اخبار

9 بهمن 1395 جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه
جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه

جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه

مطالب بیشتر
9 بهمن 1395 کمیته اورژانس بیمارستان فارابی برگزار شد
کمیته اورژانس بیمارستان فارابی برگزار شد

کمیته اورژانس بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
9 بهمن 1395 شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد
شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد

شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
9 بهمن 1395 جلسه کمیته جذب متقاضیان خارجی دوره های تخصص روز شنبه مورخ 09/11/95 در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.
جلسه کمیته جذب متقاضیان خارجی دوره های تخصص روز شنبه مورخ 09/11/95 در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.

جلسه کمیته جذب متقاضیان خارجی دوره های تخصص روز شنبه مورخ 09/11/95 در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.

مطالب بیشتر
9 بهمن 1395 شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيمسال دوم 95.96
شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيمسال دوم 95.96

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيمسال دوم 95.96

مطالب بیشتر
9 بهمن 1395 ثبت نام وام های دانشجویی نيم‌سال دوم 96-95
ثبت نام وام های دانشجویی نيم‌سال دوم 96-95

ثبت نام وام های دانشجویی نيم‌سال دوم 96-95

مطالب بیشتر
9 بهمن 1395 معاون جديد امور هيات علمي در دانشكده پزشكي منصوب شد
معاون جديد امور هيات علمي در دانشكده پزشكي منصوب شد

معاون جديد امور هيات علمي در دانشكده پزشكي منصوب شد

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 آخرین جلسه بیمارستانی هیئت‌رئیسه دانشگاه در دوره چهارم به میزبانی بیمارستان فارابی برگزار شد
آخرین جلسه بیمارستانی هیئت‌رئیسه دانشگاه در دوره چهارم به میزبانی بیمارستان فارابی برگزار شد

آخرین جلسه بیمارستانی هیئت‌رئیسه دانشگاه در دوره چهارم به میزبانی بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی
برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی انجام شد
ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی انجام شد

ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی انجام شد

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت پدر گرامي دکتر هادي قديمي
پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت پدر گرامي دکتر هادي قديمي

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت پدر گرامي دکتر هادي قديمي

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 جلسه مشترک قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی با شهردار و مسئولین سرای محله ناحیه ۴ منطقه ۱۱ شهرداری تهران
جلسه مشترک قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی با شهردار و مسئولین سرای محله ناحیه ۴ منطقه ۱۱ شهرداری تهران

جلسه مشترک قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی با شهردار و مسئولین سرای محله ناحیه ۴ منطقه ۱۱ شهرداری تهران

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 کنفرانس هفتگی گروه چشم پزشکی بیمارستان فارابی برگزار گردید
کنفرانس هفتگی گروه چشم پزشکی بیمارستان فارابی برگزار گردید

کنفرانس هفتگی گروه چشم پزشکی بیمارستان فارابی برگزار گردید

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 برگزاری کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان فارابی
برگزاری کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان فارابی

برگزاری کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 بازدید دو تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکزتحقیقات چشم پزشکی
بازدید دو تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکزتحقیقات چشم پزشکی

بازدید دو تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکزتحقیقات چشم پزشکی

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 ادای احترام بیمارستان فارابی به شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو
ادای احترام بیمارستان فارابی به شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو

ادای احترام بیمارستان فارابی به شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 ارزیابی عملکرد بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی
ارزیابی عملکرد بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی

ارزیابی عملکرد بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 برگزاری سمینار یکروزه آموزه های قانونی برای کادر درمانی در بیمارستان فارابی
 برگزاری سمینار یکروزه آموزه های قانونی برای کادر درمانی در بیمارستان فارابی

برگزاری سمینار یکروزه آموزه های قانونی برای کادر درمانی در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 کمیته کنترل عفونت و بهداشت محیط بیمارستان بهارلو برگزار شد
کمیته کنترل عفونت و بهداشت محیط بیمارستان بهارلو برگزار شد

کمیته کنترل عفونت و بهداشت محیط بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 آماده باش تیم مدیریت بحران بیمارستان فارابی
آماده باش تیم مدیریت بحران بیمارستان فارابی

آماده باش تیم مدیریت بحران بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 نشست صمیمانه قائم مقام رياست بیمارستان فارابی با کارکنان واحد پذیرش
نشست صمیمانه قائم مقام رياست بیمارستان فارابی با کارکنان واحد پذیرش

نشست صمیمانه قائم مقام رياست بیمارستان فارابی با کارکنان واحد پذیرش

مطالب بیشتر
7 بهمن 1395 کمیته مرگ و مير، عوارض و آسيب شناسي بیمارستان فارابی برگزار شد
کمیته مرگ و مير، عوارض و آسيب شناسي بیمارستان فارابی برگزار شد

کمیته مرگ و مير، عوارض و آسيب شناسي بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
6 بهمن 1395 زمانبندی کلاس ها در نیمسال تحصیلی 2-96-95
زمانبندی کلاس ها در نیمسال تحصیلی 2-96-95

زمانبندی کلاس ها در نیمسال تحصیلی 2-96-95

مطالب بیشتر
6 بهمن 1395 اعلام زمان بلوک حضوری
اعلام زمان بلوک حضوری

اعلام زمان بلوک حضوری

مطالب بیشتر
6 بهمن 1395 برگزاری جلسه دفاع دانشجویان
برگزاری جلسه دفاع دانشجویان

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان

مطالب بیشتر
6 بهمن 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 7بهمن ماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 7بهمن ماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 7بهمن ماه

مطالب بیشتر
6 بهمن 1395 برگزاری جلسه دفاع خانم کشمیری
برگزاری جلسه دفاع خانم کشمیری

برگزاری جلسه دفاع خانم کشمیری

مطالب بیشتر
5 بهمن 1395 اعلام زمان جلسات دفاع
اعلام زمان جلسات دفاع

اعلام زمان جلسات دفاع

مطالب بیشتر
5 بهمن 1395 کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو برگزار شد
کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو برگزار شد

کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
5 بهمن 1395 مراسم تودیع و معارفه مدیر پيشين و جديد بیمارستان ضیائیان برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه مدیر پيشين و جديد بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر پيشين و جديد بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
4 بهمن 1395 برگزاری جلسه گروه در بیست و نهم دی ماه
برگزاری جلسه گروه در بیست و نهم دی ماه

برگزاری جلسه گروه در بیست و نهم دی ماه

مطالب بیشتر
4 بهمن 1395 11 تا 13 بهمن ماه، دومين كارگاه سه روزه ايمني زيستي برگزار مي شود
11 تا 13 بهمن ماه، دومين كارگاه سه روزه ايمني زيستي برگزار مي شود

11 تا 13 بهمن ماه، دومين كارگاه سه روزه ايمني زيستي برگزار مي شود

مطالب بیشتر
4 بهمن 1395 "برگزاري سي و دوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
"برگزاري سي و دوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري سي و دوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

مطالب بیشتر
4 بهمن 1395 برنامه هاي دروس نظري
برنامه هاي دروس نظري

برنامه هاي دروس نظري

مطالب بیشتر
3 بهمن 1395 کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با نرم افزار Graphpad prism
کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با نرم افزار Graphpad  prism

کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با نرم افزار Graphpad prism

مطالب بیشتر
3 بهمن 1395 ترخیص ده مجروح حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو از بیمارستان سینا
ترخیص ده مجروح حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو از بیمارستان سینا

ترخیص ده مجروح حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو از بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
3 بهمن 1395 رئیس بیمارستان سینا؛ هیچ نگرانی از نظر تخت، تجهیزات و اتاق عمل جهت پذیرش مجروحین حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در بیمارستان سینا وجود ندارد
رئیس بیمارستان سینا؛ هیچ نگرانی از نظر تخت، تجهیزات و اتاق عمل جهت پذیرش مجروحین حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در بیمارستان سینا وجود ندارد

رئیس بیمارستان سینا؛ هیچ نگرانی از نظر تخت، تجهیزات و اتاق عمل جهت پذیرش مجروحین حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در بیمارستان سینا وجود ندارد

مطالب بیشتر
3 بهمن 1395 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ اورژانس بیمارستان سینا در شرایط پایداری قرار دارد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ اورژانس بیمارستان سینا در شرایط پایداری قرار دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ اورژانس بیمارستان سینا در شرایط پایداری قرار دارد

مطالب بیشتر
3 بهمن 1395 عیادت رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از مجروحان حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در بیمارستان سینا
عیادت رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از مجروحان حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در بیمارستان سینا

عیادت رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از مجروحان حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
3 بهمن 1395 انتقال مجروحان حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو به بیمارستان سینا
انتقال مجروحان حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو به بیمارستان سینا

انتقال مجروحان حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو به بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
2 بهمن 1395 قابل توجه دانشجويان پزشكي ترم اول 95-96
قابل توجه دانشجويان پزشكي ترم اول 95-96

قابل توجه دانشجويان پزشكي ترم اول 95-96

مطالب بیشتر
30 دی 1395 کارگاه پروپوزال نویسی و پایان‌نامه در بیمارستان بهارلو برگزارشد
کارگاه پروپوزال نویسی و پایان‌نامه در بیمارستان بهارلو برگزارشد

کارگاه پروپوزال نویسی و پایان‌نامه در بیمارستان بهارلو برگزارشد

مطالب بیشتر
30 دی 1395 کمیته اخلاق بیمارستان بهارلو برگزار شد
کمیته اخلاق بیمارستان بهارلو برگزار شد

کمیته اخلاق بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
29 دی 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 30 دی ماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 30 دی ماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 30 دی ماه

مطالب بیشتر
29 دی 1395 برگزاري اولين کنگره پزشکی اجتماعی ایران با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر
برگزاري اولين کنگره پزشکی اجتماعی ایران با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

برگزاري اولين کنگره پزشکی اجتماعی ایران با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

مطالب بیشتر
29 دی 1395 دانشجويان دوره كارآموزي
دانشجويان دوره كارآموزي

دانشجويان دوره كارآموزي

مطالب بیشتر
29 دی 1395 برنامه هاي دوره كاراموزيَ
برنامه هاي دوره كاراموزيَ

برنامه هاي دوره كاراموزيَ

مطالب بیشتر
29 دی 1395 بازآموزی مسمومیت‌ها در بیمارستان بهارلو برگزار می‌شود
بازآموزی مسمومیت‌ها در بیمارستان بهارلو برگزار می‌شود

بازآموزی مسمومیت‌ها در بیمارستان بهارلو برگزار می‌شود

مطالب بیشتر
29 دی 1395 دفاع از پایان‌نامه در بیمارستان بهارلو
دفاع از پایان‌نامه در بیمارستان بهارلو

دفاع از پایان‌نامه در بیمارستان بهارلو

مطالب بیشتر
29 دی 1395 کنفرانس اندیکاسیون‌های دیالیز در بیماران مزمن کلیوی در بیمارستان بهارلو برگزار شد
کنفرانس اندیکاسیون‌های دیالیز در بیماران مزمن کلیوی در بیمارستان بهارلو برگزار شد

کنفرانس اندیکاسیون‌های دیالیز در بیماران مزمن کلیوی در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه