امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
17 آبان 1395

مشاهده آموزش همتايان در گروه كودكان

  به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و توسعه آموزش واحد توانمند سازي مدرسين: در راستاي اجراي برنامهمشاهده آموزش همتايان (ماه)سومين جلسه مشاهده برگزار شد.   كلاس درس دكتر نيكو نيك­نفس، متخصص بيماريهاي كودكان و عضو محترم هيات علمي بيمارستان امام خميني كه در تاريخ  ۹  آبان ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشكده پرستاري تحت عنوان تهويه مكانيكي نوزاد  در بيمارستان وليعصر به صورت آموزش در گروه كوچك با حضور استاد مشاهده گر خانم دكتر فاطمه سادات نيري برگزار  گرديد. پس از برگزاري كلاس، استادان در خصوص فرايند تدريس در اين دو ساعت به گفتگو پرداختند. شايان ذكر است كه برنامه ماه در چارچوب نظام جامع توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه (مصوب شوراي دانشگاه)  طراحي شده است و هدف آن ارتقاي توانمندي تدريس در محيط هاي مختلف آموزشي از طريق حضور يك هيات علمي مجرب است. انتخاب مشاهده گر بر اساس نظر خود هيات علمي و از ليست موجود انجام مي شود. شركت در اين برنامه هم براي مشاهده گران و هم براي مدرسان داراي امتياز توان­مند سازي آموزشي است.   اطلاعات بيشتر در خصوص برنامه ماه را مي توانيد از اينجا دريافت كنيد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0