امروز : پنجشنبه 1 مهر 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
19 دی 1395

عدم برگزاری جلسه text review

چهارمین جلسه text review گروه آموزش پزشکی مورخ بیستم دی ماه برگزار نمی شود. زمان برگزاری کلیه جلسات در نیمسال تحصیلی آتی، از طریق ایمیل و خبر وب سایت گروه اعلام خواهد شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0