امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
10 تیر 1399

آزمون فلوشیپ پزشکی ۹ مرداد برگزار می شود

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ در روز پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹ در دانشگاه های علوم پزشکی مجری برگزار می شود.
تعداد یک هزار و ۴۶۲ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کرده اند که این تعداد برای قبولی در ۱۵ دانشگاه و ۷۷ رشته تکمیلی تخصصی رقابت می کنند.
مرحله شفاهی (به صورت منفـرد یـا ترکیبـی از روش هـای PMP  و OSCE و مصـاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) برگزار خواهد شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0