اخبار

30 آذر 1395 کميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بيمارستان فارابی برگزار شد
کميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بيمارستان فارابی برگزار شد

کميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بيمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 منابع آزمون صلاحیت بالینی
منابع آزمون صلاحیت بالینی

منابع آزمون صلاحیت بالینی

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 کارگاه TBL با 3 امتیاز بازآموزی در بیمارستان بهارلو برگزار شد
کارگاه TBL با 3 امتیاز بازآموزی در بیمارستان بهارلو برگزار شد

کارگاه TBL با 3 امتیاز بازآموزی در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 آزمون ميان ترم درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
آزمون ميان ترم درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

آزمون ميان ترم درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 برگزاري كارگاه طراحي پرايمر براي PCR, Real-time PCR, Methylation specific PCR, Bisulfite Sequencing PCR در گروه بيوشيمي
برگزاري كارگاه طراحي پرايمر براي PCR, Real-time PCR, Methylation specific PCR, Bisulfite Sequencing PCR در گروه بيوشيمي

برگزاري كارگاه طراحي پرايمر براي PCR, Real-time PCR, Methylation specific PCR, Bisulfite Sequencing PCR در گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي
برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي

برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
29 آذر 1395 دانشجويان ورودي 95
دانشجويان ورودي 95

دانشجويان ورودي 95

مطالب بیشتر
29 آذر 1395 تقدیر از کارکنان امانت دار بیمارستان ضیائیان
تقدیر از کارکنان امانت دار بیمارستان ضیائیان

تقدیر از کارکنان امانت دار بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
29 آذر 1395 كليه دانشجويان ورودي 95 توجه فرمايند :
كليه دانشجويان ورودي 95 توجه فرمايند :

كليه دانشجويان ورودي 95 توجه فرمايند :

مطالب بیشتر
29 آذر 1395 برگزاری جلسه تدوین برنامه استراژیک در بیمارستان مرکز طبی کودکان
برگزاری جلسه تدوین برنامه استراژیک در بیمارستان مرکز طبی کودکان

برگزاری جلسه تدوین برنامه استراژیک در بیمارستان مرکز طبی کودکان

مطالب بیشتر
29 آذر 1395 برگزاری کارگاه احیای نوزاد پرستاری در بیمارستان مرکز طبی کودکان
برگزاری کارگاه احیای نوزاد پرستاری در بیمارستان مرکز طبی کودکان

برگزاری کارگاه احیای نوزاد پرستاری در بیمارستان مرکز طبی کودکان

مطالب بیشتر
29 آذر 1395 برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت در بیمارستان بهرامی
برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت در بیمارستان بهرامی

برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت در بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 برگزاری امتحان درون بخشی رزیدنتهای سال سوم
برگزاری امتحان درون بخشی رزیدنتهای سال سوم

برگزاری امتحان درون بخشی رزیدنتهای سال سوم

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 جشن میلاد باسعادت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در بیمارستان بهارلو برگزار شد
جشن میلاد باسعادت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در بیمارستان بهارلو برگزار شد

جشن میلاد باسعادت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 جلسه دفاع از رساله دکتری رشته بیولوژی تولید مثل خانم مریم شعبانی نشتایی
جلسه دفاع از رساله دکتری رشته بیولوژی تولید مثل خانم مریم شعبانی نشتایی

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته بیولوژی تولید مثل خانم مریم شعبانی نشتایی

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 گفتگو با معاون پژوهشی بیمارستان فارابی به مناسبت هفته پژوهش
گفتگو با معاون پژوهشی بیمارستان فارابی به مناسبت هفته پژوهش

گفتگو با معاون پژوهشی بیمارستان فارابی به مناسبت هفته پژوهش

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی
برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن‌آوری اطلاعات در بیمارستان ضیائیان برگزار شد
کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن‌آوری اطلاعات در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن‌آوری اطلاعات در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 کمیته کنترل عفونت در بیمارستان ضیائیان برگزارشد
کمیته کنترل عفونت در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

کمیته کنترل عفونت در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 تقدیر از پژوهشگران برتر در بیمارستان ضیائیان در روز پژوهش
تقدیر از پژوهشگران برتر در بیمارستان ضیائیان در روز پژوهش

تقدیر از پژوهشگران برتر در بیمارستان ضیائیان در روز پژوهش

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 کلاس آموزشی کنترل عفونت در بيمارستان ضيائيان برگزار شد
کلاس آموزشی کنترل عفونت در بيمارستان ضيائيان برگزار شد

کلاس آموزشی کنترل عفونت در بيمارستان ضيائيان برگزار شد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 کمیته نظارت بر جراحی پیشگیری از بارداری(TL) در بیمارستان ضیائیان برگزارشد
کمیته نظارت بر جراحی پیشگیری از بارداری(TL) در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

کمیته نظارت بر جراحی پیشگیری از بارداری(TL) در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان برتمهیدات لازم واقدامات احتیاطی درآستانه فصل سرما‏ تاکید کرد
کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان برتمهیدات لازم واقدامات احتیاطی درآستانه فصل سرما‏ تاکید کرد

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان برتمهیدات لازم واقدامات احتیاطی درآستانه فصل سرما‏ تاکید کرد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 برگزاری کارگاه آموزشی آموزش برسربالین بیماردربیمارستان ضیاییان
برگزاری کارگاه آموزشی آموزش برسربالین بیماردربیمارستان ضیاییان

برگزاری کارگاه آموزشی آموزش برسربالین بیماردربیمارستان ضیاییان

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس خون
اعلام تاريخ امتحان  فارماكولوژي كورس خون

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس خون

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 اعلام تاريخ امتحان كورس گوارش فارماكولوژي
اعلام تاريخ امتحان كورس گوارش فارماكولوژي

اعلام تاريخ امتحان كورس گوارش فارماكولوژي

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي بيماري هاي غدد
اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي بيماري هاي غدد

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي بيماري هاي غدد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي عملي(تئوري)
 اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي عملي(تئوري)

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي عملي(تئوري)

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 "برگزاري بيست وهشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
"برگزاري بيست وهشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست وهشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 ژورنال کلاب پانکراتیت حاد در بیمارستان بهارلو برگزار شد
ژورنال کلاب پانکراتیت حاد در بیمارستان بهارلو برگزار شد

ژورنال کلاب پانکراتیت حاد در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 کنفرانس اینتوباسیون در بیمارستان بهارلو
کنفرانس اینتوباسیون در بیمارستان بهارلو

کنفرانس اینتوباسیون در بیمارستان بهارلو

مطالب بیشتر
25 آذر 1395 معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم و عکس بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم و عکس بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم و عکس بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

مطالب بیشتر
25 آذر 1395 کارگاه روش تحقیق
کارگاه روش تحقیق

کارگاه روش تحقیق

مطالب بیشتر
25 آذر 1395 گفتگو با دکتر قاسم فخرایی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه روز پژوهش
گفتگو با دکتر قاسم فخرایی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه روز پژوهش

گفتگو با دکتر قاسم فخرایی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه روز پژوهش

مطالب بیشتر
25 آذر 1395 کارگاه پروپزال نویسی و پایان نامه در بیمارستان بهارلو برگزار شد
کارگاه پروپزال نویسی و پایان نامه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

کارگاه پروپزال نویسی و پایان نامه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
25 آذر 1395 کارگاه TBL در بیمارستان بهارلو برگزار می شود
کارگاه TBL در بیمارستان بهارلو برگزار می شود

کارگاه TBL در بیمارستان بهارلو برگزار می شود

مطالب بیشتر
25 آذر 1395 کنفرانس آنفولانزا در بیمارستان بهارلو برگزار شد
کنفرانس آنفولانزا در بیمارستان بهارلو برگزار شد

کنفرانس آنفولانزا در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
25 آذر 1395 پیام رئیس بیمارستان فارابی به مناسبت فرا رسیدن روز پژوهش
پیام رئیس بیمارستان فارابی به مناسبت فرا رسیدن روز پژوهش

پیام رئیس بیمارستان فارابی به مناسبت فرا رسیدن روز پژوهش

مطالب بیشتر
25 آذر 1395 برگزیدگان بخش پوستر برنامه پرستاری معرفی شدند
برگزیدگان بخش پوستر برنامه پرستاری معرفی شدند

برگزیدگان بخش پوستر برنامه پرستاری معرفی شدند

مطالب بیشتر
25 آذر 1395 سمینار پرستاری چشم پزشکی برگزار شد
سمینار پرستاری چشم پزشکی برگزار شد

سمینار پرستاری چشم پزشکی برگزار شد

مطالب بیشتر
25 آذر 1395 حضور مسئولان فدراسیون بین المللی چشم پزشکی در جمع چشم پزشکان ایرانی
حضور مسئولان فدراسیون بین المللی چشم پزشکی در جمع چشم پزشکان ایرانی

حضور مسئولان فدراسیون بین المللی چشم پزشکی در جمع چشم پزشکان ایرانی

مطالب بیشتر
24 آذر 1395 دفاع پايان نامه پزشكي عمومي با موضوع بررسي الگوهاي آسيب بدني در مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات رانندگي
دفاع پايان نامه پزشكي عمومي با موضوع بررسي الگوهاي آسيب بدني در مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات رانندگي

دفاع پايان نامه پزشكي عمومي با موضوع بررسي الگوهاي آسيب بدني در مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات رانندگي

مطالب بیشتر
24 آذر 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 25آذر
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 25آذر

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 25آذر

مطالب بیشتر
24 آذر 1395 بیست و چهارمین ژورنال کلاب - 1395/9/29
بیست و چهارمین ژورنال کلاب - 1395/9/29

بیست و چهارمین ژورنال کلاب - 1395/9/29

مطالب بیشتر
24 آذر 1395 predatory journals
predatory journals

predatory journals

مطالب بیشتر
24 آذر 1395 ميلاد پيامبر رحمت حضرت محمد مصطفي(ص) و بنيانگذار فقه جعفري حضرت امام جعفر صادق(ع) بر همگان تبريك باد
ميلاد پيامبر رحمت حضرت محمد مصطفي(ص) و بنيانگذار فقه جعفري حضرت امام جعفر صادق(ع) بر همگان تبريك باد

ميلاد پيامبر رحمت حضرت محمد مصطفي(ص) و بنيانگذار فقه جعفري حضرت امام جعفر صادق(ع) بر همگان تبريك باد

مطالب بیشتر
24 آذر 1395 سالروز ميلاد بهانه خلقت حضرت احمد(ص) و فرزند بزرگوارش، قران ناطق امام جعفر صادق(ع) مبارك باد
سالروز ميلاد بهانه خلقت حضرت احمد(ص) و فرزند بزرگوارش، قران ناطق امام جعفر صادق(ع) مبارك باد

سالروز ميلاد بهانه خلقت حضرت احمد(ص) و فرزند بزرگوارش، قران ناطق امام جعفر صادق(ع) مبارك باد

مطالب بیشتر
24 آذر 1395 تمديد حكم دكتر محمد شريعتي به عنوان مدير گروه پزشكي اجتماعي
تمديد حكم دكتر محمد شريعتي به عنوان مدير گروه پزشكي اجتماعي

تمديد حكم دكتر محمد شريعتي به عنوان مدير گروه پزشكي اجتماعي

مطالب بیشتر
24 آذر 1395 وزیر بهداشت: طرح تحول سلامت مهمترین طرح اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است
وزیر بهداشت: طرح تحول سلامت مهمترین طرح اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است

وزیر بهداشت: طرح تحول سلامت مهمترین طرح اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است

مطالب بیشتر
24 آذر 1395 بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران؛ شبی به نام فارابی
بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران؛ شبی به نام فارابی

بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران؛ شبی به نام فارابی

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه