امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 دی 1395

معرفي بيمار در تاريخ 13/10/95

بسمه تعالي   معرفي بيماردر روزدوشنبه مورخ13/10/95 با حضور اعضاي هيات علمي گروه و تمامي دستياران سالهاي اول، دوم و سوم در گروه طب كار برگزار ميشود. شرح حال بيمار را دراين قسمت مشاهده نمائيد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0