16 آذر 1395

فراخوان گرنت فلوشیپ سه ماهه دانشور جوان چشم‌پزشک

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دبیر خانه جشنواره از استادان ، نهادها و شخصیت‌های حقوقی دانشگاهی و علمی جهت نامزد نمودن چشم‌پزشکان جوان شایسته برای دریافت این گرنت دعوت نموده است. بازه زمانی معرفی تا ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۵و  از طریق تماس با دبیرخانه جشنواره می‌باشد. اولین نامزد دریافت گرنت ICO-Farabi ، دکتر محمدرضا پیمان، فوق تخصص چشم‌پزشکی اطفال از بیمارستان فارابی اصفهان و استاد مدعو دانشگاه مالایا است که در جشنواره هشتم شمس به عنوان دانشور جوان حوزه چشم‌پزشکی برگزیده شد و طی جلسه مصاحبه‌ای در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ این بورسیه تحصیلی را دریافت کردند.    وی قرار است در رشته چشم‌پزشکی اطفال و استرابیسم در مرکز University of Michigan دوره تکمیلی خود را بگذراند.خبر: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0