امروز : سه شنبه 30 دی 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
21 آذر 1395

مراسم روز دانشجو

اولين مراسم روز دانشجو، مقارن با فرا رسيدن 16 آذر در گروه آموزش پزشكي برگزار گرديد. اين نشست صميمانه، با حضور جمعي از اعضاي هيات علمي و دانشجويان گروه آموزش پزشكي از ساعت 12 تا 14 روز چهارشنبه مورخ هفدهم آذر ماه سال 1395، و با خوشامدگويي مدير محترم گروه، جناب آقاي دكتر ميرزازاده، آغاز شد. سپس خانم هلن درگاهي از دانشجويان دكتراي آموزش پزشكي، يك سخنراني كوتاه در مورد رابطه استاد و دانشجو ارائه نمودند، در ادامه‌ مراسم، دانشجويان و اعضاي هيات علمي به مرور خاطرات دوران دانشگاه پرداختند. اين جشن، با مهماني ناهار و گپ اساتيد و دانشجويان ادامه يافت و در انتها با عكس يادگاري براي ثبت خاطره اين روز، به پايان رسيد.                                                                  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0