امروز : چهارشنبه 1 شهریور 1 Rss | صفحه اصلی دانشکده
2 شهریور 1398

انتشار مستند کوتاه خودمراقبتی، محصول مشترک معاونت فرهنگی دانشگاه و روابط عمومی دانشکده پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
فیلم مستند کوتاه خودمراقبتی از نگاه مردم توسط نیرومند رومیانی همکار روابط عمومی دانشکده پزشکی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، این فیلم مستند در برشی چهار دقیقه ای به زوایای خود مراقبتی از تغذیه سالم تا ورزش و اصلاح سبک زندگی به بیان دیدگاه قشرهای مختلف مردم از دانشجو تا کارمند و استاد دانشگاه می پردازد.
مستند خود مراقبتی از نگاه مردم توسط نیرومند رومیانی همکار روابط عمومی دانشکده پزشکی تهیه و تولید شده است.
                      منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0