالی واداری دانشکده انجام شود تا این معاونت بتواند از طریق دانشگاه یا ارگانهای طرف قرارداد مطالبات مربوطه را وصول نماید.
خبرنگار:نیرومند رومیانی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0