اخبار

24 آذر 1393 دفاع تز در تاريخ 24/9/93
دفاع تز در تاريخ 24/9/93

دفاع تز در تاريخ 24/9/93

مطالب بیشتر
21 شهریور 1395 روز عرفه روز دعا و نيايش
روز عرفه روز دعا و نيايش

روز عرفه روز دعا و نيايش

مطالب بیشتر
20 شهریور 1395 مقایسه ی میزان رضایت مندی ایجاد شده با استفاده از Entonox و تزریق وریدی مپریدین در بیماران کاندید زایمان بی درد
مقایسه ی میزان رضایت مندی ایجاد شده با استفاده از  Entonox   و تزریق وریدی مپریدین در بیماران کاندید زایمان بی درد

مقایسه ی میزان رضایت مندی ایجاد شده با استفاده از Entonox و تزریق وریدی مپریدین در بیماران کاندید زایمان بی درد

مطالب بیشتر
20 شهریور 1395 ارزیابی اثر سپسیس نوزادی(Neonatal Sepsis) بر میانگین حجم پلاکتی(MPV) در نوزادان بستری در مرکز طبی کودکان در سال1392 تا 1394
ارزیابی اثر سپسیس نوزادی(Neonatal Sepsis) بر میانگین حجم پلاکتی(MPV) در نوزادان بستری در مرکز طبی کودکان در سال1392 تا 1394

ارزیابی اثر سپسیس نوزادی(Neonatal Sepsis) بر میانگین حجم پلاکتی(MPV) در نوزادان بستری در مرکز طبی کودکان در سال1392 تا 1394

مطالب بیشتر
20 شهریور 1395 هفتمین جلسه فصلی رابطين بين الملل اين معاونت روز چهارشنبه مورخ 17/06/95 در سالن شوراي دفتر رياست بيمارستان مركز قلب تهران
هفتمین جلسه فصلی رابطين بين الملل اين معاونت روز چهارشنبه مورخ 17/06/95 در سالن شوراي دفتر رياست بيمارستان مركز قلب تهران

هفتمین جلسه فصلی رابطين بين الملل اين معاونت روز چهارشنبه مورخ 17/06/95 در سالن شوراي دفتر رياست بيمارستان مركز قلب تهران

مطالب بیشتر
18 شهریور 1395 مراسم پرفیض زیارت عاشورا درآستانه شهادت امام محمد باقر (ص) در بیمارستان ضیائیان برگزار شد
مراسم پرفیض زیارت عاشورا درآستانه شهادت امام محمد باقر (ص) در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مراسم پرفیض زیارت عاشورا درآستانه شهادت امام محمد باقر (ص) در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
18 شهریور 1395 کارگاه احیای قلبی و تنفسی(CPR) ویژه گروه غیر حرفه ای در بیمارستان ضیائیان برگزارشد
کارگاه احیای قلبی و تنفسی(CPR) ویژه گروه غیر حرفه ای در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

کارگاه احیای قلبی و تنفسی(CPR) ویژه گروه غیر حرفه ای در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
18 شهریور 1395 اولویت های خدمت رسانی ویزیت مادران پرخطر در کمیته ایمنی مادر و نوزاد بیمارستان ضیائیان بررسی شد
اولویت های خدمت رسانی ویزیت مادران پرخطر در کمیته ایمنی مادر و نوزاد بیمارستان ضیائیان بررسی شد

اولویت های خدمت رسانی ویزیت مادران پرخطر در کمیته ایمنی مادر و نوزاد بیمارستان ضیائیان بررسی شد

مطالب بیشتر
18 شهریور 1395 بازديد مديريتي ایمنی بیمار از بخش جراحی مردان بيمارستان ضيائيان انجام شد
بازديد مديريتي ایمنی بیمار از بخش جراحی مردان بيمارستان ضيائيان انجام شد

بازديد مديريتي ایمنی بیمار از بخش جراحی مردان بيمارستان ضيائيان انجام شد

مطالب بیشتر
17 شهریور 1395 آغاز سال تحصيلي جديد
آغاز سال تحصيلي جديد

آغاز سال تحصيلي جديد

مطالب بیشتر
17 شهریور 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 18شهریورماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 18شهریورماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 18شهریورماه

مطالب بیشتر
16 شهریور 1395 مطالعه سیستماتیک آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در پیشگیری از عفونت در بیماران مبتلا به نقص ایمنی
مطالعه سیستماتیک  آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در پیشگیری از عفونت در بیماران مبتلا به نقص ایمنی

مطالعه سیستماتیک آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در پیشگیری از عفونت در بیماران مبتلا به نقص ایمنی

مطالب بیشتر
16 شهریور 1395 تمرین اطفاء حریق و تخلیه مصدومین در بیمارستان ضیائیان انجام شد
تمرین اطفاء حریق و تخلیه مصدومین در بیمارستان ضیائیان انجام شد

تمرین اطفاء حریق و تخلیه مصدومین در بیمارستان ضیائیان انجام شد

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه