اخبار

29 آبان 1395 نشست هم اندیشی بیمارستان سینا با داروخانه 13 آبان مقیم در این مرکز
نشست هم اندیشی بیمارستان سینا با داروخانه 13 آبان مقیم در این مرکز

نشست هم اندیشی بیمارستان سینا با داروخانه 13 آبان مقیم در این مرکز

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با عنوان "فواید شروع سریع انسولین در بیماران دیابتی" برگزار خواهد شد
کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با عنوان "فواید شروع سریع انسولین در بیماران دیابتی" برگزار خواهد شد

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با عنوان "فواید شروع سریع انسولین در بیماران دیابتی" برگزار خواهد شد

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 انتصاب حسن برکتی به سمت مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان سینا
انتصاب حسن برکتی به سمت مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان سینا

انتصاب حسن برکتی به سمت مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 نشست کارشناسان دفتر بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تهران با سرپرست مدیریت بیمارستان سینا
نشست کارشناسان دفتر بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تهران با سرپرست مدیریت بیمارستان سینا

نشست کارشناسان دفتر بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تهران با سرپرست مدیریت بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 مصیبت وارده را به دکتر غلامرضا پورمند تسلیت عرض می نمائیم
مصیبت وارده را به دکتر غلامرضا پورمند تسلیت عرض می نمائیم

مصیبت وارده را به دکتر غلامرضا پورمند تسلیت عرض می نمائیم

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 اخبار روز بیمارستان مرکز طبی کودکان
اخبار روز بیمارستان مرکز طبی کودکان

اخبار روز بیمارستان مرکز طبی کودکان

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 برگزاری همایش کودک، خانواده: اعتیاد در مرکز طبی کودکان
برگزاری همایش کودک، خانواده: اعتیاد در مرکز طبی کودکان

برگزاری همایش کودک، خانواده: اعتیاد در مرکز طبی کودکان

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 برگزاری همایش کودکان و خانواده ها با موضوع کودک، نوجوان و خانواده دربیمارستان مرکز طبی کودکان
برگزاری همایش کودکان و خانواده ها با موضوع کودک، نوجوان و خانواده دربیمارستان مرکز طبی کودکان

برگزاری همایش کودکان و خانواده ها با موضوع کودک، نوجوان و خانواده دربیمارستان مرکز طبی کودکان

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 برگزاری مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان
برگزاری مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان

برگزاری مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان

مطالب بیشتر
28 آبان 1395 برگزاری سومین کارگاه احياء قلبی-ريوی ویژه کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی
برگزاری سومین کارگاه احياء قلبی-ريوی ویژه کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی

برگزاری سومین کارگاه احياء قلبی-ريوی ویژه کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
27 آبان 1395 حضور فعال پرستاران بیمارستان فارابی در خدمت‌رسانی به زائرین اربعین در استان ايلام
 حضور فعال پرستاران بیمارستان فارابی در خدمت‌رسانی به زائرین اربعین در استان ايلام

حضور فعال پرستاران بیمارستان فارابی در خدمت‌رسانی به زائرین اربعین در استان ايلام

مطالب بیشتر
27 آبان 1395 پیگیری وضعیت ساخت مرکز آکادمیک فارابی در گفتگو با دکتر صدرالسادات رییس بیمارستان
پیگیری وضعیت ساخت مرکز آکادمیک فارابی در گفتگو با دکتر صدرالسادات رییس بیمارستان

پیگیری وضعیت ساخت مرکز آکادمیک فارابی در گفتگو با دکتر صدرالسادات رییس بیمارستان

مطالب بیشتر
27 آبان 1395 برگزاری دومین جلسه هماهنگی بيست و سومين سمينار ساليانه فارابی
برگزاری دومین جلسه هماهنگی بيست و سومين سمينار ساليانه فارابی

برگزاری دومین جلسه هماهنگی بيست و سومين سمينار ساليانه فارابی

مطالب بیشتر
27 آبان 1395 اعضا هیات علمی جدید
اعضا هیات علمی جدید

اعضا هیات علمی جدید

مطالب بیشتر
27 آبان 1395 آموزش مجازی
آموزش مجازی

آموزش مجازی

مطالب بیشتر
27 آبان 1395 برگزاری برنامه های هفته پیشگیری از دیابت در بیمارستان بهرامی
برگزاری برنامه های هفته پیشگیری از دیابت در بیمارستان بهرامی

برگزاری برنامه های هفته پیشگیری از دیابت در بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
27 آبان 1395 درکمیته احیاء نوزادان بر برگزاری یک دوره عملی و مهارتی برای گروه پزشکی بیمارستان ضیائیان تاکید شد
درکمیته احیاء نوزادان بر برگزاری یک دوره عملی و مهارتی برای گروه پزشکی بیمارستان ضیائیان تاکید شد

درکمیته احیاء نوزادان بر برگزاری یک دوره عملی و مهارتی برای گروه پزشکی بیمارستان ضیائیان تاکید شد

مطالب بیشتر
26 آبان 1395 برگزاری اولین Text Review
برگزاری اولین  Text Review

برگزاری اولین Text Review

مطالب بیشتر
26 آبان 1395 تخصیص گرانت پژوهش و نوآوری
تخصیص گرانت پژوهش و نوآوری

تخصیص گرانت پژوهش و نوآوری

مطالب بیشتر
26 آبان 1395 کنفرانس آمبولی ریه در بیمارستان بهارلو برگزار شد
کنفرانس آمبولی ریه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

کنفرانس آمبولی ریه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
26 آبان 1395 امتحان دستياري
امتحان دستياري

امتحان دستياري

مطالب بیشتر
26 آبان 1395 کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن بیمارستان ضیائیان
کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن بیمارستان ضیائیان

کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
26 آبان 1395 جلسه مسئولین محورهای اصلی اعتباربخشی
جلسه مسئولین محورهای اصلی اعتباربخشی

جلسه مسئولین محورهای اصلی اعتباربخشی

مطالب بیشتر
26 آبان 1395 تشکیل اولین جلسه شورای فرهنگی
تشکیل اولین جلسه شورای فرهنگی

تشکیل اولین جلسه شورای فرهنگی

مطالب بیشتر
26 آبان 1395 کارگاه آموزشی راه های مبارزه با افسردگی
کارگاه آموزشی راه های مبارزه با افسردگی

کارگاه آموزشی راه های مبارزه با افسردگی

مطالب بیشتر
26 آبان 1395 کارکنان برتر بیمارستان ضیائیان در روز ملی کیفیت معرفی شدند
کارکنان برتر بیمارستان ضیائیان در روز ملی کیفیت معرفی شدند

کارکنان برتر بیمارستان ضیائیان در روز ملی کیفیت معرفی شدند

مطالب بیشتر
26 آبان 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 27 آبان ماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 27 آبان ماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 27 آبان ماه

مطالب بیشتر
25 آبان 1395 بیست و سومین ژورنال کلاب - 95/9/1
بیست و سومین ژورنال کلاب - 95/9/1

بیست و سومین ژورنال کلاب - 95/9/1

مطالب بیشتر
25 آبان 1395 بررسی مقایسه ای میزان تاثیر تجویز دوز پایین کتامین موضعی و زیرجلدی بر بی قراری و درد پس از بیهوشی عمومی در کودکان تحت عمل جراحی هرنی اینگوینال در مرکز طبی در سال1394-1395
بررسی مقایسه ای میزان تاثیر تجویز دوز پایین کتامین موضعی و زیرجلدی بر بی قراری و درد پس از بیهوشی عمومی در کودکان تحت عمل جراحی هرنی اینگوینال در مرکز طبی در سال1394-1395

بررسی مقایسه ای میزان تاثیر تجویز دوز پایین کتامین موضعی و زیرجلدی بر بی قراری و درد پس از بیهوشی عمومی در کودکان تحت عمل جراحی هرنی اینگوینال در مرکز طبی در سال1394-1395

مطالب بیشتر
25 آبان 1395 دفاع پايان نامه نامه خانم دكتر آنيا رحيمي
دفاع پايان نامه نامه خانم دكتر آنيا رحيمي

دفاع پايان نامه نامه خانم دكتر آنيا رحيمي

مطالب بیشتر
24 آبان 1395 دکتر فخرایی ایجاد محیطی پر نشاط و آکادمیک برای تربیت چشم پزشکانی شایسته را اولویت اول خویش خواند
دکتر فخرایی ایجاد محیطی پر نشاط و آکادمیک برای تربیت چشم پزشکانی شایسته را اولویت اول خویش خواند

دکتر فخرایی ایجاد محیطی پر نشاط و آکادمیک برای تربیت چشم پزشکانی شایسته را اولویت اول خویش خواند

مطالب بیشتر
24 آبان 1395 رییس بیمارستان فارابی: همه باید در کنار هم راه پر افتخار بیمارستان فارابی و گروه چشم پزشکی را ادامه دهیم
رییس بیمارستان فارابی: همه باید در کنار هم راه پر افتخار بیمارستان فارابی و گروه چشم پزشکی را ادامه دهیم

رییس بیمارستان فارابی: همه باید در کنار هم راه پر افتخار بیمارستان فارابی و گروه چشم پزشکی را ادامه دهیم

مطالب بیشتر
24 آبان 1395 دکتر جباروند: بیمارستان فارابی، نعمتی است که خداوند در اختیار همه ما قرار داده است تا نسبت به مردم ادای وظیفه نماییم
دکتر جباروند: بیمارستان فارابی، نعمتی است که خداوند در اختیار همه ما قرار داده است تا نسبت به مردم ادای وظیفه نماییم

دکتر جباروند: بیمارستان فارابی، نعمتی است که خداوند در اختیار همه ما قرار داده است تا نسبت به مردم ادای وظیفه نماییم

مطالب بیشتر
24 آبان 1395 برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مطالب بیشتر
24 آبان 1395 نخستین بانک اشک ایرانی ، تحولی نوین در علم پزشکی
نخستین بانک اشک ایرانی ، تحولی نوین در علم پزشکی

نخستین بانک اشک ایرانی ، تحولی نوین در علم پزشکی

مطالب بیشتر
24 آبان 1395 بازدید مسئولین و اعضای هیئت علمی بیمارستان فارابی از نخستین بانک اشک ایرانی
بازدید مسئولین و اعضای هیئت علمی بیمارستان فارابی از نخستین بانک اشک ایرانی

بازدید مسئولین و اعضای هیئت علمی بیمارستان فارابی از نخستین بانک اشک ایرانی

مطالب بیشتر
24 آبان 1395 تغيير تاريخ كنفرانس خانم دكتر نوراني
تغيير تاريخ كنفرانس خانم دكتر نوراني

تغيير تاريخ كنفرانس خانم دكتر نوراني

مطالب بیشتر
24 آبان 1395 گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی در بیمارستان فارابی
گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی در بیمارستان فارابی

گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
23 آبان 1395 وامهاي پرداختي در آبان‌ماه 1395
وامهاي پرداختي در آبان‌ماه 1395

وامهاي پرداختي در آبان‌ماه 1395

مطالب بیشتر
23 آبان 1395 وامهاي پرداختي در مهرماه 1395
وامهاي پرداختي در مهرماه 1395

وامهاي پرداختي در مهرماه 1395

مطالب بیشتر
23 آبان 1395 اولین کنگره بین‌المللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش‌های علمی (یوسرن) 18 لغایت 20 آبان 1395 برگزار شد.
اولین کنگره بین‌المللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش‌های علمی (یوسرن) 18 لغایت 20 آبان 1395 برگزار شد.

اولین کنگره بین‌المللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش‌های علمی (یوسرن) 18 لغایت 20 آبان 1395 برگزار شد.

مطالب بیشتر
23 آبان 1395 برگزاری مراسم تکریم مدیر قبلی و معارفه مدیر بیمارستان بهرامی
برگزاری مراسم تکریم مدیر قبلی و معارفه مدیر بیمارستان بهرامی

برگزاری مراسم تکریم مدیر قبلی و معارفه مدیر بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
23 آبان 1395 گزارش پرداخت هزينه پايان نامه آبان ماه سال 1395
گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  آبان ماه سال 1395

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه آبان ماه سال 1395

مطالب بیشتر
23 آبان 1395 جلسه شوراي اجرايي
جلسه شوراي اجرايي

جلسه شوراي اجرايي

مطالب بیشتر
23 آبان 1395 دكتر مهرداد: لازمه فراگير شدن رفتار و تعهد حرفه اي در دانشكده، حساس سازي نسبت به موضوع و تبدیل آن به گفتمان غالب است
دكتر مهرداد: لازمه فراگير شدن  رفتار و تعهد حرفه اي در دانشكده، حساس سازي نسبت به موضوع و تبدیل آن به گفتمان غالب است

دكتر مهرداد: لازمه فراگير شدن رفتار و تعهد حرفه اي در دانشكده، حساس سازي نسبت به موضوع و تبدیل آن به گفتمان غالب است

مطالب بیشتر
23 آبان 1395 "برگزاري بيست وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
"برگزاري بيست وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

مطالب بیشتر
23 آبان 1395 لیست نمرات نیمسال اول کلاس اساتید ارتوپدی
لیست نمرات  نیمسال اول  کلاس اساتید  ارتوپدی

لیست نمرات نیمسال اول کلاس اساتید ارتوپدی

مطالب بیشتر
22 آبان 1395 اولین Text Review
اولین  Text Review

اولین Text Review

مطالب بیشتر
22 آبان 1395 اعلام زمان دفاع از عنوان دانشجویان
اعلام زمان دفاع از عنوان دانشجویان

اعلام زمان دفاع از عنوان دانشجویان

مطالب بیشتر
22 آبان 1395 تاریخ برگزاری آزمون جامع
تاریخ برگزاری آزمون جامع

تاریخ برگزاری آزمون جامع

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه