امروز : شنبه 25 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
9 بهمن 1395

معاون جديد امور هيات علمي در دانشكده پزشكي منصوب شد

دكتر نفيسي با صدور حكمي خانم دكتر رويا ستارزاده را به عنوان معاون جديد امور هيات علمي در دانشكده پزشكي منصوب كرد.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، خانم دكتر رويا ستارزاده دانشيار گروه آموزشي قلب و عروق با صدور حكمي از سوي دكتر نفيسي سرپرست دانشكده پزشكي به عنوان معاون امور هيات علمي منصوب شد.متن اين حكم به اين شرح است:سركار خانم دكتر رويا ستارزادهدانشيار  محترم گروه آموزشي قلب و عرو ق دانشكده پزشكيباسلام واحترام    نظر به تعهد و شايستگي و نيز سوابق علمي و اجرايي سركار عالي طي اين حكم به عنوان معاون امور هيات علمي دانشكده پزشكي منصوب مي شويد. از حضرتعالي انتظار مي رود با اختصاص وقت كافي، برنامه ريزي منسجم و استفاده از كليه ظرفيت هاي موجود، ضمن پيگيري و ساماندهي امور مربوط به هيات علمي آن دانشكده براي دستيابي به اهداف زير اهتمام ويژه مبذول فرماييد:•    سكانداري معاونت امور هيات علمي  در راستاي نيل و تحقق نقشه جامع علمي دانشگاه •    رسيدگي هر چه بهتر به ارزشيابي، ارتقاء و ترفيع ساليانه اعضاء هيات علمي•    توسعه برنامه هاي آموزشي در راستاي توانمند سازي اعضاي هيات علمي•    تسريع روند اجراي برنامه هاي اخلاق و تعهد حرفه اي ميان اعضاي هيات علمي•    تكميل و بازنگري مداوم  نقشه هيات علمي دانشكده پزشكي در مسير هدفمند كردن جذب اعضاي هيات علمي جديد•     پيگيري و نظارت بر اجراي صحيح روش هاي ارزشيابي كمي و كيفي عملكرد اعضاي محترم هيات علمي•      همكاري با ساير واحدها در پيگيري امور رفاهي اعضاي هيات علمي  اميد است با استعانت از خداوند متعال و مشاركت و مساعي كليه همكاران محترم، تلاش خويش را براي انجام وظايف محوله و پيشبرد اهداف دانشكده پزشكي و دانشگاه به كار گيريد. توفيق روزافزون شما را در پيشبرد اهداف دانشگاه و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از درگاه حضرت باريتعالي خواستارم . اميدوارم در سايه الطاف الهي و با تلاش روزافزون در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.دكتر شهريار نفيسيسرپرست دانشكده پزشكي


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0