19 مهر 1395

طي حكمي، دكتر رامين مهرداد به عنوان مسوول دفتر تعهد حرفه اي دانشكده پزشكي منصوب شد

دكتر امامي با صدور حكمي دكتر رامين مهرداد، دانشيار گروه طب كار را عنوان مسوول دفتر تعهد حرفه اي دانشكده پزشكي منصوب كرد.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، از سوي دكتر امامي رياست دانشكده، دكتر رامين مهرداد به عنوان مسوول دفتر تعهد حرفه اي دانشكده پزشكي منصوب شد.متن حكم به شرح ذيل است: جناب‌ آقاي دكتر رامين مهرداددانشيار محترم گروه طب كار دانشكده پزشكيباسلام واحترام    نظر به تعهد و شايستگي و نيز سوابق علمي و اجرايي جنابعالي ، طي اين حكم با حفظ سمت و وظايف آموزشي، پژوهشي به عنوان مسوول دفتر تعهد حرفه اي دانشكده پزشكي منصوب مي شويد. انتظار مي رود با بهره مندي از تجارب كليه همكاران جهت دستيابي به عملكرد هرچه بيشتر و بهتر اعضاي هيات علمي و فراگيران در حوزه تعهدات حرفه اي اهتمام ورزيد.     اميد است با استعانت از خداوند متعال و مشاركت و مساعي كليه همكاران محترم، تلاش خويش را براي انجام وظايف محوله و پيشبرد اهداف دانشكده پزشكي و دانشگاه به كار گيريد.اميدوارم در سايه الطاف الهي و با تلاش روزافزون در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.       دكتر سيد امير حسين امامي رييس دانشكده پزشكي


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0