امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 مهر 1398

به بهانه 23 مهر، روز جهاني سل/ معرفي گروه عفونی دانشکده پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


تقويم سلامت دانشکده پزشکي در نظر دارد به مناسبت هاي مختلف گروه ها و افراد مرتبط از خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکي تهران را معرفي کند در اين بخش به بهانه 23 مهر روز جهانی سل، به معرفي گروه عفونی دانشکده پزشکي مي پردازيم.
به گزارش روابط عمومي دانشکده پزشکي،ساختمان سه طبقه بخش عفونی (بناي غربی) توسط مهندسين آلمانی در سالهاي قبل از 1324 در مجتمع بيمارستاني امام‌خمينی(ره) (پهلوی سابق) ساخته شد و از ابتدا به منظور تأسيس بخش عفونی بنا شده بود. قبل از بنای اين ساختمان تعدادی از بيماران مبتلا به بيماریهای عفونی در بخش داخلی بيمارستان رازی بستری مي‌شدند.
بخش بيماریهای عفونی كه در آن زمان بيماریهای گندزا ناميده می شد، در سال 1316 در بيمارستان رازی به رياست دكتر منوچهر اقبال كه استاد كرسی و بنيانگذار بخش عفونی دانشگاه علوم پزشكي تهران می باشد داير شد.
بخش عفونی در اسفند ماه سال 1327 به بيمارستان امام‌خمينی(ره) منتقل شد. در حال حاضر بخش‌های بیماری‌های عفونی در بنای غربی بيمارستان امام‌خمينی(ره) مستقر و دارای دو بخش عفونی مردان و زنان است كه ۵۴ تخت بيمارستانی دارد.
درمانگاه عفونی، درمانگاه هپاتیت، درمانگاه HIV و مركز مشاوره بيماريهای رفتاری پذيراي بيماران متعددی است كه از مناطق مختلف كشور به اين مركز ارجاع داده می‌شوند. در كنار ارائه خدمات درمانی، گروه بيماري‌های عفونی هر سال آموزش حدود ۴۰۰ دانشجوی پزشكی، ۴۰۰ كارورز، ۸ تا ۱۰ دستيار تخصصی و ۴ فلوشیپ عفونتهای بیمارستانی و HIV/AIDS را بر عهده دارد و همچنین فعاليتهای پژوهشی قابل توجهی در اين گروه انجام می شود.
گروه آموزشی عفونی 22 عضو هيئت علمی دارد که 14 نفر آنها در بیمارستان امام خمینی و 8 نفر در بیمارستان های دیگر خدمت می کنند.  ۷ نفر از اعضاء هيئت علمی این گروه حائز رتبه استادی، ۵ نفر حائز رتبه دانشياری و بقیه ایشان دارای رتبه استادياری هستند.
خبر: عالیه عطایی

 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0