امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
1 آذر 1395

معرفي بيمار با موضوع « ترمور»

  بسمه تعالي   معرفي بيماردر روزدوشنبه مورخ1/9/95 با حضور اعضاي هيات علمي گروه و تمامي دستياران سالهاي اول، دوم و سوم در گروه طب كار برگزار ميشود. شرح حال بيمار را در اين قسمت مشاهده نمائيد.    


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0