اخبار

27 دی 1395 جلسه مشترک مدیریت بیمارستان سینا با مسئولین سازمان زیباسازی شهرداری تهران
جلسه مشترک مدیریت بیمارستان سینا با مسئولین سازمان زیباسازی شهرداری تهران

جلسه مشترک مدیریت بیمارستان سینا با مسئولین سازمان زیباسازی شهرداری تهران

مطالب بیشتر
27 دی 1395 برگزاری دوره مدون آموزش مراقبت های ویژه پرستاری در بیمارستان سینا
برگزاری دوره مدون آموزش مراقبت های ویژه پرستاری در بیمارستان سینا

برگزاری دوره مدون آموزش مراقبت های ویژه پرستاری در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
27 دی 1395 تغيير تاريخ امتحان درون بخشي
تغيير تاريخ امتحان درون بخشي

تغيير تاريخ امتحان درون بخشي

مطالب بیشتر
26 دی 1395 اعلام تغییر زمان جلسه دفاع خانم کشمیری
اعلام تغییر زمان جلسه دفاع خانم کشمیری

اعلام تغییر زمان جلسه دفاع خانم کشمیری

مطالب بیشتر
26 دی 1395 آغاز ثبت نام دهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس
آغاز ثبت نام دهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس

آغاز ثبت نام دهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس

مطالب بیشتر
26 دی 1395 با ابلاغ راهبرد مشارکت بخش خصوصی؛ راه ایجاد دانشگاه خصوصی در علوم پزشکی باز شد
 با ابلاغ راهبرد مشارکت بخش خصوصی؛ راه ایجاد دانشگاه خصوصی در علوم پزشکی باز شد

با ابلاغ راهبرد مشارکت بخش خصوصی؛ راه ایجاد دانشگاه خصوصی در علوم پزشکی باز شد

مطالب بیشتر
26 دی 1395 گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجوي PhD فارماكولوژي
گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجوي PhD فارماكولوژي

گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجوي PhD فارماكولوژي

مطالب بیشتر
25 دی 1395 دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم
دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم

دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم

مطالب بیشتر
25 دی 1395 زمان انتخاب واحد در نیمسال 2-96-95
زمان انتخاب واحد در نیمسال 2-96-95

زمان انتخاب واحد در نیمسال 2-96-95

مطالب بیشتر
25 دی 1395 مراسم تکریم از اهدای کالبد
مراسم تکریم از اهدای کالبد

مراسم تکریم از اهدای کالبد

مطالب بیشتر
25 دی 1395 کنفرانس نکات مرتبط با تست‌های شایع پاراکلینیک در بیمارستان بهارلو برگزار شد
کنفرانس نکات مرتبط با تست‌های شایع پاراکلینیک در بیمارستان بهارلو برگزار شد

کنفرانس نکات مرتبط با تست‌های شایع پاراکلینیک در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
25 دی 1395 برگزاري سمينار يك روزه ايسكمي مغزي علوم پايه و باليني توسط گروه فيزيولوژي
برگزاري سمينار يك روزه ايسكمي مغزي علوم پايه و باليني توسط گروه فيزيولوژي

برگزاري سمينار يك روزه ايسكمي مغزي علوم پايه و باليني توسط گروه فيزيولوژي

مطالب بیشتر
25 دی 1395 سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر حمیدرضا آقایی میبدی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع ADA 2017 در بیمارستان شریعتی
سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر حمیدرضا آقایی میبدی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه  داخلی با موضوع ADA 2017 در بیمارستان شریعتی

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر حمیدرضا آقایی میبدی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع ADA 2017 در بیمارستان شریعتی

مطالب بیشتر
23 دی 1395 برگزاری کارگاه مدیریت زمان در بیمارستان فارابی
برگزاری کارگاه مدیریت زمان در بیمارستان فارابی

برگزاری کارگاه مدیریت زمان در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
23 دی 1395 همراه بیمار بخش‌های ICU و مسمومیت بیمارستان بهارلو از کلیه کارکنان بخش قدردانی کرد
همراه بیمار بخش‌های ICU و مسمومیت بیمارستان بهارلو از کلیه کارکنان بخش قدردانی کرد

همراه بیمار بخش‌های ICU و مسمومیت بیمارستان بهارلو از کلیه کارکنان بخش قدردانی کرد

مطالب بیشتر
22 دی 1395 برگزاری جلسه گروه در بیست و دوم دی ماه
برگزاری جلسه گروه در بیست و دوم دی ماه

برگزاری جلسه گروه در بیست و دوم دی ماه

مطالب بیشتر
22 دی 1395 فعالیت های متنوع بیمارستان فارابی در بسیج همگانی آموزش تغذیه سال ۹۵
فعالیت های متنوع بیمارستان فارابی در بسیج همگانی آموزش تغذیه سال ۹۵

فعالیت های متنوع بیمارستان فارابی در بسیج همگانی آموزش تغذیه سال ۹۵

مطالب بیشتر
22 دی 1395 فعالیت های واحد تغذیه بیمارستان فارابی در بسیج همگانی آموزش تغذیه سال ۹۵
فعالیت های واحد تغذیه بیمارستان فارابی در بسیج همگانی آموزش تغذیه سال ۹۵

فعالیت های واحد تغذیه بیمارستان فارابی در بسیج همگانی آموزش تغذیه سال ۹۵

مطالب بیشتر
22 دی 1395 جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته سم شناسي
جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته سم شناسي

جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته سم شناسي

مطالب بیشتر
22 دی 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 23 دی ماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 23 دی ماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 23 دی ماه

مطالب بیشتر
20 دی 1395 تغییر زمان آزمون ها
تغییر زمان آزمون ها

تغییر زمان آزمون ها

مطالب بیشتر
20 دی 1395 کمیته مدیریت خطر و بلایای بیمارستان فارابی تشکیل شد
کمیته مدیریت خطر و بلایای بیمارستان فارابی تشکیل شد

کمیته مدیریت خطر و بلایای بیمارستان فارابی تشکیل شد

مطالب بیشتر
20 دی 1395 کنفرانس هفتگي گروه چشم پزشکی برگزار شد
کنفرانس هفتگي گروه چشم پزشکی برگزار شد

کنفرانس هفتگي گروه چشم پزشکی برگزار شد

مطالب بیشتر
20 دی 1395 پیام تسلیت بیمارستان فارابی به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی(قدس سره)
پیام تسلیت بیمارستان فارابی به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی(قدس سره)

پیام تسلیت بیمارستان فارابی به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی(قدس سره)

مطالب بیشتر
20 دی 1395 تغيير تاريخ آزمون فيزيوپاتولوژي غدد
تغيير تاريخ آزمون فيزيوپاتولوژي غدد

تغيير تاريخ آزمون فيزيوپاتولوژي غدد

مطالب بیشتر
20 دی 1395 دكتر جعفريان: رياست دانشكده پزشكي بالاترين موقعيت آكادميك دارد
دكتر جعفريان: رياست دانشكده پزشكي بالاترين موقعيت آكادميك دارد

دكتر جعفريان: رياست دانشكده پزشكي بالاترين موقعيت آكادميك دارد

مطالب بیشتر
20 دی 1395 دكتر امامي:فعاليت و خدمت در دانشكده پزشكي نعمتي كه شايد تنها يكبار نصيب آدم شود
دكتر امامي:فعاليت و خدمت در دانشكده پزشكي نعمتي كه شايد تنها يكبار نصيب آدم شود

دكتر امامي:فعاليت و خدمت در دانشكده پزشكي نعمتي كه شايد تنها يكبار نصيب آدم شود

مطالب بیشتر
20 دی 1395 سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر مازیار مطیعی لنگرودی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Thyroid Nodules and Cancer در بیمارستان ولیعصر
سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر  مازیار مطیعی لنگرودی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Thyroid Nodules and Cancer در بیمارستان ولیعصر

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر مازیار مطیعی لنگرودی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Thyroid Nodules and Cancer در بیمارستان ولیعصر

مطالب بیشتر
20 دی 1395 طي مراسم رسمي، دكتر نفيسي حكم سرپرستي خود بر دانشكده پزشكي را از دكتر جعفريان دريافت كرد
طي مراسم رسمي، دكتر نفيسي حكم سرپرستي خود بر دانشكده پزشكي را از دكتر جعفريان دريافت كرد

طي مراسم رسمي، دكتر نفيسي حكم سرپرستي خود بر دانشكده پزشكي را از دكتر جعفريان دريافت كرد

مطالب بیشتر
20 دی 1395 مراسم تكريم و قدرداني از بيست و هشتمين رئيس دانشكده پزشكي برگزار شد
مراسم تكريم و قدرداني از بيست و هشتمين رئيس دانشكده پزشكي برگزار شد

مراسم تكريم و قدرداني از بيست و هشتمين رئيس دانشكده پزشكي برگزار شد

مطالب بیشتر
19 دی 1395 معرفي بيمار مبتلا به تنگي نفس
معرفي بيمار مبتلا به تنگي نفس

معرفي بيمار مبتلا به تنگي نفس

مطالب بیشتر
19 دی 1395 عدم برگزاری جلسه text review
عدم برگزاری جلسه  text review

عدم برگزاری جلسه text review

مطالب بیشتر
19 دی 1395 جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی فارماکولوژی
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی فارماکولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی فارماکولوژی

مطالب بیشتر
19 دی 1395 آفاق با اهدای عضو روشنی بخش افق های زندگی دیگران شد
آفاق با اهدای عضو روشنی بخش افق های زندگی دیگران شد

آفاق با اهدای عضو روشنی بخش افق های زندگی دیگران شد

مطالب بیشتر
19 دی 1395 پیام تسلیت به مناسب درگذشت مادر ارجمند جناب آقای ذاکری
پیام تسلیت به مناسب درگذشت مادر ارجمند جناب آقای ذاکری

پیام تسلیت به مناسب درگذشت مادر ارجمند جناب آقای ذاکری

مطالب بیشتر
19 دی 1395 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مادر گرامی استاد ارجمند دکتر محمدقاسم محسنی
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مادر گرامی استاد ارجمند دکتر محمدقاسم محسنی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مادر گرامی استاد ارجمند دکتر محمدقاسم محسنی

مطالب بیشتر
19 دی 1395 برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق در بیمارستان سینا
برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق در بیمارستان سینا

برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
19 دی 1395 برگزاری زیارت عاشورا در درمانگاه تخصصی بیمارستان سینا
برگزاری زیارت عاشورا در درمانگاه تخصصی بیمارستان سینا

برگزاری زیارت عاشورا در درمانگاه تخصصی بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
19 دی 1395 درختان بیمارستان سینا تن به دستان باغبان ها دادند
درختان بیمارستان سینا تن به دستان باغبان ها دادند

درختان بیمارستان سینا تن به دستان باغبان ها دادند

مطالب بیشتر
18 دی 1395 هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

مطالب بیشتر
18 دی 1395 برگزاري کميته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابي
برگزاري کميته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابي

برگزاري کميته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابي

مطالب بیشتر
18 دی 1395 "برگزاري سي و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
"برگزاري سي و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري سي و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

مطالب بیشتر
18 دی 1395 بازآموزی CPR در بیمارستان بهارلو برگزار ‌شد
بازآموزی CPR در بیمارستان بهارلو برگزار ‌شد

بازآموزی CPR در بیمارستان بهارلو برگزار ‌شد

مطالب بیشتر
18 دی 1395 سالروز ولادت با سعادت اباالمهدي حضرت امام حسن عسكري(ع) بر شيعيان حضرتش مبارك باد
سالروز ولادت با سعادت اباالمهدي حضرت امام حسن عسكري(ع) بر شيعيان حضرتش مبارك باد

سالروز ولادت با سعادت اباالمهدي حضرت امام حسن عسكري(ع) بر شيعيان حضرتش مبارك باد

مطالب بیشتر
18 دی 1395 به همت گروه فيزيولوژي، «سمينار يكروزه ايسكمي مغزي علوم پايه و باليني» برگزار مي شود
به همت گروه فيزيولوژي، «سمينار يكروزه ايسكمي مغزي علوم پايه و باليني» برگزار مي شود

به همت گروه فيزيولوژي، «سمينار يكروزه ايسكمي مغزي علوم پايه و باليني» برگزار مي شود

مطالب بیشتر
17 دی 1395 کارگاه مقاله نویسی پیشرفته در محل دانشکده پزشکی برگزار گردید
کارگاه مقاله نویسی پیشرفته در محل دانشکده پزشکی برگزار گردید

کارگاه مقاله نویسی پیشرفته در محل دانشکده پزشکی برگزار گردید

مطالب بیشتر
15 دی 1395 چهارمین Text Review
چهارمین  Text Review

چهارمین Text Review

مطالب بیشتر
15 دی 1395 برگزاری جلسه گروه در پانزدهم دی ماه
برگزاری جلسه گروه در پانزدهم دی ماه

برگزاری جلسه گروه در پانزدهم دی ماه

مطالب بیشتر
15 دی 1395 سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر محمدرضا مدرسی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه کودکان با موضوع Cystic Fibrosis در سالن کنفرانس بیمارستان مرکز طبی کودکان
سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر محمدرضا مدرسی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه کودکان با موضوع Cystic Fibrosis  در سالن کنفرانس بیمارستان مرکز طبی کودکان

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر محمدرضا مدرسی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه کودکان با موضوع Cystic Fibrosis در سالن کنفرانس بیمارستان مرکز طبی کودکان

مطالب بیشتر
15 دی 1395 جلسه مشترک مسئولين بيمارستان فارابي و شهرداري منطقه ۱۱ شهرداري تهران
جلسه مشترک مسئولين بيمارستان فارابي و شهرداري منطقه ۱۱ شهرداري تهران

جلسه مشترک مسئولين بيمارستان فارابي و شهرداري منطقه ۱۱ شهرداري تهران

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه