اخبار

13 آذر 1395 برگزاري ژورنال كلاب گروه بيوشيمي
برگزاري ژورنال كلاب گروه بيوشيمي

برگزاري ژورنال كلاب گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
13 آذر 1395 کلاس آموزشی تاکتیک، سلاح و مباحث نظامی برای خواهران بسیجی
کلاس آموزشی تاکتیک، سلاح و مباحث نظامی برای خواهران بسیجی

کلاس آموزشی تاکتیک، سلاح و مباحث نظامی برای خواهران بسیجی

مطالب بیشتر
13 آذر 1395 کمیته آسیب‌شناسی مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج
کمیته آسیب‌شناسی مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج

کمیته آسیب‌شناسی مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج

مطالب بیشتر
13 آذر 1395 جلسه مترون با سرپرستاران بیمارستان ضیائیان با محوریت حفظ ایمنی بیمار
جلسه مترون با سرپرستاران بیمارستان ضیائیان با محوریت حفظ ایمنی بیمار

جلسه مترون با سرپرستاران بیمارستان ضیائیان با محوریت حفظ ایمنی بیمار

مطالب بیشتر
12 آذر 1395 جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

مطالب بیشتر
11 آذر 1395 جزئیات برگزاری هفدهمین کنگره‌ بین المللی تغذیه انترال و پرنترال آسیا
جزئیات برگزاری هفدهمین کنگره‌ بین المللی تغذیه انترال و پرنترال آسیا

جزئیات برگزاری هفدهمین کنگره‌ بین المللی تغذیه انترال و پرنترال آسیا

مطالب بیشتر
11 آذر 1395 نمایش موارد نادر و سخت چشم پزشکی در جشنواره فیلم و عکس کنگره بیست و ششم
نمایش موارد نادر و سخت چشم پزشکی در جشنواره فیلم و عکس کنگره بیست و ششم

نمایش موارد نادر و سخت چشم پزشکی در جشنواره فیلم و عکس کنگره بیست و ششم

مطالب بیشتر
11 آذر 1395 مراقبت‌های چشم پزشکی نیازمند پرستار تخصصی است
مراقبت‌های چشم پزشکی نیازمند پرستار تخصصی است

مراقبت‌های چشم پزشکی نیازمند پرستار تخصصی است

مطالب بیشتر
11 آذر 1395 عيادت قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی از کارمند سانحه دیده این مرکز
عيادت قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی از کارمند سانحه دیده این مرکز

عيادت قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی از کارمند سانحه دیده این مرکز

مطالب بیشتر
9 آذر 1395 شیوع اپیدمیولوژیک رابدومیولیزدرمسمومین با مواد مخدر بستری در ICU مسمومیت بیمارستان بهارلو در سال1393
شیوع اپیدمیولوژیک رابدومیولیزدرمسمومین با مواد مخدر بستری در ICU مسمومیت بیمارستان بهارلو در سال1393

شیوع اپیدمیولوژیک رابدومیولیزدرمسمومین با مواد مخدر بستری در ICU مسمومیت بیمارستان بهارلو در سال1393

مطالب بیشتر
9 آذر 1395 بررسی تغییرات کمی اندازه زاویه اتاق قدامی چشم بعد از انجام LPIتوسط دستگاه OCT AS-در بیماران مبتلا به PACS مراجعه کننده به درمانگاه گلوکوم بیمارستان فارابی در سال 93-95
بررسی تغییرات کمی اندازه زاویه اتاق قدامی چشم بعد از انجام LPIتوسط دستگاه OCT AS-در بیماران مبتلا به PACS  مراجعه کننده به درمانگاه گلوکوم بیمارستان فارابی در سال 93-95

بررسی تغییرات کمی اندازه زاویه اتاق قدامی چشم بعد از انجام LPIتوسط دستگاه OCT AS-در بیماران مبتلا به PACS مراجعه کننده به درمانگاه گلوکوم بیمارستان فارابی در سال 93-95

مطالب بیشتر
9 آذر 1395 حضور واحد مدیریت بحران بیمارستان فارابی در نخستین مانور عملیاتی پاسخ به حوادث دانشگاه علوم پزشکی تهران
حضور واحد مدیریت بحران بیمارستان فارابی در نخستین مانور عملیاتی پاسخ به حوادث دانشگاه علوم پزشکی تهران

حضور واحد مدیریت بحران بیمارستان فارابی در نخستین مانور عملیاتی پاسخ به حوادث دانشگاه علوم پزشکی تهران

مطالب بیشتر
9 آذر 1395 کنفرانس هفتگی روز پنج شنبه بیمارستان دکتر شریعتی
کنفرانس هفتگی روز پنج شنبه بیمارستان دکتر شریعتی

کنفرانس هفتگی روز پنج شنبه بیمارستان دکتر شریعتی

مطالب بیشتر
9 آذر 1395 بیستمین ژورنال واچ 95/9/15
بیستمین ژورنال واچ 95/9/15

بیستمین ژورنال واچ 95/9/15

مطالب بیشتر
9 آذر 1395 هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد
هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد

هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
9 آذر 1395 برنامه آموزشی استایجر ها
برنامه  آموزشی  استایجر ها

برنامه آموزشی استایجر ها

مطالب بیشتر
9 آذر 1395 چهارمین کنگره نوروآندوسکوپی
چهارمین کنگره نوروآندوسکوپی

چهارمین کنگره نوروآندوسکوپی

مطالب بیشتر
9 آذر 1395 اولین کنگره ستون فقرات
اولین کنگره ستون فقرات

اولین کنگره ستون فقرات

مطالب بیشتر
9 آذر 1395 سومین کنگره هیپوفیز و ضایعات سلار و سوپر اسلار
سومین کنگره هیپوفیز و ضایعات سلار و سوپر اسلار

سومین کنگره هیپوفیز و ضایعات سلار و سوپر اسلار

مطالب بیشتر
7 آذر 1395 فرارسیدن ایام سالگرد وفات حضرت محمد مصطفی(ص) ، شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع) و شهادت غریبانه امام علی بن موسی الرضا(ع)، بر تمامی مسلمان تسلیت باد.
فرارسیدن ایام سالگرد وفات حضرت محمد مصطفی(ص) ، شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع) و شهادت غریبانه امام علی بن موسی الرضا(ع)، بر تمامی مسلمان تسلیت باد.

فرارسیدن ایام سالگرد وفات حضرت محمد مصطفی(ص) ، شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع) و شهادت غریبانه امام علی بن موسی الرضا(ع)، بر تمامی مسلمان تسلیت باد.

مطالب بیشتر
7 آذر 1395 سومین جلسه شورای بورس دانشکده پزشکی مورخ 95/09/07 در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.
سومین جلسه شورای بورس دانشکده پزشکی مورخ 95/09/07 در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.

سومین جلسه شورای بورس دانشکده پزشکی مورخ 95/09/07 در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.

مطالب بیشتر
7 آذر 1395 برگزاری جلسه داوری بخش پوستر سمینار پرستاری در بیمارستان فارابی
برگزاری جلسه داوری بخش پوستر سمینار پرستاری در بیمارستان فارابی

برگزاری جلسه داوری بخش پوستر سمینار پرستاری در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
7 آذر 1395 مقایسه اثر ضد خارش اندانسترون و گرانیسترون در بیماران تحت زایمان بی درد به کمک تزریق سوفنتانیل در فضای اینتراتکال در بیمارستان ولی عصر تهران از مهر ماه 93 تا مهرماه 94
مقایسه اثر ضد خارش اندانسترون و گرانیسترون در بیماران تحت زایمان بی درد به کمک تزریق سوفنتانیل در فضای اینتراتکال در بیمارستان ولی عصر تهران از مهر ماه 93 تا مهرماه 94

مقایسه اثر ضد خارش اندانسترون و گرانیسترون در بیماران تحت زایمان بی درد به کمک تزریق سوفنتانیل در فضای اینتراتکال در بیمارستان ولی عصر تهران از مهر ماه 93 تا مهرماه 94

مطالب بیشتر
7 آذر 1395 الزام به تکمیل فرم تعهدنامه
الزام به تکمیل فرم تعهدنامه

الزام به تکمیل فرم تعهدنامه

مطالب بیشتر
7 آذر 1395 "برگزاري بيست وششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
"برگزاري بيست وششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست وششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

مطالب بیشتر
7 آذر 1395 برگزاری کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان بهرامی
برگزاری کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان بهرامی

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
7 آذر 1395 ايام رحلت جانسوز حضرت محمد مصطفي(ص) و شهادت امام حسن مجتبي(ع) و حضرت علي بن موسي الرضا(ع) تسليت باد
ايام رحلت جانسوز حضرت محمد مصطفي(ص) و شهادت امام حسن مجتبي(ع) و حضرت علي بن موسي الرضا(ع) تسليت باد

ايام رحلت جانسوز حضرت محمد مصطفي(ص) و شهادت امام حسن مجتبي(ع) و حضرت علي بن موسي الرضا(ع) تسليت باد

مطالب بیشتر
7 آذر 1395 نخستین جلسه هماهنگی امکان استفاده از اهداکنندگان نسوج پیوندی دربیمارستان ضیائیان
نخستین جلسه هماهنگی امکان استفاده از اهداکنندگان نسوج پیوندی دربیمارستان ضیائیان

نخستین جلسه هماهنگی امکان استفاده از اهداکنندگان نسوج پیوندی دربیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
7 آذر 1395 کنفرانس مدیریت ایمنی بیمار و خطاهای پزشکی در بیمارستان ضیائیان
کنفرانس مدیریت ایمنی بیمار و خطاهای پزشکی در بیمارستان ضیائیان

کنفرانس مدیریت ایمنی بیمار و خطاهای پزشکی در بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
7 آذر 1395 کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ضیائیان
کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ضیائیان

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 الزام به لغو مشوق های مالی نشریات
الزام به لغو مشوق های مالی نشریات

الزام به لغو مشوق های مالی نشریات

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 گزارش دبیرکمیته بحران بیمارستان فارابی از ارائه خدمت به زوار اربعین حسینی در کربلا
گزارش دبیرکمیته بحران بیمارستان فارابی از ارائه خدمت به زوار اربعین حسینی در کربلا

گزارش دبیرکمیته بحران بیمارستان فارابی از ارائه خدمت به زوار اربعین حسینی در کربلا

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 برگزاری کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف بیمارستان فارابی
برگزاری کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف بیمارستان فارابی

برگزاری کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 چهارمین کارگاه احيای قلبی-ريوی ويژه کارکنان پرستاری در بیمارستان فارابی برگزار شد
چهارمین کارگاه احيای قلبی-ريوی ويژه کارکنان پرستاری در بیمارستان فارابی برگزار شد

چهارمین کارگاه احيای قلبی-ريوی ويژه کارکنان پرستاری در بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 دستورالعمل جامع پایان‌نامه دوره (PhD)
دستورالعمل جامع پایان‌نامه دوره (PhD)

دستورالعمل جامع پایان‌نامه دوره (PhD)

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 سمینار یکروزه ای با رویکرد پیشگیرانه و آموزشی در حیطه های فعالیت بدنی ، مصرف دخانیات و تغذیه سالم در بیمارستان بهارلو برگزار شد
سمینار یکروزه ای با رویکرد پیشگیرانه و آموزشی در حیطه های فعالیت بدنی ، مصرف دخانیات و تغذیه سالم  در بیمارستان بهارلو برگزار شد

سمینار یکروزه ای با رویکرد پیشگیرانه و آموزشی در حیطه های فعالیت بدنی ، مصرف دخانیات و تغذیه سالم در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 اطلاعيه
اطلاعيه

اطلاعيه

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 برنامه آزمون پيش كارآموزي
برنامه آزمون پيش كارآموزي

برنامه آزمون پيش كارآموزي

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 برنامه مهارت هاي زندگي
برنامه مهارت هاي زندگي

برنامه مهارت هاي زندگي

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 "برگزاري بيست وپنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
"برگزاري بيست وپنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست وپنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 برپایی ایستگاه صلواتی در بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته بسیج
برپایی ایستگاه صلواتی در بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته بسیج

برپایی ایستگاه صلواتی در بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته بسیج

مطالب بیشتر
6 آذر 1395 درس مهارت‌های زندگی
درس مهارت‌های زندگی

درس مهارت‌های زندگی

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر مقیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز
قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر مقیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر مقیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر لاشیئی برای پیشبرد اهداف پژوهشی این مرکز
قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر لاشیئی برای پیشبرد اهداف پژوهشی این مرکز

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر لاشیئی برای پیشبرد اهداف پژوهشی این مرکز

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 انتصاب دکتر مهدي صنعتکار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي
انتصاب دکتر مهدي صنعتکار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي

انتصاب دکتر مهدي صنعتکار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 اعلام زمان گزارش پیشرفت پایان نامه ها
اعلام زمان گزارش پیشرفت پایان نامه ها

اعلام زمان گزارش پیشرفت پایان نامه ها

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 انتصاب دکتر فریبا قاسمی به عنوان معاون آموزشی بیمارستان فارابی
انتصاب دکتر فریبا قاسمی به عنوان معاون آموزشی بیمارستان فارابی

انتصاب دکتر فریبا قاسمی به عنوان معاون آموزشی بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 انتصاب دکتر محمد طاهر رجبی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی
انتصاب دکتر محمد طاهر رجبی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی

انتصاب دکتر محمد طاهر رجبی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 سید اصغر محمدی رتبه اول دانشگاهی را در رشته ترتیل کسب کرد
سید اصغر محمدی رتبه اول دانشگاهی را در رشته ترتیل کسب کرد

سید اصغر محمدی رتبه اول دانشگاهی را در رشته ترتیل کسب کرد

مطالب بیشتر
4 آذر 1395 برنامه های سمینار پرستاری بیست و ششمین کنگره انجمن چشم پزشکی در گفتگو با مدیر پرستاری بیمارستان فارابی
برنامه های سمینار پرستاری بیست و ششمین کنگره انجمن چشم پزشکی در گفتگو با مدیر پرستاری بیمارستان فارابی

برنامه های سمینار پرستاری بیست و ششمین کنگره انجمن چشم پزشکی در گفتگو با مدیر پرستاری بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه