اخبار

6 آذر 1395 الزام به لغو مشوق های مالی نشریات
الزام به لغو مشوق های مالی نشریات

الزام به لغو مشوق های مالی نشریات

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 گزارش دبیرکمیته بحران بیمارستان فارابی از ارائه خدمت به زوار اربعین حسینی در کربلا
گزارش دبیرکمیته بحران بیمارستان فارابی از ارائه خدمت به زوار اربعین حسینی در کربلا

گزارش دبیرکمیته بحران بیمارستان فارابی از ارائه خدمت به زوار اربعین حسینی در کربلا

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 برگزاری کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف بیمارستان فارابی
برگزاری کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف بیمارستان فارابی

برگزاری کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 چهارمین کارگاه احيای قلبی-ريوی ويژه کارکنان پرستاری در بیمارستان فارابی برگزار شد
چهارمین کارگاه احيای قلبی-ريوی ويژه کارکنان پرستاری در بیمارستان فارابی برگزار شد

چهارمین کارگاه احيای قلبی-ريوی ويژه کارکنان پرستاری در بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 دستورالعمل جامع پایان‌نامه دوره (PhD)
دستورالعمل جامع پایان‌نامه دوره (PhD)

دستورالعمل جامع پایان‌نامه دوره (PhD)

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 سمینار یکروزه ای با رویکرد پیشگیرانه و آموزشی در حیطه های فعالیت بدنی ، مصرف دخانیات و تغذیه سالم در بیمارستان بهارلو برگزار شد
سمینار یکروزه ای با رویکرد پیشگیرانه و آموزشی در حیطه های فعالیت بدنی ، مصرف دخانیات و تغذیه سالم  در بیمارستان بهارلو برگزار شد

سمینار یکروزه ای با رویکرد پیشگیرانه و آموزشی در حیطه های فعالیت بدنی ، مصرف دخانیات و تغذیه سالم در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 اطلاعيه
اطلاعيه

اطلاعيه

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 برنامه آزمون پيش كارآموزي
برنامه آزمون پيش كارآموزي

برنامه آزمون پيش كارآموزي

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 برنامه مهارت هاي زندگي
برنامه مهارت هاي زندگي

برنامه مهارت هاي زندگي

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 "برگزاري بيست وپنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
"برگزاري بيست وپنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست وپنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 برپایی ایستگاه صلواتی در بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته بسیج
برپایی ایستگاه صلواتی در بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته بسیج

برپایی ایستگاه صلواتی در بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته بسیج

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 درس مهارت‌های زندگی
درس مهارت‌های زندگی

درس مهارت‌های زندگی

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر مقیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز
قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر مقیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر مقیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر لاشیئی برای پیشبرد اهداف پژوهشی این مرکز
قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر لاشیئی برای پیشبرد اهداف پژوهشی این مرکز

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر لاشیئی برای پیشبرد اهداف پژوهشی این مرکز

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 انتصاب دکتر مهدي صنعتکار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي
انتصاب دکتر مهدي صنعتکار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي

انتصاب دکتر مهدي صنعتکار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 اعلام زمان گزارش پیشرفت پایان نامه ها
اعلام زمان گزارش پیشرفت پایان نامه ها

اعلام زمان گزارش پیشرفت پایان نامه ها

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 انتصاب دکتر فریبا قاسمی به عنوان معاون آموزشی بیمارستان فارابی
انتصاب دکتر فریبا قاسمی به عنوان معاون آموزشی بیمارستان فارابی

انتصاب دکتر فریبا قاسمی به عنوان معاون آموزشی بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 انتصاب دکتر محمد طاهر رجبی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی
انتصاب دکتر محمد طاهر رجبی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی

انتصاب دکتر محمد طاهر رجبی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 سید اصغر محمدی رتبه اول دانشگاهی را در رشته ترتیل کسب کرد
سید اصغر محمدی رتبه اول دانشگاهی را در رشته ترتیل کسب کرد

سید اصغر محمدی رتبه اول دانشگاهی را در رشته ترتیل کسب کرد

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 برنامه های سمینار پرستاری بیست و ششمین کنگره انجمن چشم پزشکی در گفتگو با مدیر پرستاری بیمارستان فارابی
برنامه های سمینار پرستاری بیست و ششمین کنگره انجمن چشم پزشکی در گفتگو با مدیر پرستاری بیمارستان فارابی

برنامه های سمینار پرستاری بیست و ششمین کنگره انجمن چشم پزشکی در گفتگو با مدیر پرستاری بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
3 آذر 1395 ژورنال کلاب درمان هایپوگلایسمی در بیمارستان بهارلو برگزار شد
ژورنال کلاب درمان هایپوگلایسمی در بیمارستان بهارلو برگزار شد

ژورنال کلاب درمان هایپوگلایسمی در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
3 آذر 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 4 آذرماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 4  آذرماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 4 آذرماه

مطالب بیشتر
2 آذر 1395 برگزاری بیست و سومین ژورنال کلاب
برگزاری بیست و سومین ژورنال کلاب

برگزاری بیست و سومین ژورنال کلاب

مطالب بیشتر
2 آذر 1395 برگزاری جلسه آموزشی گزارش دهی خطا در بیمارستان فارابی
برگزاری جلسه آموزشی گزارش دهی خطا در بیمارستان فارابی

برگزاری جلسه آموزشی گزارش دهی خطا در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
2 آذر 1395 کارگاه پروپوزال نویسی و پایان‌نامه در بیمارستان بهارلو برگزار شد
کارگاه پروپوزال نویسی  و پایان‌نامه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

کارگاه پروپوزال نویسی و پایان‌نامه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
2 آذر 1395 کنفرانس تخمدان پلی کیستیک در بیمارستان بهارلو برگزار شد
کنفرانس تخمدان پلی کیستیک در بیمارستان بهارلو برگزار شد

کنفرانس تخمدان پلی کیستیک در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
2 آذر 1395 دیدار آقای دکتر لاسلو روزیوال استاد افتخاری دانشگاه با رئیس دانشکده پزشکی
دیدار آقای دکتر لاسلو روزیوال استاد افتخاری دانشگاه با رئیس دانشکده پزشکی

دیدار آقای دکتر لاسلو روزیوال استاد افتخاری دانشگاه با رئیس دانشکده پزشکی

مطالب بیشتر
2 آذر 1395 برگزاری کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی
برگزاری کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
2 آذر 1395 آزمون IT
آزمون IT

آزمون IT

مطالب بیشتر
2 آذر 1395 آزمون هاي الكترونيكي بين المللي GRE , TOFEL iBT
آزمون هاي الكترونيكي بين المللي GRE , TOFEL iBT

آزمون هاي الكترونيكي بين المللي GRE , TOFEL iBT

مطالب بیشتر
1 آذر 1395 برگزاری جلسه آشنایی با تجهیزات پزشکی مصرفی چشمي در بیمارستان فارابی
برگزاری جلسه آشنایی با تجهیزات پزشکی مصرفی چشمي در بیمارستان فارابی

برگزاری جلسه آشنایی با تجهیزات پزشکی مصرفی چشمي در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
1 آذر 1395 معرفي بيمار با موضوع « ترمور»
معرفي بيمار با موضوع « ترمور»

معرفي بيمار با موضوع « ترمور»

مطالب بیشتر
1 آذر 1395 جلسه توجيهي
جلسه توجيهي

جلسه توجيهي

مطالب بیشتر
1 آذر 1395 سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر شهرام صمدی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه بیهوشی با موضوع Professionalism in Anesthesiology در تالار امام، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر شهرام صمدی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه بیهوشی با موضوع   Professionalism in Anesthesiology در تالار امام، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر شهرام صمدی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه بیهوشی با موضوع Professionalism in Anesthesiology در تالار امام، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

مطالب بیشتر
1 آذر 1395 دفاع پايان­نامه خانم دكتر انوشه نوراني با موضوع خواب
دفاع پايان­نامه خانم دكتر انوشه نوراني با موضوع خواب

دفاع پايان­نامه خانم دكتر انوشه نوراني با موضوع خواب

مطالب بیشتر
30 آبان 1395 فرا رسیدن اربعین
فرا رسیدن اربعین

فرا رسیدن اربعین

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 اربعين حسيني تسليت باد
اربعين حسيني تسليت باد

اربعين حسيني تسليت باد

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 : بررسی میزان پوشش واکسن آنفلوانزا و عوامل موثر در عدم انجام واکسیناسیون در بین کارکنان بهداشتي درماني شهر تهران در سال 93
: بررسی میزان پوشش واکسن آنفلوانزا و عوامل موثر در عدم انجام واکسیناسیون در بین کارکنان بهداشتي درماني  شهر تهران در سال 93

: بررسی میزان پوشش واکسن آنفلوانزا و عوامل موثر در عدم انجام واکسیناسیون در بین کارکنان بهداشتي درماني شهر تهران در سال 93

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 تعیین شیوع پسوریازیس پارادوکسیکال در بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک مراجعه کننده به بیمارستاران پوست رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،1392-1393
 تعیین شیوع پسوریازیس پارادوکسیکال در بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک مراجعه کننده به بیمارستاران پوست رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،1392-1393

تعیین شیوع پسوریازیس پارادوکسیکال در بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک مراجعه کننده به بیمارستاران پوست رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،1392-1393

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 بررسی فراوانی BEVs وعوامل مرتبط ثبت شده در VEM UNITبیمارستان مرکزطبی کودکان ازاول آذر93 تا اول آذر94
بررسی فراوانی BEVs وعوامل مرتبط ثبت شده در VEM UNITبیمارستان مرکزطبی کودکان ازاول آذر93 تا اول آذر94

بررسی فراوانی BEVs وعوامل مرتبط ثبت شده در VEM UNITبیمارستان مرکزطبی کودکان ازاول آذر93 تا اول آذر94

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در بیمارستان فارابی به مناسبت اربعین حسینی
برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در بیمارستان فارابی به مناسبت اربعین حسینی

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در بیمارستان فارابی به مناسبت اربعین حسینی

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 با عنوان جدايي علم از دين، جلسه مهارت افزایی دانشجویان برگزار مي شود
 با عنوان جدايي علم از دين، جلسه مهارت افزایی دانشجویان برگزار مي شود

با عنوان جدايي علم از دين، جلسه مهارت افزایی دانشجویان برگزار مي شود

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 کنار قدم های جابر سوی نينوا رهسپاریم....
کنار قدم های جابر سوی نينوا رهسپاریم....

کنار قدم های جابر سوی نينوا رهسپاریم....

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 کار گروه آموزش سلامت به مددجو دربیمارستان ضیائیان
کار گروه آموزش سلامت به مددجو دربیمارستان ضیائیان

کار گروه آموزش سلامت به مددجو دربیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 اندازه گیری رایگان قند خون شهروندان در بیمارستان ضیائیان
اندازه گیری رایگان قند خون شهروندان در بیمارستان ضیائیان

اندازه گیری رایگان قند خون شهروندان در بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 مراسم پرفیض و روح بخش زیارت عاشورا و سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در بیمارستان ضیائیان
مراسم پرفیض و روح بخش زیارت عاشورا و سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در بیمارستان ضیائیان

مراسم پرفیض و روح بخش زیارت عاشورا و سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 دکتر علی جعفریان به عنوان اولین مشاهده شونده طرح آموزش همتایان ( ماه) در تالار امام حسین (ع) بیمارستان سینا
دکتر علی جعفریان به عنوان اولین مشاهده شونده طرح آموزش همتایان ( ماه) در تالار امام حسین (ع) بیمارستان سینا

دکتر علی جعفریان به عنوان اولین مشاهده شونده طرح آموزش همتایان ( ماه) در تالار امام حسین (ع) بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 برگزاری کنفرانس صرع در بیمارستان سینا
برگزاری کنفرانس صرع در بیمارستان سینا

برگزاری کنفرانس صرع در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 برگزاری کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایای بیمارستان سینا
برگزاری کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایای بیمارستان سینا

برگزاری کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایای بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
29 آبان 1395 برگزاری ژورنال کلاب ارولوژی در بیمارستان سینا
برگزاری ژورنال کلاب ارولوژی در بیمارستان سینا

برگزاری ژورنال کلاب ارولوژی در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه