امروز : یکشنبه 22 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
27 دی 1395

قدردانی مادرانه یک بیمار از خدمات بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ بیمارستان سینا از سال های دور مکان التیام درد، دردمندانی است که از نقاط دور و نزدیک کشور به آن پناه می آورند تا در کنار بهره مندی از خدمات درمانی به عنوان اولین بیمارستان دولتی از نظر اقتصادی نیز احساس امنیت داشته باشند. این مرکز با پشتوانه قدمتی تاریخی از لحاظ پزشکی و همچنین بناهای قدیمی که می توان این بناها را به عنوان سیر تاریخ پزشکی این بیمارستان در نظر گرفت و با ساخت و سازها و نوسازی هایی که به انجام رسانده در صدد ارتقاء سطح هتلینگ بیمارستان بوده و می باشد و در این راستا در اولین جشنواره ملی تقدیر از مجریان برنامه ارتقاء هتلینگ بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 94 به دریافت تندیس جشنواره نائل آمده است. همچنین هر ساله تمامی رشته ها و گروه های پزشکی مستقر در این مرکز با انجام تحقیقات و پژوهش های علمی، گام های استواری، در راه علم درمان بیماران برداشته اند که تنها لبخند رضایت بیماری افتخار زرینی برای این بیمارستان به حساب می آید. این بار نیز مادری از یکی از شهرستان ها، روانه بیمارستان سینا می شود که بر اثر سانحه تصادف دچار جراحات و شکستگی در اندام های خود شده بود و روند درمان او در بیمارستان شهرستان نیمه کاره رها گردیده. او نیز به بیمارستان سینا پناه می آورد تا التیام درد خود را در این مرکز بیابد. بیمار پس از مراجعه به اورژانس بیمارستان سینا و شرح واقعه، پذیرش می شود و تحت درمان قرار می گیرد و پس از عمل جراحی، سیر درمان را با موفقیت طی می کند تا راه شهرستان خویش را با رضایت کامل پیش گیرد. او با خشنودی از خدمات ارائه گردید در بیمارستان از پرسنل این مرکز قدردانی می کند تا لبخند رضایتش، افتخار دیگری برای این مرکز باشد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0