اخبار

5 دی 1395 بازدید تیم ارزیابی بیرونی دانشگاه بر اساس استانداردهای ملی اعتباربخشی مؤسسه ای
بازدید تیم ارزیابی بیرونی دانشگاه بر اساس استانداردهای ملی اعتباربخشی مؤسسه ای

بازدید تیم ارزیابی بیرونی دانشگاه بر اساس استانداردهای ملی اعتباربخشی مؤسسه ای

مطالب بیشتر
5 دی 1395 برگزاری کمیته دارو درمان ، تغذیه و تجهیزات بیمارستان بهرامی
برگزاری کمیته دارو درمان ، تغذیه و تجهیزات بیمارستان بهرامی

برگزاری کمیته دارو درمان ، تغذیه و تجهیزات بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
5 دی 1395 اعلام زمان جلسه پیش دفاع خانم کشمیری
اعلام زمان جلسه پیش دفاع خانم کشمیری

اعلام زمان جلسه پیش دفاع خانم کشمیری

مطالب بیشتر
5 دی 1395 بررسی ارتباط بین سطح اسیداوریک سرم و هیپرتانسیون شریان ریوی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی
بررسی ارتباط بین سطح اسیداوریک سرم و هیپرتانسیون شریان ریوی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی

بررسی ارتباط بین سطح اسیداوریک سرم و هیپرتانسیون شریان ریوی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی

مطالب بیشتر
5 دی 1395 برگزاري بيست و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95
برگزاري بيست و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

برگزاري بيست و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

مطالب بیشتر
4 دی 1395 سومین Text Review
سومین Text Review

سومین Text Review

مطالب بیشتر
4 دی 1395 کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان بهارلو برگزار شد
کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان بهارلو برگزار شد

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
4 دی 1395 پیام تسلیت مدیر پرستاری بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار
پیام تسلیت مدیر پرستاری بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

پیام تسلیت مدیر پرستاری بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

مطالب بیشتر
4 دی 1395 پیام تسلیت قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار
پیام تسلیت قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

پیام تسلیت قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

مطالب بیشتر
4 دی 1395 برگزاری جلسه دفاع از عنوان خانم کرباسی
برگزاری جلسه دفاع از عنوان خانم کرباسی

برگزاری جلسه دفاع از عنوان خانم کرباسی

مطالب بیشتر
4 دی 1395 پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار
پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

مطالب بیشتر
4 دی 1395 دومین جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه در آذر ماه 95
دومین جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه در آذر ماه 95

دومین جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه در آذر ماه 95

مطالب بیشتر
4 دی 1395 برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي
برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
4 دی 1395 در خصوص چگونگي بهره مندي دانشجويان انتقالي و تغيير رشته از تسهيلات آيين نامه هاي استعداد درخشان
در خصوص چگونگي بهره مندي دانشجويان انتقالي و تغيير رشته از تسهيلات آيين نامه هاي استعداد درخشان

در خصوص چگونگي بهره مندي دانشجويان انتقالي و تغيير رشته از تسهيلات آيين نامه هاي استعداد درخشان

مطالب بیشتر
2 دی 1395 ابقای دكتر بهشت‌نژاد به عنوان سردبیر نشریه ندای فارابی
ابقای دكتر بهشت‌نژاد به عنوان سردبیر نشریه ندای فارابی

ابقای دكتر بهشت‌نژاد به عنوان سردبیر نشریه ندای فارابی

مطالب بیشتر
1 دی 1395 ارتقا به درجه استادی
ارتقا به درجه استادی

ارتقا به درجه استادی

مطالب بیشتر
1 دی 1395 برگزاری کميته عوارض و آسيب شناسی بیمارستان فارابی
برگزاری کميته عوارض و آسيب شناسی بیمارستان فارابی

برگزاری کميته عوارض و آسيب شناسی بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
1 دی 1395 برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوي مقطع Ph.D گروه فارماكولوژي
برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوي مقطع Ph.D  گروه  فارماكولوژي

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوي مقطع Ph.D گروه فارماكولوژي

مطالب بیشتر
1 دی 1395 جلسه آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع انتخاب جنسیت نوزاد برگزار شد
جلسه آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع انتخاب جنسیت نوزاد برگزار شد

جلسه آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع انتخاب جنسیت نوزاد برگزار شد

مطالب بیشتر
1 دی 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 2 دی ماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 2 دی ماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 2 دی ماه

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 برگزاری بیست و چهارمین ژورنال کلاب
برگزاری بیست و چهارمین ژورنال کلاب

برگزاری بیست و چهارمین ژورنال کلاب

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 برگزاری کارگروه صيانت از حقوق شهروندی در بیمارستان فارابی
برگزاری کارگروه صيانت از حقوق شهروندی در بیمارستان فارابی

برگزاری کارگروه صيانت از حقوق شهروندی در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 مانور دور میزی مقابله با بحران آتش سوزی
مانور دور میزی مقابله با بحران آتش سوزی

مانور دور میزی مقابله با بحران آتش سوزی

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 کميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بيمارستان فارابی برگزار شد
کميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بيمارستان فارابی برگزار شد

کميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بيمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 منابع آزمون صلاحیت بالینی
منابع آزمون صلاحیت بالینی

منابع آزمون صلاحیت بالینی

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 کارگاه TBL با 3 امتیاز بازآموزی در بیمارستان بهارلو برگزار شد
کارگاه TBL با 3 امتیاز بازآموزی در بیمارستان بهارلو برگزار شد

کارگاه TBL با 3 امتیاز بازآموزی در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 آزمون ميان ترم درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
آزمون ميان ترم درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

آزمون ميان ترم درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 برگزاري كارگاه طراحي پرايمر براي PCR, Real-time PCR, Methylation specific PCR, Bisulfite Sequencing PCR در گروه بيوشيمي
برگزاري كارگاه طراحي پرايمر براي PCR, Real-time PCR, Methylation specific PCR, Bisulfite Sequencing PCR در گروه بيوشيمي

برگزاري كارگاه طراحي پرايمر براي PCR, Real-time PCR, Methylation specific PCR, Bisulfite Sequencing PCR در گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
30 آذر 1395 برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي
برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي

برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
29 آذر 1395 دانشجويان ورودي 95
دانشجويان ورودي 95

دانشجويان ورودي 95

مطالب بیشتر
29 آذر 1395 تقدیر از کارکنان امانت دار بیمارستان ضیائیان
تقدیر از کارکنان امانت دار بیمارستان ضیائیان

تقدیر از کارکنان امانت دار بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
29 آذر 1395 كليه دانشجويان ورودي 95 توجه فرمايند :
كليه دانشجويان ورودي 95 توجه فرمايند :

كليه دانشجويان ورودي 95 توجه فرمايند :

مطالب بیشتر
29 آذر 1395 برگزاری جلسه تدوین برنامه استراژیک در بیمارستان مرکز طبی کودکان
برگزاری جلسه تدوین برنامه استراژیک در بیمارستان مرکز طبی کودکان

برگزاری جلسه تدوین برنامه استراژیک در بیمارستان مرکز طبی کودکان

مطالب بیشتر
29 آذر 1395 برگزاری کارگاه احیای نوزاد پرستاری در بیمارستان مرکز طبی کودکان
برگزاری کارگاه احیای نوزاد پرستاری در بیمارستان مرکز طبی کودکان

برگزاری کارگاه احیای نوزاد پرستاری در بیمارستان مرکز طبی کودکان

مطالب بیشتر
29 آذر 1395 برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت در بیمارستان بهرامی
برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت در بیمارستان بهرامی

برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت در بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 برگزاری امتحان درون بخشی رزیدنتهای سال سوم
برگزاری امتحان درون بخشی رزیدنتهای سال سوم

برگزاری امتحان درون بخشی رزیدنتهای سال سوم

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 جشن میلاد باسعادت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در بیمارستان بهارلو برگزار شد
جشن میلاد باسعادت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در بیمارستان بهارلو برگزار شد

جشن میلاد باسعادت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 جلسه دفاع از رساله دکتری رشته بیولوژی تولید مثل خانم مریم شعبانی نشتایی
جلسه دفاع از رساله دکتری رشته بیولوژی تولید مثل خانم مریم شعبانی نشتایی

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته بیولوژی تولید مثل خانم مریم شعبانی نشتایی

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 گفتگو با معاون پژوهشی بیمارستان فارابی به مناسبت هفته پژوهش
گفتگو با معاون پژوهشی بیمارستان فارابی به مناسبت هفته پژوهش

گفتگو با معاون پژوهشی بیمارستان فارابی به مناسبت هفته پژوهش

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی
برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن‌آوری اطلاعات در بیمارستان ضیائیان برگزار شد
کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن‌آوری اطلاعات در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن‌آوری اطلاعات در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 کمیته کنترل عفونت در بیمارستان ضیائیان برگزارشد
کمیته کنترل عفونت در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

کمیته کنترل عفونت در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 تقدیر از پژوهشگران برتر در بیمارستان ضیائیان در روز پژوهش
تقدیر از پژوهشگران برتر در بیمارستان ضیائیان در روز پژوهش

تقدیر از پژوهشگران برتر در بیمارستان ضیائیان در روز پژوهش

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 کلاس آموزشی کنترل عفونت در بيمارستان ضيائيان برگزار شد
کلاس آموزشی کنترل عفونت در بيمارستان ضيائيان برگزار شد

کلاس آموزشی کنترل عفونت در بيمارستان ضيائيان برگزار شد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 کمیته نظارت بر جراحی پیشگیری از بارداری(TL) در بیمارستان ضیائیان برگزارشد
کمیته نظارت بر جراحی پیشگیری از بارداری(TL) در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

کمیته نظارت بر جراحی پیشگیری از بارداری(TL) در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان برتمهیدات لازم واقدامات احتیاطی درآستانه فصل سرما‏ تاکید کرد
کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان برتمهیدات لازم واقدامات احتیاطی درآستانه فصل سرما‏ تاکید کرد

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان برتمهیدات لازم واقدامات احتیاطی درآستانه فصل سرما‏ تاکید کرد

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 برگزاری کارگاه آموزشی آموزش برسربالین بیماردربیمارستان ضیاییان
برگزاری کارگاه آموزشی آموزش برسربالین بیماردربیمارستان ضیاییان

برگزاری کارگاه آموزشی آموزش برسربالین بیماردربیمارستان ضیاییان

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس خون
اعلام تاريخ امتحان  فارماكولوژي كورس خون

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس خون

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 اعلام تاريخ امتحان كورس گوارش فارماكولوژي
اعلام تاريخ امتحان كورس گوارش فارماكولوژي

اعلام تاريخ امتحان كورس گوارش فارماكولوژي

مطالب بیشتر
28 آذر 1395 اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي بيماري هاي غدد
اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي بيماري هاي غدد

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي بيماري هاي غدد

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه