اخبار

28 دی 1395 کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن بیمارستان ضیائیان برگزارشد
کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن بیمارستان ضیائیان برگزارشد

کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
28 دی 1395 تمرین دوره میزی با عنوان افزایش ظرفیت بیمارستان ضیائیان در حوادث با حجم بالای مصدومین برگزارشد
تمرین دوره میزی با عنوان افزایش ظرفیت بیمارستان ضیائیان در حوادث با حجم بالای مصدومین برگزارشد

تمرین دوره میزی با عنوان افزایش ظرفیت بیمارستان ضیائیان در حوادث با حجم بالای مصدومین برگزارشد

مطالب بیشتر
28 دی 1395 اجرای بسیج تغذیه سالم و همگانی در بیمارستان ضیائیان
اجرای بسیج تغذیه سالم و همگانی در بیمارستان ضیائیان

اجرای بسیج تغذیه سالم و همگانی در بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
28 دی 1395 جلسه هم اندیشی با کارکنان پذیرش بیمارستان ضیائیان برگزارشد
جلسه هم اندیشی با کارکنان پذیرش بیمارستان ضیائیان برگزارشد

جلسه هم اندیشی با کارکنان پذیرش بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
28 دی 1395 جلسه هم اندیشی کارشناسان دفتر تعهد حرفه ای دانشگاه دربیمارستان ضیائیان
جلسه هم اندیشی کارشناسان دفتر تعهد حرفه ای دانشگاه  دربیمارستان ضیائیان

جلسه هم اندیشی کارشناسان دفتر تعهد حرفه ای دانشگاه دربیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
28 دی 1395 با اکثریت قاطع آراء اعضای هیئت علمی ، سمینار سالیانه چشم پزشکی در بیمارستان فارابی ماندگار شد
با اکثریت قاطع آراء اعضای هیئت علمی ، سمینار سالیانه چشم پزشکی در بیمارستان فارابی ماندگار شد

با اکثریت قاطع آراء اعضای هیئت علمی ، سمینار سالیانه چشم پزشکی در بیمارستان فارابی ماندگار شد

مطالب بیشتر
28 دی 1395 با همکاری پزشکی قانونی؛ کنفرانس یک روزه آموزه های قانونی در بیمارستان فارابی برگزار می گردد
 با همکاری پزشکی قانونی؛ کنفرانس یک روزه آموزه های قانونی در بیمارستان فارابی برگزار می گردد

با همکاری پزشکی قانونی؛ کنفرانس یک روزه آموزه های قانونی در بیمارستان فارابی برگزار می گردد

مطالب بیشتر
28 دی 1395 کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی برگزار شد
کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی برگزار شد

کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
27 دی 1395 برگزاري جلسه مشترك مديران گروه هاي شش گانه
برگزاري جلسه مشترك مديران گروه هاي شش گانه

برگزاري جلسه مشترك مديران گروه هاي شش گانه

مطالب بیشتر
27 دی 1395 معرفي بيمار با موضوع « تنگي نفس »
معرفي بيمار با موضوع « تنگي نفس »

معرفي بيمار با موضوع « تنگي نفس »

مطالب بیشتر
27 دی 1395 برگزاری کنفرانس مشترک صرع جهت تعیین کاندیدهای مناسب جراحی صرع در بیمارستان سینا
برگزاری کنفرانس مشترک صرع جهت تعیین کاندیدهای مناسب جراحی صرع در بیمارستان سینا

برگزاری کنفرانس مشترک صرع جهت تعیین کاندیدهای مناسب جراحی صرع در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
27 دی 1395 تبریک رئیس بیمارستان سینا به دکتر شیرانی بیدآبادی به مناسبت احراز مرتبه علمی دانشیاری
تبریک رئیس بیمارستان سینا به دکتر شیرانی بیدآبادی به مناسبت احراز مرتبه علمی دانشیاری

تبریک رئیس بیمارستان سینا به دکتر شیرانی بیدآبادی به مناسبت احراز مرتبه علمی دانشیاری

مطالب بیشتر
27 دی 1395 قدردانی مادرانه یک بیمار از خدمات بیمارستان سینا
قدردانی مادرانه یک بیمار از خدمات بیمارستان سینا

قدردانی مادرانه یک بیمار از خدمات بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
27 دی 1395 جلسه مشترک مدیریت بیمارستان سینا با مسئولین سازمان زیباسازی شهرداری تهران
جلسه مشترک مدیریت بیمارستان سینا با مسئولین سازمان زیباسازی شهرداری تهران

جلسه مشترک مدیریت بیمارستان سینا با مسئولین سازمان زیباسازی شهرداری تهران

مطالب بیشتر
27 دی 1395 برگزاری دوره مدون آموزش مراقبت های ویژه پرستاری در بیمارستان سینا
برگزاری دوره مدون آموزش مراقبت های ویژه پرستاری در بیمارستان سینا

برگزاری دوره مدون آموزش مراقبت های ویژه پرستاری در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
27 دی 1395 تغيير تاريخ امتحان درون بخشي
تغيير تاريخ امتحان درون بخشي

تغيير تاريخ امتحان درون بخشي

مطالب بیشتر
26 دی 1395 اعلام تغییر زمان جلسه دفاع خانم کشمیری
اعلام تغییر زمان جلسه دفاع خانم کشمیری

اعلام تغییر زمان جلسه دفاع خانم کشمیری

مطالب بیشتر
26 دی 1395 آغاز ثبت نام دهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس
آغاز ثبت نام دهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس

آغاز ثبت نام دهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس

مطالب بیشتر
26 دی 1395 با ابلاغ راهبرد مشارکت بخش خصوصی؛ راه ایجاد دانشگاه خصوصی در علوم پزشکی باز شد
 با ابلاغ راهبرد مشارکت بخش خصوصی؛ راه ایجاد دانشگاه خصوصی در علوم پزشکی باز شد

با ابلاغ راهبرد مشارکت بخش خصوصی؛ راه ایجاد دانشگاه خصوصی در علوم پزشکی باز شد

مطالب بیشتر
26 دی 1395 گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجوي PhD فارماكولوژي
گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجوي PhD فارماكولوژي

گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجوي PhD فارماكولوژي

مطالب بیشتر
25 دی 1395 دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم
دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم

دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم

مطالب بیشتر
25 دی 1395 زمان انتخاب واحد در نیمسال 2-96-95
زمان انتخاب واحد در نیمسال 2-96-95

زمان انتخاب واحد در نیمسال 2-96-95

مطالب بیشتر
25 دی 1395 مراسم تکریم از اهدای کالبد
مراسم تکریم از اهدای کالبد

مراسم تکریم از اهدای کالبد

مطالب بیشتر
25 دی 1395 کنفرانس نکات مرتبط با تست‌های شایع پاراکلینیک در بیمارستان بهارلو برگزار شد
کنفرانس نکات مرتبط با تست‌های شایع پاراکلینیک در بیمارستان بهارلو برگزار شد

کنفرانس نکات مرتبط با تست‌های شایع پاراکلینیک در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
25 دی 1395 برگزاري سمينار يك روزه ايسكمي مغزي علوم پايه و باليني توسط گروه فيزيولوژي
برگزاري سمينار يك روزه ايسكمي مغزي علوم پايه و باليني توسط گروه فيزيولوژي

برگزاري سمينار يك روزه ايسكمي مغزي علوم پايه و باليني توسط گروه فيزيولوژي

مطالب بیشتر
25 دی 1395 سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر حمیدرضا آقایی میبدی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع ADA 2017 در بیمارستان شریعتی
سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر حمیدرضا آقایی میبدی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه  داخلی با موضوع ADA 2017 در بیمارستان شریعتی

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر حمیدرضا آقایی میبدی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع ADA 2017 در بیمارستان شریعتی

مطالب بیشتر
23 دی 1395 برگزاری کارگاه مدیریت زمان در بیمارستان فارابی
برگزاری کارگاه مدیریت زمان در بیمارستان فارابی

برگزاری کارگاه مدیریت زمان در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
23 دی 1395 همراه بیمار بخش‌های ICU و مسمومیت بیمارستان بهارلو از کلیه کارکنان بخش قدردانی کرد
همراه بیمار بخش‌های ICU و مسمومیت بیمارستان بهارلو از کلیه کارکنان بخش قدردانی کرد

همراه بیمار بخش‌های ICU و مسمومیت بیمارستان بهارلو از کلیه کارکنان بخش قدردانی کرد

مطالب بیشتر
22 دی 1395 برگزاری جلسه گروه در بیست و دوم دی ماه
برگزاری جلسه گروه در بیست و دوم دی ماه

برگزاری جلسه گروه در بیست و دوم دی ماه

مطالب بیشتر
22 دی 1395 فعالیت های متنوع بیمارستان فارابی در بسیج همگانی آموزش تغذیه سال ۹۵
فعالیت های متنوع بیمارستان فارابی در بسیج همگانی آموزش تغذیه سال ۹۵

فعالیت های متنوع بیمارستان فارابی در بسیج همگانی آموزش تغذیه سال ۹۵

مطالب بیشتر
22 دی 1395 فعالیت های واحد تغذیه بیمارستان فارابی در بسیج همگانی آموزش تغذیه سال ۹۵
فعالیت های واحد تغذیه بیمارستان فارابی در بسیج همگانی آموزش تغذیه سال ۹۵

فعالیت های واحد تغذیه بیمارستان فارابی در بسیج همگانی آموزش تغذیه سال ۹۵

مطالب بیشتر
22 دی 1395 جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته سم شناسي
جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته سم شناسي

جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته سم شناسي

مطالب بیشتر
22 دی 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 23 دی ماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 23 دی ماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 23 دی ماه

مطالب بیشتر
20 دی 1395 تغییر زمان آزمون ها
تغییر زمان آزمون ها

تغییر زمان آزمون ها

مطالب بیشتر
20 دی 1395 کمیته مدیریت خطر و بلایای بیمارستان فارابی تشکیل شد
کمیته مدیریت خطر و بلایای بیمارستان فارابی تشکیل شد

کمیته مدیریت خطر و بلایای بیمارستان فارابی تشکیل شد

مطالب بیشتر
20 دی 1395 کنفرانس هفتگي گروه چشم پزشکی برگزار شد
کنفرانس هفتگي گروه چشم پزشکی برگزار شد

کنفرانس هفتگي گروه چشم پزشکی برگزار شد

مطالب بیشتر
20 دی 1395 پیام تسلیت بیمارستان فارابی به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی(قدس سره)
پیام تسلیت بیمارستان فارابی به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی(قدس سره)

پیام تسلیت بیمارستان فارابی به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی(قدس سره)

مطالب بیشتر
20 دی 1395 تغيير تاريخ آزمون فيزيوپاتولوژي غدد
تغيير تاريخ آزمون فيزيوپاتولوژي غدد

تغيير تاريخ آزمون فيزيوپاتولوژي غدد

مطالب بیشتر
20 دی 1395 دكتر جعفريان: رياست دانشكده پزشكي بالاترين موقعيت آكادميك دارد
دكتر جعفريان: رياست دانشكده پزشكي بالاترين موقعيت آكادميك دارد

دكتر جعفريان: رياست دانشكده پزشكي بالاترين موقعيت آكادميك دارد

مطالب بیشتر
20 دی 1395 دكتر امامي:فعاليت و خدمت در دانشكده پزشكي نعمتي كه شايد تنها يكبار نصيب آدم شود
دكتر امامي:فعاليت و خدمت در دانشكده پزشكي نعمتي كه شايد تنها يكبار نصيب آدم شود

دكتر امامي:فعاليت و خدمت در دانشكده پزشكي نعمتي كه شايد تنها يكبار نصيب آدم شود

مطالب بیشتر
20 دی 1395 سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر مازیار مطیعی لنگرودی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Thyroid Nodules and Cancer در بیمارستان ولیعصر
سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر  مازیار مطیعی لنگرودی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Thyroid Nodules and Cancer در بیمارستان ولیعصر

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر مازیار مطیعی لنگرودی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Thyroid Nodules and Cancer در بیمارستان ولیعصر

مطالب بیشتر
20 دی 1395 طي مراسم رسمي، دكتر نفيسي حكم سرپرستي خود بر دانشكده پزشكي را از دكتر جعفريان دريافت كرد
طي مراسم رسمي، دكتر نفيسي حكم سرپرستي خود بر دانشكده پزشكي را از دكتر جعفريان دريافت كرد

طي مراسم رسمي، دكتر نفيسي حكم سرپرستي خود بر دانشكده پزشكي را از دكتر جعفريان دريافت كرد

مطالب بیشتر
20 دی 1395 مراسم تكريم و قدرداني از بيست و هشتمين رئيس دانشكده پزشكي برگزار شد
مراسم تكريم و قدرداني از بيست و هشتمين رئيس دانشكده پزشكي برگزار شد

مراسم تكريم و قدرداني از بيست و هشتمين رئيس دانشكده پزشكي برگزار شد

مطالب بیشتر
19 دی 1395 معرفي بيمار مبتلا به تنگي نفس
معرفي بيمار مبتلا به تنگي نفس

معرفي بيمار مبتلا به تنگي نفس

مطالب بیشتر
19 دی 1395 عدم برگزاری جلسه text review
عدم برگزاری جلسه  text review

عدم برگزاری جلسه text review

مطالب بیشتر
19 دی 1395 جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی فارماکولوژی
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی فارماکولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی فارماکولوژی

مطالب بیشتر
19 دی 1395 آفاق با اهدای عضو روشنی بخش افق های زندگی دیگران شد
آفاق با اهدای عضو روشنی بخش افق های زندگی دیگران شد

آفاق با اهدای عضو روشنی بخش افق های زندگی دیگران شد

مطالب بیشتر
19 دی 1395 پیام تسلیت به مناسب درگذشت مادر ارجمند جناب آقای ذاکری
پیام تسلیت به مناسب درگذشت مادر ارجمند جناب آقای ذاکری

پیام تسلیت به مناسب درگذشت مادر ارجمند جناب آقای ذاکری

مطالب بیشتر
19 دی 1395 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مادر گرامی استاد ارجمند دکتر محمدقاسم محسنی
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مادر گرامی استاد ارجمند دکتر محمدقاسم محسنی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مادر گرامی استاد ارجمند دکتر محمدقاسم محسنی

مطالب بیشتر
19 دی 1395 برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق در بیمارستان سینا
برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق در بیمارستان سینا

برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه