30 آذر 1395

مانور دور میزی مقابله با بحران آتش سوزی

گالری عکس به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی؛ با هدف ارزیابی ظرفیت ها و پاسخ به شرایط اضطراری، مانور دور میزی بحران با سناریوی آتش سوزی در واحد مدارک پزشکی، روز سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ در سالن شورای بیمارستان فارابی برگزار شد.به گفته چمانی دبیر کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایای بیمارستان فارابی با بیان این مطلب که مانور دورمیزی تمرینی برای شبیه سازی بحران ها، پیشنهاد و به چالش کشیدن برنامه های عملیاتی برای مقابله با آن است، اضافه کرد: بر اساس مصوبه كميته مديريت خطر حوادث و بلايا، هر سال در روز ۵ دی به مناسبت گراميداشت خاطره جانباختگان زلزلم بم ، مانور عملیاتی بحران به منظور آمادگي پاسخ به حوادث در بیمارستان فارابی اجرا می شود.وی اضافه کرد: به دلیل اهمیت انجام مانور در فاز آمادگی و پیش از بحران، مطابق سناریوي طراحی و تدوین شده توسط واحد مدیریت خطر، حوادث و بلایا ، ابتدا مانور تمرینی دور میزی با هدف آشناسازی کارکنان با شرح وظایف محوله و همچنین تمرین برنامه نویسی در کمترین زمان، تمرین و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی،شناسایی نقاط قوت اعضای چارت بحران و ارزیابی توانایی و استخراج مشکلات و موانع موجود برگزار شد. چمانی همچنین مهمترین اهداف این مانور را فرصت دادن به شرکت کنندگان برای ارزیابی ظرفیت ها و برنامه های جاری، پاسخ به شرایط اضطراری، تمرکز بر فرآیند های تصمیم گیری، شناسایی اولویت ها و مسوولیت ها، بازبینی اولویت ها با توجه به اطلاعات جدید و ایجاد اولویت ها در پاسخ به حوادث غیر مترقبه برشمرد.بر اساس این گزارش در مانور دورمیزی مقابله با حریق بیمارستان فارابی، نحوه جلوگیری از ازدحام در محل حادثه، تخلیه کارکنان و همراهان، راه های تخلیه اضطراری، نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی، اطلاع رسانی و اعلام کد، تخلیه بیماران اتاق عمل، تهیه عکس و فیلم و مستند سازی وقایع و...توسط شرکت کنندگان مرور و بررسی شد. خبرو عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0