اخبار

16 آبان 1395 اعلام زمان جلسات Text Review
اعلام زمان جلسات Text Review

اعلام زمان جلسات Text Review

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 هشتمین جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
هشتمین جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

هشتمین جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 انتخاب دانشجوي نمونه
انتخاب دانشجوي نمونه

انتخاب دانشجوي نمونه

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 تقدير از دكتر تفاخري براي حفظ ارزش های حرفه ای و عملکرد متعهدانه و دلسوزانه در ارائه خدمات پزشکی
تقدير از دكتر تفاخري براي حفظ ارزش های حرفه ای و عملکرد متعهدانه و دلسوزانه در ارائه خدمات پزشکی

تقدير از دكتر تفاخري براي حفظ ارزش های حرفه ای و عملکرد متعهدانه و دلسوزانه در ارائه خدمات پزشکی

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 راه اندازی سایت جدید بیمارستان جامع بانوان آرش
راه اندازی سایت جدید بیمارستان جامع بانوان آرش

راه اندازی سایت جدید بیمارستان جامع بانوان آرش

مطالب بیشتر
15 آبان 1395 انتصاب دکتر قاسم فخرایی به عنوان مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
انتصاب دکتر قاسم فخرایی به عنوان مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتصاب دکتر قاسم فخرایی به عنوان مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مطالب بیشتر
15 آبان 1395 ارائه خدمات تخصصی چشم پزشکی و اپتومتری توسط گروه اعزامی بیمارستان فارابی در شهر اهرم استان بوشهر
ارائه خدمات تخصصی چشم پزشکی و اپتومتری توسط گروه اعزامی بیمارستان فارابی در شهر اهرم استان بوشهر

ارائه خدمات تخصصی چشم پزشکی و اپتومتری توسط گروه اعزامی بیمارستان فارابی در شهر اهرم استان بوشهر

مطالب بیشتر
15 آبان 1395 سمینار دانشجویان Ph.D
سمینار دانشجویان Ph.D

سمینار دانشجویان Ph.D

مطالب بیشتر
15 آبان 1395 آغاز ثبت نام دوره های پاییز و زمستان ۹۵ آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه
آغاز ثبت نام دوره های پاییز و زمستان ۹۵ آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه

آغاز ثبت نام دوره های پاییز و زمستان ۹۵ آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه

مطالب بیشتر
15 آبان 1395 نوزدهمین ژورنال واچ - 95/8/17
 نوزدهمین ژورنال واچ - 95/8/17

نوزدهمین ژورنال واچ - 95/8/17

مطالب بیشتر
14 آبان 1395 برگزاری کنفرانس یک روزه "بیماری گلوکوم و مراقبت های پرستاری آن" در بیمارستان فارابی
برگزاری کنفرانس یک روزه "بیماری گلوکوم و مراقبت های پرستاری آن" در بیمارستان فارابی

برگزاری کنفرانس یک روزه "بیماری گلوکوم و مراقبت های پرستاری آن" در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
14 آبان 1395 سمینار های پرستاری با هدف توانمند سازی کارکنان برگزار می شود
سمینار های پرستاری با هدف توانمند سازی کارکنان برگزار می شود

سمینار های پرستاری با هدف توانمند سازی کارکنان برگزار می شود

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 ژورنال کلاب آسیب حاد کلیه در بیمارستان بهارلو برگزار شد
ژورنال کلاب آسیب حاد کلیه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

ژورنال کلاب آسیب حاد کلیه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 سومین برنامه ویزیت رایگان گروه چشم پزشکی و اپتومتری بیمارستان فارابی در بوشهر اجرا می شود
سومین برنامه ویزیت رایگان گروه چشم پزشکی و اپتومتری بیمارستان فارابی در بوشهر اجرا می شود

سومین برنامه ویزیت رایگان گروه چشم پزشکی و اپتومتری بیمارستان فارابی در بوشهر اجرا می شود

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 کنفرانس هفتگی بیمارستان سینا با موضوع " پیچ خوردگی مچ پا" برگزار شد
کنفرانس هفتگی بیمارستان سینا با موضوع " پیچ خوردگی مچ پا" برگزار شد

کنفرانس هفتگی بیمارستان سینا با موضوع " پیچ خوردگی مچ پا" برگزار شد

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " CPC نورولوژی " برگزار می گردد
کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " CPC نورولوژی " برگزار می گردد

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " CPC نورولوژی " برگزار می گردد

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 ارزیابی استاندارد های الزامی ایمنی بیمار در بیمارستان سینا
ارزیابی استاندارد های الزامی ایمنی بیمار در بیمارستان سینا

ارزیابی استاندارد های الزامی ایمنی بیمار در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " آنوریسم آئورت و درمان های نوین" برگزار می گردد
کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " آنوریسم آئورت و درمان های نوین" برگزار می گردد

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " آنوریسم آئورت و درمان های نوین" برگزار می گردد

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 لیست دوره های آموزشی پرسنل پرستاری بیمارستان سینا در آبان ماه سالجاری
لیست دوره های آموزشی پرسنل پرستاری بیمارستان سینا در آبان ماه سالجاری

لیست دوره های آموزشی پرسنل پرستاری بیمارستان سینا در آبان ماه سالجاری

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 دکتر مریم ابوالحسنی به سمت سرپرست کلینیک چاقی بیمارستان سینا منصوب شد
دکتر مریم ابوالحسنی به سمت سرپرست کلینیک چاقی بیمارستان سینا منصوب شد

دکتر مریم ابوالحسنی به سمت سرپرست کلینیک چاقی بیمارستان سینا منصوب شد

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 انتصاب حسن برکتی به سمت سرپرست مدیریت مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سینا
انتصاب حسن برکتی به سمت سرپرست مدیریت مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سینا

انتصاب حسن برکتی به سمت سرپرست مدیریت مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سینا

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی همکار محترم سرکار خانم زینت خلیلی
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی همکار محترم سرکار خانم زینت خلیلی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی همکار محترم سرکار خانم زینت خلیلی

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 سخنرانی پروفسور مک شری
سخنرانی پروفسور مک شری

سخنرانی پروفسور مک شری

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 برگزاری جلسه دفاع خانم مدرس
برگزاری جلسه دفاع خانم مدرس

برگزاری جلسه دفاع خانم مدرس

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 فراخوان اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور در خصوص ترجمان و انتشار راهنماهای آموزشی
فراخوان اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور در خصوص ترجمان و انتشار راهنماهای آموزشی

فراخوان اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور در خصوص ترجمان و انتشار راهنماهای آموزشی

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کلاس آموزشی اصول برقراری ارتباط و آموزش به بیمار در بیمارستان ضیائیان برگزار شد
کلاس آموزشی اصول برقراری ارتباط و آموزش به بیمار در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

کلاس آموزشی اصول برقراری ارتباط و آموزش به بیمار در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کمیته آسیب‌شناسی مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج در بیمارستان ضیائیان برگزار شد
کمیته آسیب‌شناسی مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

کمیته آسیب‌شناسی مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کارکنان خدماتی برتر بیمارستان ضیائیان معرفی شدند
کارکنان خدماتی برتر بیمارستان ضیائیان معرفی شدند

کارکنان خدماتی برتر بیمارستان ضیائیان معرفی شدند

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 جلسه توجیهی اعتباربخشی با حضور مدیر بیمارستان ضیائیان
جلسه توجیهی اعتباربخشی با حضور مدیر بیمارستان ضیائیان

جلسه توجیهی اعتباربخشی با حضور مدیر بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان فارابی تشکیل جلسه داد
کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان فارابی تشکیل جلسه داد

کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان فارابی تشکیل جلسه داد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ضیاییان برگزارشد
کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ضیاییان برگزارشد

کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ضیاییان برگزارشد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 اولین جلسه توجیهی اعتباربخشی درمانی در بیمارستان ضیائیان برگزارشد
اولین جلسه توجیهی اعتباربخشی درمانی در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

اولین جلسه توجیهی اعتباربخشی درمانی در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 بزودی سامانه نوبت دهي اينترنتی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان راه اندازی می شود
بزودی سامانه نوبت دهي اينترنتی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان راه اندازی می شود

بزودی سامانه نوبت دهي اينترنتی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان راه اندازی می شود

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 مسابقات ورزشی کارکنان وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای دولتی درسطح استان تهران
مسابقات ورزشی کارکنان وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای دولتی درسطح استان تهران

مسابقات ورزشی کارکنان وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای دولتی درسطح استان تهران

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 كارت دانشجويان مقطع Ph.D ورودي 1395
كارت دانشجويان مقطع Ph.D ورودي 1395

كارت دانشجويان مقطع Ph.D ورودي 1395

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 جلسه آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع بیماری پارکینسون برگزار شد
جلسه آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع بیماری پارکینسون برگزار شد

جلسه آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع بیماری پارکینسون برگزار شد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 فراخوان انتخاب نام برای بخش های درمانی بیمارستان فارابی
فراخوان انتخاب نام برای بخش های درمانی بیمارستان فارابی

فراخوان انتخاب نام برای بخش های درمانی بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد
 هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد

هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 13آبان ماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 13آبان ماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 13آبان ماه

مطالب بیشتر
11 آبان 1395 جا‌به‌جایی دو جلسه از دروس اخلاق پزشکی
جا‌به‌جایی دو جلسه از دروس اخلاق پزشکی

جا‌به‌جایی دو جلسه از دروس اخلاق پزشکی

مطالب بیشتر
10 آبان 1395 معرفي بيمار با موضوع تشنج
معرفي بيمار با موضوع تشنج

معرفي بيمار با موضوع تشنج

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 اعلام زمان جلسه دفاع از پایان نامه خانم مدرس
اعلام زمان جلسه دفاع از پایان نامه خانم مدرس

اعلام زمان جلسه دفاع از پایان نامه خانم مدرس

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 فراخوان سوم طرح های تحقیقاتی (مهر ماه ۱۳۹۵) موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)
فراخوان سوم طرح های تحقیقاتی (مهر ماه ۱۳۹۵) موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)

فراخوان سوم طرح های تحقیقاتی (مهر ماه ۱۳۹۵) موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 برنامه كارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی و مركز تحقيقات روانپزشكی دانشگاه در شش ماهه دوم سال۱۳۹۵
برنامه كارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی و مركز تحقيقات روانپزشكی دانشگاه در شش ماهه دوم سال۱۳۹۵

برنامه كارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی و مركز تحقيقات روانپزشكی دانشگاه در شش ماهه دوم سال۱۳۹۵

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 انتصاب دکتر رفعتی به عنوان سرپرست مدیریت بیمارستان بهرامی
انتصاب دکتر رفعتی به عنوان سرپرست مدیریت بیمارستان بهرامی

انتصاب دکتر رفعتی به عنوان سرپرست مدیریت بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 جلسه دفاع از پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی PhDفارماكولوژي
جلسه دفاع از پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی PhDفارماكولوژي

جلسه دفاع از پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی PhDفارماكولوژي

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در بیمارستان بهارلو برگزار شد
جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 "برگزاري بيست وسومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
"برگزاري بيست وسومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست وسومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 سه شنبه هر هفته، كلاس هاي توانمندسازي كارشناسان و كارمندان دانشكده پزشكي در جنبه هاي اخلاقي برگزار مي شود
سه شنبه هر هفته، كلاس هاي توانمندسازي كارشناسان و كارمندان دانشكده پزشكي در جنبه هاي اخلاقي برگزار مي شود

سه شنبه هر هفته، كلاس هاي توانمندسازي كارشناسان و كارمندان دانشكده پزشكي در جنبه هاي اخلاقي برگزار مي شود

مطالب بیشتر
8 آبان 1395 سمينار تخصصي فارماكولوژي
سمينار تخصصي فارماكولوژي

سمينار تخصصي فارماكولوژي

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه