اخبار

7 مهر 1395 کارگاه از مرگ مغزی تا اهدای عضو در بیمارستان بهارلو برگزار ‌شد
کارگاه از مرگ مغزی تا اهدای عضو در بیمارستان بهارلو برگزار ‌شد

کارگاه از مرگ مغزی تا اهدای عضو در بیمارستان بهارلو برگزار ‌شد

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 ثبت پایان‌نامه با موضوع اخلاق پزشکی
ثبت پایان‌نامه با موضوع اخلاق پزشکی

ثبت پایان‌نامه با موضوع اخلاق پزشکی

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 در سیزدهمین جشن نفس از تیم فراهم آوری اعضاء بیمارستان سینا قدردانی گردید
در سیزدهمین جشن نفس از تیم فراهم آوری اعضاء بیمارستان سینا قدردانی گردید

در سیزدهمین جشن نفس از تیم فراهم آوری اعضاء بیمارستان سینا قدردانی گردید

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 عضويت در كانون خيرين وسلامت دانشگاه
عضويت در كانون خيرين وسلامت دانشگاه

عضويت در كانون خيرين وسلامت دانشگاه

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیران پرستاری سابق و جدید بیمارستان فارابی
برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیران پرستاری سابق و جدید بیمارستان فارابی

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیران پرستاری سابق و جدید بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 برگزاري مراسم معارفه دستياران جديدالورود و تقدير از دستياران برتر دانشكده پزشكي
برگزاري مراسم معارفه دستياران جديدالورود و تقدير از دستياران برتر دانشكده پزشكي

برگزاري مراسم معارفه دستياران جديدالورود و تقدير از دستياران برتر دانشكده پزشكي

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 تاريخ برگزاري امتحان فارماكولوژي كورس مقدمات
تاريخ برگزاري امتحان فارماكولوژي كورس مقدمات

تاريخ برگزاري امتحان فارماكولوژي كورس مقدمات

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 مراسم جشن بازنشستگی سوپروایزر بالینی بیمارستان ضیائیان برگزارشد
مراسم جشن بازنشستگی سوپروایزر بالینی بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مراسم جشن بازنشستگی سوپروایزر بالینی بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 دریافت بن کارت هدیه تولد کار کنان بیمارستان ضیائیان در فصل تابستان 95
دریافت بن کارت هدیه تولد کار کنان بیمارستان ضیائیان در فصل تابستان 95

دریافت بن کارت هدیه تولد کار کنان بیمارستان ضیائیان در فصل تابستان 95

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 مدال طلا ره آورد تکواندوکار فرزند همکار بخش جراحی زنان
مدال طلا ره آورد تکواندوکار فرزند همکار بخش جراحی زنان

مدال طلا ره آورد تکواندوکار فرزند همکار بخش جراحی زنان

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان از برگزاری تمرین دور میزی هشدار و فراخوان کارکنان در هفته کاهش بلایای طبیعی خبر داد.
کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان از برگزاری تمرین دور میزی هشدار و فراخوان کارکنان در هفته کاهش بلایای طبیعی خبر داد.

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان از برگزاری تمرین دور میزی هشدار و فراخوان کارکنان در هفته کاهش بلایای طبیعی خبر داد.

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 جلسه كميته اجرايي روز يكشنبه 14 شهريور 95در تالار شوراي دانشكده برگزار شد
جلسه كميته اجرايي روز يكشنبه 14 شهريور 95در تالار شوراي دانشكده برگزار شد

جلسه كميته اجرايي روز يكشنبه 14 شهريور 95در تالار شوراي دانشكده برگزار شد

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 جلسه كميته اجرايي روز يكشنبه 17 مرداد 95در تالار شوراي دانشكده برگزار شد
جلسه كميته اجرايي روز يكشنبه 17 مرداد 95در تالار شوراي دانشكده برگزار شد

جلسه كميته اجرايي روز يكشنبه 17 مرداد 95در تالار شوراي دانشكده برگزار شد

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 كارگاه توجيهي يادگيري مبتني بر تيم
كارگاه توجيهي يادگيري مبتني بر تيم

كارگاه توجيهي يادگيري مبتني بر تيم

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 بحث ادغام يافته بيوشيمي: تدريس مشترك اعضاي هيات علمي گروه بيوشيمي و اطفال
بحث ادغام يافته بيوشيمي: تدريس مشترك اعضاي هيات علمي گروه بيوشيمي و  اطفال

بحث ادغام يافته بيوشيمي: تدريس مشترك اعضاي هيات علمي گروه بيوشيمي و اطفال

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 جدول اسامي وتلفن هاي مديرگروه ها
جدول اسامي وتلفن هاي مديرگروه ها

جدول اسامي وتلفن هاي مديرگروه ها

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 گفت و گویی صمیمانه با دکتر رایکا جمالی استاد پرتلاش حیطه استدلال بالینی
گفت و گویی صمیمانه با دکتر رایکا جمالی استاد پرتلاش حیطه استدلال بالینی

گفت و گویی صمیمانه با دکتر رایکا جمالی استاد پرتلاش حیطه استدلال بالینی

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 معاون آموزشی بیمارستان سینا از شروع کنفرانس های هفتگی این مرکزخبر داد
معاون آموزشی بیمارستان سینا از شروع کنفرانس های هفتگی این مرکزخبر داد

معاون آموزشی بیمارستان سینا از شروع کنفرانس های هفتگی این مرکزخبر داد

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 برگزاری کلاس« آشنایی با انواع انسولین و نحوه تزریق آن»در بخش داخلی بیمارستان سینا
برگزاری کلاس« آشنایی با انواع انسولین و نحوه تزریق آن»در بخش داخلی بیمارستان سینا

برگزاری کلاس« آشنایی با انواع انسولین و نحوه تزریق آن»در بخش داخلی بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت برادر گرامی همکارارجمند، جناب اقای نوروزی
 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت برادر گرامی همکارارجمند، جناب اقای نوروزی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت برادر گرامی همکارارجمند، جناب اقای نوروزی

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی همکارارجمند، جناب اقای مهندس سلیمانی
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی همکارارجمند، جناب اقای مهندس سلیمانی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی همکارارجمند، جناب اقای مهندس سلیمانی

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 معارفه دستياران پزشكي قانوني ورودي95
معارفه دستياران پزشكي قانوني ورودي95

معارفه دستياران پزشكي قانوني ورودي95

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 معارفه دستياران طب كار ورودي 95
معارفه دستياران طب كار ورودي 95

معارفه دستياران طب كار ورودي 95

مطالب بیشتر
6 مهر 1395 برگزاري سخنراني علمي در گروه بيوشيمي
برگزاري سخنراني علمي در گروه بيوشيمي

برگزاري سخنراني علمي در گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی
جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 بلوک حضوری دانشجویان ترم 3
بلوک حضوری دانشجویان ترم 3

بلوک حضوری دانشجویان ترم 3

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 برگزاری مجلس ترحیم پدر گرامی دکتر یاقوتی در بیمارستان فارابی
برگزاری مجلس ترحیم پدر گرامی دکتر یاقوتی در بیمارستان فارابی

برگزاری مجلس ترحیم پدر گرامی دکتر یاقوتی در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 "برگزاري بيستمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
"برگزاري بيستمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيستمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 برگزاری جلسه معارفه فلوشیپ های چشم پزشکی ورودی 95
برگزاری جلسه معارفه فلوشیپ های چشم پزشکی ورودی 95

برگزاری جلسه معارفه فلوشیپ های چشم پزشکی ورودی 95

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 دفاع از پايان نامه
دفاع از پايان نامه

دفاع از پايان نامه

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 استاد بهادري: عظت، قدمت و خدمت دانشكده پزشكي عامل انتخاب دانشجويان است
استاد بهادري: عظت، قدمت و خدمت دانشكده پزشكي عامل انتخاب دانشجويان است

استاد بهادري: عظت، قدمت و خدمت دانشكده پزشكي عامل انتخاب دانشجويان است

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 پيامبر با جانش براي مباهله مي رود...
پيامبر با جانش براي مباهله مي رود...

پيامبر با جانش براي مباهله مي رود...

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 جلسه معارفه مترون جدید بیمارستان فارابی برگزار شد
جلسه معارفه مترون جدید بیمارستان فارابی برگزار شد

جلسه معارفه مترون جدید بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
4 مهر 1395 راهنماي انتخاب واحد ترم اول
راهنماي انتخاب واحد ترم اول

راهنماي انتخاب واحد ترم اول

مطالب بیشتر
4 مهر 1395 تقدیر رییس بیمارستان فارابی از آیت الله اکبری به خاطر تلاشهای وی در دوره تصدی مدیریت پرستاری بیمارستان
تقدیر رییس بیمارستان فارابی از آیت الله اکبری به خاطر تلاشهای وی در دوره تصدی مدیریت پرستاری بیمارستان

تقدیر رییس بیمارستان فارابی از آیت الله اکبری به خاطر تلاشهای وی در دوره تصدی مدیریت پرستاری بیمارستان

مطالب بیشتر
4 مهر 1395 جلسه شوراي پژوهشي
جلسه شوراي پژوهشي

جلسه شوراي پژوهشي

مطالب بیشتر
4 مهر 1395 انتصاب شادی رضایی به عنوان سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان فارابی
انتصاب شادی رضایی به عنوان سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان فارابی

انتصاب شادی رضایی به عنوان سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
4 مهر 1395 عیادت از جانباز بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته دفاع مقدس
عیادت از جانباز بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته دفاع مقدس

عیادت از جانباز بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته دفاع مقدس

مطالب بیشتر
4 مهر 1395 گزارش پرداخت هزينه پايان نامه شهريور ماه سال 1395
گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  شهريور ماه سال 1395

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه شهريور ماه سال 1395

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 بررسی میزان بقا و عوامل پیش‌آگهی دهنده در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران طی سال‌های 1390-1384
بررسی میزان بقا و عوامل پیش‌آگهی دهنده در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران طی سال‌های 1390-1384

بررسی میزان بقا و عوامل پیش‌آگهی دهنده در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران طی سال‌های 1390-1384

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 بررسی فراوانی برونشکتازی در بیماران مبتلا به نقص آنتی بادی اولیه و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی اطفال در بین سال های 1361 تا 1394
بررسی فراوانی برونشکتازی در بیماران مبتلا به نقص آنتی بادی اولیه و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی اطفال در بین سال های 1361 تا 1394

بررسی فراوانی برونشکتازی در بیماران مبتلا به نقص آنتی بادی اولیه و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی اطفال در بین سال های 1361 تا 1394

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 برگزاری کمیته اورژانس و تریاژ بیمارستان فارابی
برگزاری کمیته اورژانس و تریاژ بیمارستان فارابی

برگزاری کمیته اورژانس و تریاژ بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 برگزاري مراسم رسمي آغاز سال تحصيلي دانشكده پزشكي
برگزاري مراسم رسمي آغاز سال تحصيلي دانشكده پزشكي

برگزاري مراسم رسمي آغاز سال تحصيلي دانشكده پزشكي

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 کارگاه های مبانی مدیریت پژوهش فناورانه سلامت
کارگاه های مبانی مدیریت پژوهش فناورانه سلامت

کارگاه های مبانی مدیریت پژوهش فناورانه سلامت

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار می شود
سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار می شود

سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار می شود

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 اکران اختصاصی فیلم دزد و پری
اکران اختصاصی فیلم دزد و پری

اکران اختصاصی فیلم دزد و پری

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 کارگاه از مرگ مغزی تا اهدای عضو در بیمارستان بهارلو برگزار می‌شود
کارگاه از مرگ مغزی تا اهدای عضو در بیمارستان بهارلو برگزار می‌شود

کارگاه از مرگ مغزی تا اهدای عضو در بیمارستان بهارلو برگزار می‌شود

مطالب بیشتر
1 مهر 1395 پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

مطالب بیشتر
1 مهر 1395 برپایی درمانگاه تک تخصصی چشم پزشکی شهید شکری در بیمارستان فارابی
برپایی درمانگاه تک تخصصی چشم پزشکی شهید شکری در بیمارستان فارابی

برپایی درمانگاه تک تخصصی چشم پزشکی شهید شکری در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
1 مهر 1395 برنامه نهایی کورس ریه
برنامه نهایی کورس ریه

برنامه نهایی کورس ریه

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه