18 مهر 1395

فعالیتهای مرکزآموزشی درمانی ضیاییان در روز جهانی ارتقاء آگاهی درخصوص سرطان پستان

همزمان با روز جهانی ارتقاء آگاهی در خصوص سرطان پستان،  بیمارستان ضیاییان مبادرت به فعالیتهای ذیل  درتاریخ 10 مهرماه سال 95 نمود:1- برگزاری کلاس آموزشی جهت زنان  خانوارهای تحت پوشش منطقه   توسط متخصص جراح عمومی بیمارستان ضیاییان " خانم دکتر جهانگیری" با همکاری شهرداری منطقه 172- برگزاری مسابقه میزان آگاهی پرستاران بیمارستان ضیاییان در خصوص سرطان پستان  که درپایان این مسابقه به دونفر برتر " خانمها  اسماعیل زاده و امینی  " جوایزی از سوی هیات رییسه بیمارستان اهدا شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0