امروز : دوشنبه 29 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 آذر 1398

درخشش دانشجویان پزشکی در مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه به مناسبت روز دانشجو

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 دانشجویان پزشکی با کسب مدال های رنگین در مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه به مناسبت روز دانشجو، خوش درخشیدند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، دانشجویان پزشکی با کسب مدال های رنگین در مسابقات ورزشی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو در سطح دانشگاه برگزار شد، خوش درخشیدند.

نتایج مسابقات به این شرح است: 

مسابقات بسکتبال 3 نفره دانشجویان دختر 
مقام اول: تیم پزشکی الف (بشری اکبر زاده-طناز باقری-مریم کیفری)
مقام سوم: تیم پزشکی ب (زهرا سیدیان-پرنیا فریادرس-مهدیس میرکاظمی-فهیمه رضایی زاده)

مسابقات شنای دانشجویان دختر
ماده پروانه
مقام اول: سحر دفاعی (دانشکده پزشکی)
ماده کرال سینه
مقام اول: مژده سر زعیم (دانشکده پزشکی)

مسابقات دارت دانشجویان دختر
مقام سوم: مهک منظور (دانشکده پزشکی)

مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر
مقام سوم: ندا چینی ساز (دانشکده پزشکی)


مقام دوم: سبا رستملو (دانشجوی رشته پزشکی)
مقام سوم: هلیا بلوکی آذری (دانشجوی رشته پزشکی)
مسابقات دارت پسران 
مقام اول: علی عابدی (دانشکده پزشکی)

مسابقات شطرنج دانشجویان پسر
مقام اول: علی ممی وند (دانشجوی ارشد ژنتیک)
مقام دوم: امیرحسین امیری (دانشجوی پزشکی)
مقام سوم: امیرحامد سفری (دانشجوی پزشکی)

مسابقات فوتبال رومیزی پسران
مقام اول: تیم دانشکده پزشکی (وحید رسته - محمدحسین عباسی جوان)
مقام سوم: دانشکده پزشکی (سیدعلی کمیل شا - محمد شوکتی)

مسابقات دارت پسران (خوابگاه قدس)
مقام اول: علی عابدی (دانشکده پزشکی)
مقام سوم: محمد عارف رجبی (دانشکده پزشکی)


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0