اخبار

14 دی 1395 برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي
برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي

برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
13 دی 1395 برگزاری بیست و یکمین ژورنال واچ
برگزاری بیست و یکمین ژورنال واچ

برگزاری بیست و یکمین ژورنال واچ

مطالب بیشتر
13 دی 1395 برگزاری جلسه پیش دفاع خانم کشمیری
برگزاری جلسه پیش دفاع خانم کشمیری

برگزاری جلسه پیش دفاع خانم کشمیری

مطالب بیشتر
13 دی 1395 سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر علی کوهی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Residents Education Gadgets در سالن کنفرانس بیمارستان امیراعلم
سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر علی کوهی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Residents Education Gadgets در سالن کنفرانس بیمارستان امیراعلم

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر علی کوهی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Residents Education Gadgets در سالن کنفرانس بیمارستان امیراعلم

مطالب بیشتر
13 دی 1395 گزارش پرداخت هزينه پايان نامه دي ماه سال 1395
گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  دي ماه سال 1395

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه دي ماه سال 1395

مطالب بیشتر
13 دی 1395 اجرای طرح بسیج ملی آموزش همگانی غذای سالم در بیمارستان سینا
اجرای طرح بسیج ملی آموزش همگانی غذای سالم در بیمارستان سینا

اجرای طرح بسیج ملی آموزش همگانی غذای سالم در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
13 دی 1395 بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه از پروژه در حال ساخت اورژانس بیمارستان سینا
بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه از پروژه در حال ساخت اورژانس بیمارستان سینا

بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه از پروژه در حال ساخت اورژانس بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
13 دی 1395 برگزاری سه کمیته در آخرین هفته آذرماه 95 در بیمارستان سینا
برگزاری سه کمیته در آخرین هفته آذرماه 95 در بیمارستان سینا

برگزاری سه کمیته در آخرین هفته آذرماه 95 در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
13 دی 1395 دیدار از خانواده های معزز شهدای بیمارستان سینا
دیدار از خانواده های معزز شهدای بیمارستان سینا

دیدار از خانواده های معزز شهدای بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
13 دی 1395 برگزاری کنفرانس آموزشی کنترل عفونت بیمارستان سینا
برگزاری کنفرانس آموزشی کنترل عفونت بیمارستان سینا

برگزاری کنفرانس آموزشی کنترل عفونت بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
13 دی 1395 "برگزاري سي اُمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
"برگزاري سي اُمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري سي اُمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

مطالب بیشتر
13 دی 1395 نایب قهرمانی تیم والیبال بانوان دانشگاه در مسابقات ورزشی کارکنان دولت استان تهران
نایب قهرمانی تیم والیبال بانوان دانشگاه در مسابقات ورزشی کارکنان دولت استان تهران

نایب قهرمانی تیم والیبال بانوان دانشگاه در مسابقات ورزشی کارکنان دولت استان تهران

مطالب بیشتر
13 دی 1395 برگزاری مراسم ترحیم همکار تازه درگذشته بیمارستان فارابی
برگزاری مراسم ترحیم همکار تازه درگذشته بیمارستان فارابی

برگزاری مراسم ترحیم همکار تازه درگذشته بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
13 دی 1395 حضور هیات ارزشیابی و اعتبار بخشی وزارت بهداشت در بیمارستان فارابی
حضور هیات ارزشیابی و اعتبار بخشی وزارت بهداشت در بیمارستان فارابی

حضور هیات ارزشیابی و اعتبار بخشی وزارت بهداشت در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
13 دی 1395 برگزاری کمیته مدیریت خطر ،حوادث و بلایا در بیمارستان بهرامی
برگزاری کمیته مدیریت خطر ،حوادث و بلایا در بیمارستان بهرامی

برگزاری کمیته مدیریت خطر ،حوادث و بلایا در بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
12 دی 1395 معرفي بيمار در تاريخ 13/10/95
معرفي بيمار در تاريخ 13/10/95

معرفي بيمار در تاريخ 13/10/95

مطالب بیشتر
12 دی 1395 اعلام زمان دفاع از پروپوزال خانم کرباسی
اعلام زمان دفاع از پروپوزال خانم کرباسی

اعلام زمان دفاع از پروپوزال خانم کرباسی

مطالب بیشتر
12 دی 1395 دیدار صمیمانه مدیر محترم گروه آناتومی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دیدار صمیمانه مدیر محترم گروه آناتومی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دیدار صمیمانه مدیر محترم گروه آناتومی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مطالب بیشتر
12 دی 1395 جلسه journal club با عنوان بررسی تاریخ آناتومی در سرزمین پارس( از دوران باستان تا دوران معاصر)
جلسه journal club  با عنوان بررسی تاریخ آناتومی در سرزمین پارس( از دوران باستان تا دوران معاصر)

جلسه journal club با عنوان بررسی تاریخ آناتومی در سرزمین پارس( از دوران باستان تا دوران معاصر)

مطالب بیشتر
12 دی 1395 انتصاب دكتر شهریار نفیسی به عنوان سرپرست دانشكده پزشكي/ قدرداني رييس دانشگاه از دکتر امامي
انتصاب دكتر شهریار نفیسی به عنوان سرپرست دانشكده پزشكي/ قدرداني رييس دانشگاه از دکتر امامي

انتصاب دكتر شهریار نفیسی به عنوان سرپرست دانشكده پزشكي/ قدرداني رييس دانشگاه از دکتر امامي

مطالب بیشتر
11 دی 1395 برگزاری کمیته اخلاق پژوهش بیمارستان فارابی
برگزاری کمیته اخلاق پژوهش بیمارستان فارابی

برگزاری کمیته اخلاق پژوهش بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
11 دی 1395 برگزاری جلسه شورای ارتقا
برگزاری جلسه شورای ارتقا

برگزاری جلسه شورای ارتقا

مطالب بیشتر
11 دی 1395 بیماران بخشICUD بیمارستان بهارلو از پزشکان و کارکنان بخش قدردانی کردند
بیماران بخشICUD بیمارستان بهارلو از پزشکان و کارکنان بخش قدردانی کردند

بیماران بخشICUD بیمارستان بهارلو از پزشکان و کارکنان بخش قدردانی کردند

مطالب بیشتر
11 دی 1395 سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر امیرعلی سهراب پور متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع Making the Best Use of Feedbackدر سالن شورای بیمارستان شریعتی
سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر امیرعلی سهراب پور متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع  Making the Best Use of Feedbackدر سالن شورای بیمارستان شریعتی

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر امیرعلی سهراب پور متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع Making the Best Use of Feedbackدر سالن شورای بیمارستان شریعتی

مطالب بیشتر
11 دی 1395 سمینار
سمینار

سمینار

مطالب بیشتر
11 دی 1395 سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر شاهین باستانی نژاد متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی با موضوع Nasal Valve Reconstructionدر تالار کنفرانس بیمارستان امیراعلم
سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر شاهین باستانی نژاد متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی با موضوع  Nasal Valve Reconstructionدر تالار کنفرانس بیمارستان امیراعلم

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر شاهین باستانی نژاد متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی با موضوع Nasal Valve Reconstructionدر تالار کنفرانس بیمارستان امیراعلم

مطالب بیشتر
11 دی 1395 دفاع پايان نامه دكتري تخصصي (Ph.D) خانم مينا رنجبران
دفاع پايان نامه دكتري تخصصي (Ph.D) خانم مينا رنجبران

دفاع پايان نامه دكتري تخصصي (Ph.D) خانم مينا رنجبران

مطالب بیشتر
11 دی 1395 کسب جایزه ارزشمند Cum Laude از کنگره جهانی RSNA - دسامبر 2016
کسب جایزه ارزشمند Cum Laude  از کنگره جهانی RSNA  - دسامبر 2016

کسب جایزه ارزشمند Cum Laude از کنگره جهانی RSNA - دسامبر 2016

مطالب بیشتر
9 دی 1395 برگزاری سمینار یک روزه انواع روشهای استریلیزاسیون در چشم پزشکی در بیمارستان فارابی
برگزاری سمینار یک روزه انواع روشهای استریلیزاسیون در چشم پزشکی در بیمارستان فارابی

برگزاری سمینار یک روزه انواع روشهای استریلیزاسیون در چشم پزشکی در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
9 دی 1395 جلسه هماهنگی نمایشگاه جانبی بیست و سومین سمینارسالیانه بیمارستان فارابی برگزار شد
جلسه هماهنگی نمایشگاه جانبی بیست و سومین سمینارسالیانه بیمارستان فارابی برگزار شد

جلسه هماهنگی نمایشگاه جانبی بیست و سومین سمینارسالیانه بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
9 دی 1395 برگزاری کارگروه آموزش سلامت بیمارستان فارابی
برگزاری کارگروه آموزش سلامت بیمارستان فارابی

برگزاری کارگروه آموزش سلامت بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
8 دی 1395 بیست و یکمین ژورنال واچ 95/10/13
بیست و یکمین ژورنال واچ 95/10/13

بیست و یکمین ژورنال واچ 95/10/13

مطالب بیشتر
8 دی 1395 کارگروه بانوان بیمارستان فارابی برگزار شد
کارگروه بانوان بیمارستان فارابی برگزار شد

کارگروه بانوان بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
8 دی 1395 جلسه ارتقاء
جلسه ارتقاء

جلسه ارتقاء

مطالب بیشتر
8 دی 1395 امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال اول 96-95
امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال اول 96-95

امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال اول 96-95

مطالب بیشتر
8 دی 1395 برنامه های بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه در بیمارستان بهرامی
برنامه های بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه در بیمارستان بهرامی

برنامه های بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه در بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
7 دی 1395 ليست منابع آزمون هاي گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال96
ليست منابع آزمون هاي گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال96

ليست منابع آزمون هاي گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال96

مطالب بیشتر
7 دی 1395 بيست و سومين نشست در كوي دوست برگزار می شود
بيست و سومين نشست در كوي دوست برگزار می شود

بيست و سومين نشست در كوي دوست برگزار می شود

مطالب بیشتر
7 دی 1395 دکتر زالی؛ بیمارستان سینا نماد برجسته و سنبل خوبی از حرکت های نوآورانه در حوزه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی است.
دکتر زالی؛ بیمارستان سینا نماد برجسته و سنبل خوبی از حرکت های نوآورانه در حوزه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی است.

دکتر زالی؛ بیمارستان سینا نماد برجسته و سنبل خوبی از حرکت های نوآورانه در حوزه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی است.

مطالب بیشتر
7 دی 1395 برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی 2 در مرکز توسعه پژوهش سینا
برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی 2 در مرکز توسعه پژوهش سینا

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی 2 در مرکز توسعه پژوهش سینا

مطالب بیشتر
7 دی 1395 برگزاری اولین جلسه دوره جدید آموزشی حلقه های صالحین بیمارستان فارابی
برگزاری اولین جلسه دوره جدید آموزشی حلقه های صالحین بیمارستان فارابی

برگزاری اولین جلسه دوره جدید آموزشی حلقه های صالحین بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
7 دی 1395 برگزاری سومین Text Review
برگزاری سومین Text Review

برگزاری سومین Text Review

مطالب بیشتر
6 دی 1395 فراخوان کارگاه کاکرین
فراخوان کارگاه کاکرین

فراخوان کارگاه کاکرین

مطالب بیشتر
6 دی 1395 دکتر امامی؛ پژوهشی مفید است که گرهی از مشکل سلامت مردم جامعه بگشاید
دکتر امامی؛ پژوهشی مفید است که گرهی از مشکل سلامت مردم جامعه بگشاید

دکتر امامی؛ پژوهشی مفید است که گرهی از مشکل سلامت مردم جامعه بگشاید

مطالب بیشتر
6 دی 1395 برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا
برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا

برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 سمینار سرطان پروستات مقاوم به هورمون درمانی برگزار می گردد
سمینار سرطان پروستات مقاوم به هورمون درمانی برگزار می گردد

سمینار سرطان پروستات مقاوم به هورمون درمانی برگزار می گردد

مطالب بیشتر
6 دی 1395 برگزاری کمیته صیانت از حقوق شهروندی بیمارستان سینا
برگزاری کمیته صیانت از حقوق شهروندی بیمارستان سینا

برگزاری کمیته صیانت از حقوق شهروندی بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان سینا
برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان سینا

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 گفتگو با دکتر آذر حدادی، معاون پژوهشی بیمارستان سینا در آستانه برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا
گفتگو با دکتر آذر حدادی، معاون پژوهشی بیمارستان سینا در آستانه برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا

گفتگو با دکتر آذر حدادی، معاون پژوهشی بیمارستان سینا در آستانه برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا برگزار گردید
دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا برگزار گردید

دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا برگزار گردید

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه