اخبار

15 مهر 1395 کنفرانس هفتگی با عنوان renal anemia در بیمارستان ضیائیان برگزارشد
کنفرانس هفتگی با عنوان renal anemia در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

کنفرانس هفتگی با عنوان renal anemia در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
15 مهر 1395 کنفرانس هفتگی بیمارستان ضیائیان با عنوان حاملگی های پرخطر برگزارشد
کنفرانس هفتگی بیمارستان ضیائیان با عنوان حاملگی های پرخطر برگزارشد

کنفرانس هفتگی بیمارستان ضیائیان با عنوان حاملگی های پرخطر برگزارشد

مطالب بیشتر
15 مهر 1395 کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن بیمارستان ضیائیان بر ارایه خدمات به مادران با ویژگی های خاص تاکید کرد
کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن بیمارستان ضیائیان بر ارایه خدمات به مادران با ویژگی های خاص تاکید کرد

کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن بیمارستان ضیائیان بر ارایه خدمات به مادران با ویژگی های خاص تاکید کرد

مطالب بیشتر
15 مهر 1395 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی برگزار شد
کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی برگزار شد

کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
15 مهر 1395 برگزاری جلسه توجیهی دستیاران جدید بیمارستان فارابی
برگزاری جلسه توجیهی دستیاران جدید بیمارستان فارابی

برگزاری جلسه توجیهی دستیاران جدید بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
14 مهر 1395 پنجمين جلسه كميته اخلاق دانشكده پزشكي امروز برگزار مي گردد
پنجمين جلسه كميته اخلاق دانشكده پزشكي امروز برگزار مي گردد

پنجمين جلسه كميته اخلاق دانشكده پزشكي امروز برگزار مي گردد

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 برگزاری جلسه پیش دفاع خانم مدرس
برگزاری جلسه پیش دفاع خانم مدرس

برگزاری جلسه پیش دفاع خانم مدرس

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 15 مهرماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 15 مهرماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 15 مهرماه

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 آغاز برنامه هاي آموزشي گروه
آغاز برنامه هاي  آموزشي گروه

آغاز برنامه هاي آموزشي گروه

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 برگزاري جلسه نهضت حسینی و ادبیات عاشورایی
برگزاري جلسه نهضت حسینی و ادبیات عاشورایی

برگزاري جلسه نهضت حسینی و ادبیات عاشورایی

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 اسامي دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد مهر 95 گروه بيوشيمي
اسامي دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد مهر 95 گروه بيوشيمي

اسامي دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد مهر 95 گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 برگزاري جلسة معارفه دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي
برگزاري جلسة معارفه دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

برگزاري جلسة معارفه دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 برنامه کارگاه آموزشی scientific writing جهت دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ جدیدالورود در مهرماه 1395
برنامه کارگاه آموزشی scientific writing جهت دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ جدیدالورود در مهرماه 1395

برنامه کارگاه آموزشی scientific writing جهت دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ جدیدالورود در مهرماه 1395

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 کارگاه دو روزه آشنایی دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه کودکان دانشکده پزشکی(ورودی 1395)
کارگاه دو روزه آشنایی دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه کودکان دانشکده پزشکی(ورودی 1395)

کارگاه دو روزه آشنایی دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه کودکان دانشکده پزشکی(ورودی 1395)

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 برنامه آموزشی کوتاه مدت ابتدای دوره دستیاران جدیدالورود
برنامه آموزشی کوتاه مدت ابتدای دوره دستیاران جدیدالورود

برنامه آموزشی کوتاه مدت ابتدای دوره دستیاران جدیدالورود

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 برگزاري دوره هاي آموزشي درمجموعه استخر و سوناي دانشگاه
برگزاري دوره هاي آموزشي درمجموعه استخر و سوناي دانشگاه

برگزاري دوره هاي آموزشي درمجموعه استخر و سوناي دانشگاه

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 تحويل كارت دانشجويي دانشجويان پزشكي و كارشناسي ارشد
تحويل كارت دانشجويي دانشجويان پزشكي و كارشناسي ارشد

تحويل كارت دانشجويي دانشجويان پزشكي و كارشناسي ارشد

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 برنامه های دهه اول محرم دربیمارستان ضیائیان اعلام شد
برنامه های دهه اول محرم دربیمارستان ضیائیان اعلام شد

برنامه های دهه اول محرم دربیمارستان ضیائیان اعلام شد

مطالب بیشتر
13 مهر 1395 کلاس آموزشی فوریت ها مامایی وNST در بیمارستان ضیائیان برگزارشد
کلاس آموزشی فوریت ها مامایی وNST در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

کلاس آموزشی فوریت ها مامایی وNST در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
12 مهر 1395 اردوي تفريحي و آموزشي دانشجويان جديد الورود برگزار شد
اردوي تفريحي و آموزشي دانشجويان جديد الورود برگزار شد

اردوي تفريحي و آموزشي دانشجويان جديد الورود برگزار شد

مطالب بیشتر
12 مهر 1395 بازدید گروه پزشکی سوییسی از بیمارستان فارابی
بازدید گروه پزشکی سوییسی از بیمارستان فارابی

بازدید گروه پزشکی سوییسی از بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
12 مهر 1395 برگزاری شورای پژوهشی بیمارستان فارابی
برگزاری شورای پژوهشی بیمارستان فارابی

برگزاری شورای پژوهشی بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
12 مهر 1395 برگزاری جلسه آشنائی با نسل سوم استاندارد های اعتبار بخشی ملی در بیمارستان فارابی
برگزاری جلسه آشنائی با نسل سوم استاندارد های اعتبار بخشی ملی در بیمارستان فارابی

برگزاری جلسه آشنائی با نسل سوم استاندارد های اعتبار بخشی ملی در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
12 مهر 1395 ویزیت رایگان بیماران در بیمارستان بهرامی
ویزیت رایگان بیماران در بیمارستان بهرامی

ویزیت رایگان بیماران در بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
12 مهر 1395 سخنرانی دکتر رائفی پور در بیمارستان بهرامی
سخنرانی دکتر رائفی پور در بیمارستان بهرامی

سخنرانی دکتر رائفی پور در بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
11 مهر 1395 با تقدير از 26 دستيار برتر، مراسم معارفه دستياران جديد الورود دانشكده پزشكي برگزار شد
 با تقدير از 26 دستيار برتر، مراسم معارفه دستياران جديد الورود دانشكده پزشكي برگزار شد

با تقدير از 26 دستيار برتر، مراسم معارفه دستياران جديد الورود دانشكده پزشكي برگزار شد

مطالب بیشتر
11 مهر 1395 کمیته بهبود کیفیت بیمارستان بهارلو برگزار شد
کمیته بهبود کیفیت بیمارستان بهارلو برگزار شد

کمیته بهبود کیفیت بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
11 مهر 1395 اصلاً حسين جنس غمش فرق مي کند، اين راه عشق پيچ و خمش فرق مي کند
 اصلاً حسين جنس غمش فرق مي کند، اين راه عشق پيچ و خمش فرق مي کند

اصلاً حسين جنس غمش فرق مي کند، اين راه عشق پيچ و خمش فرق مي کند

مطالب بیشتر
11 مهر 1395 کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی برگزار شد
کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی برگزار شد

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
11 مهر 1395 محرم ماه خون و قيام
 محرم ماه خون و قيام

محرم ماه خون و قيام

مطالب بیشتر
11 مهر 1395 محرم ماه پيروزي خون بر شمشير
محرم ماه پيروزي خون بر شمشير

محرم ماه پيروزي خون بر شمشير

مطالب بیشتر
10 مهر 1395 بلوک حضوری دانشجویان ترم 1
بلوک حضوری دانشجویان ترم 1

بلوک حضوری دانشجویان ترم 1

مطالب بیشتر
10 مهر 1395 ژورنال کلاب درمان سیروز در بیمارستان بهارلو برگزار شد
ژورنال کلاب درمان سیروز در بیمارستان بهارلو برگزار شد

ژورنال کلاب درمان سیروز در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
10 مهر 1395 سمپوزیوم سالانه «آلزایمر» در بیمارستان ضیائیان برگزارشد
سمپوزیوم سالانه «آلزایمر» در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

سمپوزیوم سالانه «آلزایمر» در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
10 مهر 1395 جلسه توجیهی در خصوص جزئیات نسل سوم اعتباربخشی در بیمارستان ضیائیان برگزارشد
جلسه توجیهی در خصوص جزئیات نسل سوم اعتباربخشی در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

جلسه توجیهی در خصوص جزئیات نسل سوم اعتباربخشی در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
10 مهر 1395 برگزاری جلسه قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی با مدیران کشیک
برگزاری جلسه قائم مقام  ریاست بیمارستان فارابی با مدیران کشیک

برگزاری جلسه قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی با مدیران کشیک

مطالب بیشتر
10 مهر 1395 "برگزاري بيست ويكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
"برگزاري بيست ويكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست ويكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

مطالب بیشتر
10 مهر 1395 برگزاری اردوی یک روزه ویژه بانوان بیمارستان فارابی
  برگزاری اردوی یک روزه ویژه بانوان بیمارستان فارابی

برگزاری اردوی یک روزه ویژه بانوان بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
10 مهر 1395 برگزاری نخستین جلسه خود ارزیابی مرکز تحقیقات چشم پزشکی فارابی
برگزاری نخستین جلسه خود ارزیابی مرکز تحقیقات چشم پزشکی فارابی

برگزاری نخستین جلسه خود ارزیابی مرکز تحقیقات چشم پزشکی فارابی

مطالب بیشتر
8 مهر 1395 ارائه دستاوردهای کنگره AMEE 2016
ارائه دستاوردهای کنگره AMEE 2016

ارائه دستاوردهای کنگره AMEE 2016

مطالب بیشتر
8 مهر 1395 اعلام زمان جلسه پیش دفاع خانم مدرس
اعلام زمان جلسه پیش دفاع خانم مدرس

اعلام زمان جلسه پیش دفاع خانم مدرس

مطالب بیشتر
8 مهر 1395 زمانبندی جلسات شورای بورس دانشکده پزشکی
زمانبندی جلسات شورای بورس دانشکده پزشکی

زمانبندی جلسات شورای بورس دانشکده پزشکی

مطالب بیشتر
8 مهر 1395 مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه
مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه

مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه

مطالب بیشتر
8 مهر 1395 اولین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
اولین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت

اولین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 برگزاری جلسه گروه در هفتم مهر ماه
برگزاری جلسه گروه در هفتم مهر ماه

برگزاری جلسه گروه در هفتم مهر ماه

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 نشست کنگره بین‌المللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش‌های علمی USERN""
نشست کنگره بین‌المللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش‌های علمی USERN""

نشست کنگره بین‌المللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش‌های علمی USERN""

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 دیدار رییس بیمارستان فارابی و شهردار منطقه 11 تهران
دیدار رییس بیمارستان فارابی و شهردار منطقه 11 تهران

دیدار رییس بیمارستان فارابی و شهردار منطقه 11 تهران

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران روز پنجشنبه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران  روز پنجشنبه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران روز پنجشنبه

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 بررسي مقایسه علائم کلينيکي بيماران مسموم فوت شده در بيمارستان بهارلو با نتايج کالبدگشايي و سم شناسي سازمان پزشکي قانوني استان تهران طي سال 1394-1393
 بررسي مقایسه علائم کلينيکي بيماران مسموم فوت شده در بيمارستان بهارلو با نتايج کالبدگشايي و  سم شناسي سازمان پزشکي قانوني استان تهران طي سال 1394-1393

بررسي مقایسه علائم کلينيکي بيماران مسموم فوت شده در بيمارستان بهارلو با نتايج کالبدگشايي و سم شناسي سازمان پزشکي قانوني استان تهران طي سال 1394-1393

مطالب بیشتر
7 مهر 1395 کنفرانس عفونت ادراری در بیمارستان بهارلو برگزار شد
کنفرانس عفونت ادراری در بیمارستان بهارلو برگزار شد

کنفرانس عفونت ادراری در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه