امروز : دوشنبه 29 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
20 اسفند 1397

اعلام منابع آزمون فلوشیپ روان پزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری سال98

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی منابع آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ (تکمیل تخصصی) رشته روان پزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری سال 98 را منتشر کرد. 
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، منابع آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ  روان پزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری به شرح ذیل است:  
 Comprehensive Text Book of Psychiatry:  The last edition, chapter 1, 2, 7, 10
Bradley's Neurology in Clinical Practice, Chapters (9, 10, 43
Lishman's Organic Psychiatry: A Textbook of Neuropsychiatry, 4th Edition, 2012  (chapters:2,3,4,6,8,9,12)


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0