اخبار

22 آبان 1395 دعوت به همکاری
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

مطالب بیشتر
22 آبان 1395 برنامه كورس قلب و عروق
برنامه كورس قلب و عروق

برنامه كورس قلب و عروق

مطالب بیشتر
22 آبان 1395 journal of medical education
 journal of medical education

journal of medical education

مطالب بیشتر
22 آبان 1395 برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی- ریوی در بیمارستان فارابی
برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی- ریوی در بیمارستان فارابی

برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی- ریوی در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
21 آبان 1395 برگزاری بازآموزی تصویر برداری بیماریهای رتین در بیمارستان فارابی
برگزاری بازآموزی تصویر برداری بیماریهای رتین در بیمارستان فارابی

برگزاری بازآموزی تصویر برداری بیماریهای رتین در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
21 آبان 1395 برگزاری جلسه کميته اجرایی بيست و سومين سمينارسالیانه فارابی
برگزاری جلسه کميته اجرایی بيست و سومين سمينارسالیانه فارابی

برگزاری جلسه کميته اجرایی بيست و سومين سمينارسالیانه فارابی

مطالب بیشتر
20 آبان 1395 کميته بهبود کيفيت بیمارستان فارابی برگزار شد
کميته بهبود کيفيت بیمارستان فارابی برگزار شد

کميته بهبود کيفيت بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
20 آبان 1395 بررسی راهکارها و چالش های اجرای برنامه تعهدحرفه ای در بیمارستان فارابی
بررسی راهکارها و چالش های اجرای برنامه تعهدحرفه ای در بیمارستان فارابی

بررسی راهکارها و چالش های اجرای برنامه تعهدحرفه ای در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 بازدید اعتباربخشی آموزشی در بیمارستان ضیائیان
بازدید اعتباربخشی آموزشی در بیمارستان ضیائیان

بازدید اعتباربخشی آموزشی در بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 همایش روز ملی کیفیت / مدیر بیمارستان ضیائیان بر بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان تأکید کرد
همایش روز ملی کیفیت / مدیر بیمارستان ضیائیان بر بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان تأکید کرد

همایش روز ملی کیفیت / مدیر بیمارستان ضیائیان بر بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان تأکید کرد

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 پزشک جدید ارشد هموویژلانس بيمارستان ضيائيـان معرفی شد
پزشک جدید ارشد هموویژلانس بيمارستان ضيائيـان معرفی شد

پزشک جدید ارشد هموویژلانس بيمارستان ضيائيـان معرفی شد

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 كميته طب انتقال خون بيمارستان ضيائيان
كميته طب انتقال خون بيمارستان ضيائيان

كميته طب انتقال خون بيمارستان ضيائيان

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 بيست و يكمين نشست در كوي دوست برگزار می شود
 بيست  و يكمين نشست در كوي دوست برگزار می شود

بيست و يكمين نشست در كوي دوست برگزار می شود

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 بازدید وزیر بهداشت از پروژه بازسازی و نوسازی اورژانس بیمارستان سینا
بازدید وزیر بهداشت از پروژه بازسازی و نوسازی اورژانس بیمارستان سینا

بازدید وزیر بهداشت از پروژه بازسازی و نوسازی اورژانس بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 عیادت و دلجویی وزیر بهداشت از مجروحان انفجار سامرا در بیمارستان سینا
عیادت و دلجویی وزیر بهداشت از مجروحان انفجار سامرا در بیمارستان سینا

عیادت و دلجویی وزیر بهداشت از مجروحان انفجار سامرا در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 برگزاری نشست هم اندیشی هیئت رئیسه با روسای بخش های بیمارستان سینا
برگزاری نشست هم اندیشی هیئت رئیسه با روسای بخش های بیمارستان سینا

برگزاری نشست هم اندیشی هیئت رئیسه با روسای بخش های بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 برگزاری کمیته اورژانس در بیمارستان سینا
برگزاری کمیته اورژانس در بیمارستان سینا

برگزاری کمیته اورژانس در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت برادر ارجمند سرکار خانم فرشته حیدری
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت برادر ارجمند سرکار خانم فرشته حیدری

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت برادر ارجمند سرکار خانم فرشته حیدری

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 آمار ثبت سرطان در شش ماهه نخست سال 95 در بیمارستان سینا اعلام شد
آمار ثبت سرطان در شش ماهه نخست سال 95 در بیمارستان سینا اعلام شد

آمار ثبت سرطان در شش ماهه نخست سال 95 در بیمارستان سینا اعلام شد

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 جلسه استاندارد سازي
جلسه استاندارد سازي

جلسه استاندارد سازي

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 جلسه گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي
جلسه گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي

جلسه گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
19 آبان 1395 برگزاری جلسه هماهنگی احداث پارکینگ طبقاتی در بیمارستان فارابی
برگزاری جلسه هماهنگی احداث پارکینگ طبقاتی در بیمارستان فارابی

برگزاری جلسه هماهنگی احداث پارکینگ طبقاتی در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
18 آبان 1395 برگزاری نوزدهمین ژورنال واچ
برگزاری نوزدهمین ژورنال واچ

برگزاری نوزدهمین ژورنال واچ

مطالب بیشتر
18 آبان 1395 مراسم افتتاحیه LDR بیمارستان بهارلو هم‌زمان با افتتاح 714 واحد تک نفره ی زایمان طبیعی در سراسر کشور برگزار شد.
مراسم افتتاحیه  LDR بیمارستان بهارلو هم‌زمان با افتتاح 714 واحد تک نفره ی زایمان طبیعی در سراسر کشور برگزار شد.

مراسم افتتاحیه LDR بیمارستان بهارلو هم‌زمان با افتتاح 714 واحد تک نفره ی زایمان طبیعی در سراسر کشور برگزار شد.

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 هياتي از دانشگاه UPM مالزي از دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران بازديد كردند
هياتي از دانشگاه UPM مالزي از دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران بازديد كردند

هياتي از دانشگاه UPM مالزي از دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران بازديد كردند

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 18 تا 20 آبان ماه، دانشگاه علوم پزشكي تهران ميزبان 18 دانشمند يك درصد برتر دنيا
18 تا 20 آبان ماه، دانشگاه علوم پزشكي تهران ميزبان 18 دانشمند يك درصد برتر دنيا

18 تا 20 آبان ماه، دانشگاه علوم پزشكي تهران ميزبان 18 دانشمند يك درصد برتر دنيا

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 آزمون ميان بلوك عصبي
آزمون ميان بلوك عصبي

آزمون ميان بلوك عصبي

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 جلسه برنامه ریزی بیست و سومین سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی برگزار شد
جلسه برنامه ریزی بیست و سومین سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی برگزار شد

جلسه برنامه ریزی بیست و سومین سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 بازدید دکتر صنعت کار از بخش رادیولوژی بیمارستان فارابی به مناسبت روز جهانی رادیولوژی
بازدید دکتر صنعت کار از بخش رادیولوژی بیمارستان فارابی به مناسبت روز جهانی رادیولوژی

بازدید دکتر صنعت کار از بخش رادیولوژی بیمارستان فارابی به مناسبت روز جهانی رادیولوژی

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 ثبت نام دوره هاي آموزشي سواركاري
ثبت نام دوره هاي آموزشي سواركاري

ثبت نام دوره هاي آموزشي سواركاري

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 نسل سوم اعنباربخشی در کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان بهارلو مطرح شد
نسل سوم اعنباربخشی در کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان بهارلو مطرح شد

نسل سوم اعنباربخشی در کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان بهارلو مطرح شد

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 گرامیداشت روز رادیولوژی در بیمارستان ضیائیان
گرامیداشت روز رادیولوژی در بیمارستان ضیائیان

گرامیداشت روز رادیولوژی در بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 انتصاب رئیس اداره امور اداری بيمارستان ضيائيـان
انتصاب رئیس اداره امور اداری بيمارستان ضيائيـان

انتصاب رئیس اداره امور اداری بيمارستان ضيائيـان

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در بیمارستان ضیائیان
برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در بیمارستان ضیائیان

برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 مراسم تودیع و معارفه مسئولین حفاظت فیزیکی بیمارستان ضیائیان برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه مسئولین حفاظت فیزیکی بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مسئولین حفاظت فیزیکی بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 خاطره و تجربه شیرین زایمان طبیعی یک زائو در بیمارستان ضیائیان
خاطره و تجربه شیرین زایمان طبیعی یک زائو در بیمارستان ضیائیان

خاطره و تجربه شیرین زایمان طبیعی یک زائو در بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 ترخیص کودک بیمار از بیمارستان بهرامی بدون پرداخت هزینه
ترخیص کودک بیمار از بیمارستان بهرامی بدون پرداخت هزینه

ترخیص کودک بیمار از بیمارستان بهرامی بدون پرداخت هزینه

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 مشاهده آموزش همتايان حين آموزش درمانگاهي
مشاهده آموزش همتايان حين آموزش درمانگاهي

مشاهده آموزش همتايان حين آموزش درمانگاهي

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 مشاهده آموزش همتايان در گروه كودكان
مشاهده آموزش همتايان در گروه كودكان

مشاهده آموزش همتايان در گروه كودكان

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 افتتاح دومين همايش و فن بازار ملی سلامت
افتتاح دومين همايش و فن بازار ملی سلامت

افتتاح دومين همايش و فن بازار ملی سلامت

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 حضور قطب علمی چشم پزشکی فارابی در دومین همایش و فن بازارملی سلامت
حضور قطب علمی چشم پزشکی فارابی در دومین همایش و فن بازارملی سلامت

حضور قطب علمی چشم پزشکی فارابی در دومین همایش و فن بازارملی سلامت

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت روز رادیولوژی
پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت روز رادیولوژی

پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت روز رادیولوژی

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 بررسی میزان شدت درد ناشي از تزريق اتومیدیت در دست غالب در مقایسه با دست غیر غالب در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيوكوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك در بيمارستان شريعتي در سال 94-95
بررسی میزان شدت درد ناشي از تزريق اتومیدیت در دست غالب در مقایسه با دست غیر غالب در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيوكوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك در بيمارستان شريعتي در سال 94-95

بررسی میزان شدت درد ناشي از تزريق اتومیدیت در دست غالب در مقایسه با دست غیر غالب در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيوكوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك در بيمارستان شريعتي در سال 94-95

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 بررسی فراوانی مواجهه کارکنان بیمارستانی با خشونت محل کار و بررسی عوامل موثر بر آن
بررسی فراوانی مواجهه کارکنان بیمارستانی با خشونت محل کار و بررسی عوامل موثر بر آن

بررسی فراوانی مواجهه کارکنان بیمارستانی با خشونت محل کار و بررسی عوامل موثر بر آن

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 بررسی خصوصیات بالینی و میزان درگیری قلبی کودکان مبتلا به تب روماتیسمی حاد بستری شده در بیمارستانهای مرکز طبی کودکان و بهرامی طی سالهای 1389 تا 1393
بررسی خصوصیات بالینی و میزان درگیری قلبی کودکان مبتلا به تب روماتیسمی حاد  بستری شده در بیمارستانهای مرکز طبی کودکان و بهرامی طی سالهای 1389 تا 1393

بررسی خصوصیات بالینی و میزان درگیری قلبی کودکان مبتلا به تب روماتیسمی حاد بستری شده در بیمارستانهای مرکز طبی کودکان و بهرامی طی سالهای 1389 تا 1393

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 بررسی فراوانی عوامل خطر ایجاد باکتریمی در کودکان زیر 15 سال به تفکیک گروههای سنی در بیمارستان بهرامی در طی سال های 1392 تا 1395
بررسی فراوانی عوامل خطر ایجاد باکتریمی در کودکان زیر 15 سال به تفکیک گروههای سنی در بیمارستان بهرامی در طی سال های 1392 تا 1395

بررسی فراوانی عوامل خطر ایجاد باکتریمی در کودکان زیر 15 سال به تفکیک گروههای سنی در بیمارستان بهرامی در طی سال های 1392 تا 1395

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 بررسی نتایج درمان در کودکان مبتلا به انواژیناسیون بستری شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان در طی سال های 1394-1393
بررسی نتایج درمان در کودکان مبتلا به انواژیناسیون بستری شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان در طی سال های 1394-1393

بررسی نتایج درمان در کودکان مبتلا به انواژیناسیون بستری شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان در طی سال های 1394-1393

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 نقش تصاویر داپلر رنگی در ارزیابی تغییرات جریان خون رتروبولبار بعد از جراحی دکمپرسیون اربیت در بیماران چشمی تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان فارابی تهران از شهریور 1393 تا آذر 1394.
نقش تصاویر داپلر رنگی در ارزیابی تغییرات جریان خون رتروبولبار بعد از جراحی دکمپرسیون اربیت در بیماران چشمی تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان فارابی تهران از شهریور 1393 تا آذر 1394.

نقش تصاویر داپلر رنگی در ارزیابی تغییرات جریان خون رتروبولبار بعد از جراحی دکمپرسیون اربیت در بیماران چشمی تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان فارابی تهران از شهریور 1393 تا آذر 1394.

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 ارزیابی مدل حیوانی افسردگی و اضطراب در استرس انزوای اجتماعی مزمن در موش کوچک آزمایشگاھی: بررسی نقش نیتریک اکسید
ارزیابی مدل حیوانی افسردگی و اضطراب در استرس انزوای اجتماعی مزمن در موش کوچک آزمایشگاھی: بررسی نقش نیتریک اکسید

ارزیابی مدل حیوانی افسردگی و اضطراب در استرس انزوای اجتماعی مزمن در موش کوچک آزمایشگاھی: بررسی نقش نیتریک اکسید

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 بررسی نقش تشخیصی RDW به عنوان یک نشانگر نوین التهاب در تمایز فرم فعال از غیرفعال بیماری التهابی روده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) درسال95-94
بررسی نقش تشخیصی RDW به عنوان یک نشانگر نوین التهاب در تمایز فرم فعال از غیرفعال بیماری التهابی روده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) درسال95-94

بررسی نقش تشخیصی RDW به عنوان یک نشانگر نوین التهاب در تمایز فرم فعال از غیرفعال بیماری التهابی روده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) درسال95-94

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه