8 مهر 1395

مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه

با توجه به موارد متعدد شکایات استادان راهنما از برخي فراگيران و دانش آموختگان به دبیرخانه کمیته اخلاق دانشگاه در خصوص عدم هماهنگي با ايشان هنگام تدوين و انتشار مقالات منتج از پايان نامه و عدم رعایت حقوق معنوی در محصولات منتج از پایان نامه، اين موضوع در جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه، مورخ بیستم مرداد ماه سال جاری مطرح و مقرر گردید، به منظور اطمينان از اطلاع فراگيران از اهميت موضوع و پیشگیری از بروز اینگونه تخلفات پژوهشی، با حمايت و همكاري واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشجويان تمام مقاطع در هنگام ثبت يا دفاع پایان نامه به صورت کتبی متعهد شوند که کلیه محصولات منتج از پايان نامه اعم از مقاله، ثبت اختراع و .... با هماهنگی اساتید راهنما انتشار یابد.      


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0