اخبار

11 دی 1395 سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر امیرعلی سهراب پور متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع Making the Best Use of Feedbackدر سالن شورای بیمارستان شریعتی
سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر امیرعلی سهراب پور متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع  Making the Best Use of Feedbackدر سالن شورای بیمارستان شریعتی

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر امیرعلی سهراب پور متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع Making the Best Use of Feedbackدر سالن شورای بیمارستان شریعتی

مطالب بیشتر
11 دی 1395 سمینار
سمینار

سمینار

مطالب بیشتر
11 دی 1395 سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر شاهین باستانی نژاد متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی با موضوع Nasal Valve Reconstructionدر تالار کنفرانس بیمارستان امیراعلم
سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر شاهین باستانی نژاد متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی با موضوع  Nasal Valve Reconstructionدر تالار کنفرانس بیمارستان امیراعلم

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر شاهین باستانی نژاد متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی با موضوع Nasal Valve Reconstructionدر تالار کنفرانس بیمارستان امیراعلم

مطالب بیشتر
11 دی 1395 دفاع پايان نامه دكتري تخصصي (Ph.D) خانم مينا رنجبران
دفاع پايان نامه دكتري تخصصي (Ph.D) خانم مينا رنجبران

دفاع پايان نامه دكتري تخصصي (Ph.D) خانم مينا رنجبران

مطالب بیشتر
11 دی 1395 کسب جایزه ارزشمند Cum Laude از کنگره جهانی RSNA - دسامبر 2016
کسب جایزه ارزشمند Cum Laude  از کنگره جهانی RSNA  - دسامبر 2016

کسب جایزه ارزشمند Cum Laude از کنگره جهانی RSNA - دسامبر 2016

مطالب بیشتر
9 دی 1395 برگزاری سمینار یک روزه انواع روشهای استریلیزاسیون در چشم پزشکی در بیمارستان فارابی
برگزاری سمینار یک روزه انواع روشهای استریلیزاسیون در چشم پزشکی در بیمارستان فارابی

برگزاری سمینار یک روزه انواع روشهای استریلیزاسیون در چشم پزشکی در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
9 دی 1395 جلسه هماهنگی نمایشگاه جانبی بیست و سومین سمینارسالیانه بیمارستان فارابی برگزار شد
جلسه هماهنگی نمایشگاه جانبی بیست و سومین سمینارسالیانه بیمارستان فارابی برگزار شد

جلسه هماهنگی نمایشگاه جانبی بیست و سومین سمینارسالیانه بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
9 دی 1395 برگزاری کارگروه آموزش سلامت بیمارستان فارابی
برگزاری کارگروه آموزش سلامت بیمارستان فارابی

برگزاری کارگروه آموزش سلامت بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
8 دی 1395 بیست و یکمین ژورنال واچ 95/10/13
بیست و یکمین ژورنال واچ 95/10/13

بیست و یکمین ژورنال واچ 95/10/13

مطالب بیشتر
8 دی 1395 کارگروه بانوان بیمارستان فارابی برگزار شد
کارگروه بانوان بیمارستان فارابی برگزار شد

کارگروه بانوان بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
8 دی 1395 جلسه ارتقاء
جلسه ارتقاء

جلسه ارتقاء

مطالب بیشتر
8 دی 1395 امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال اول 96-95
امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال اول 96-95

امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال اول 96-95

مطالب بیشتر
8 دی 1395 برنامه های بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه در بیمارستان بهرامی
برنامه های بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه در بیمارستان بهرامی

برنامه های بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه در بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
7 دی 1395 ليست منابع آزمون هاي گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال96
ليست منابع آزمون هاي گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال96

ليست منابع آزمون هاي گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال96

مطالب بیشتر
7 دی 1395 بيست و سومين نشست در كوي دوست برگزار می شود
بيست و سومين نشست در كوي دوست برگزار می شود

بيست و سومين نشست در كوي دوست برگزار می شود

مطالب بیشتر
7 دی 1395 دکتر زالی؛ بیمارستان سینا نماد برجسته و سنبل خوبی از حرکت های نوآورانه در حوزه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی است.
دکتر زالی؛ بیمارستان سینا نماد برجسته و سنبل خوبی از حرکت های نوآورانه در حوزه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی است.

دکتر زالی؛ بیمارستان سینا نماد برجسته و سنبل خوبی از حرکت های نوآورانه در حوزه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی است.

مطالب بیشتر
7 دی 1395 برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی 2 در مرکز توسعه پژوهش سینا
برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی 2 در مرکز توسعه پژوهش سینا

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی 2 در مرکز توسعه پژوهش سینا

مطالب بیشتر
7 دی 1395 برگزاری اولین جلسه دوره جدید آموزشی حلقه های صالحین بیمارستان فارابی
برگزاری اولین جلسه دوره جدید آموزشی حلقه های صالحین بیمارستان فارابی

برگزاری اولین جلسه دوره جدید آموزشی حلقه های صالحین بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
7 دی 1395 برگزاری سومین Text Review
برگزاری سومین Text Review

برگزاری سومین Text Review

مطالب بیشتر
6 دی 1395 فراخوان کارگاه کاکرین
فراخوان کارگاه کاکرین

فراخوان کارگاه کاکرین

مطالب بیشتر
6 دی 1395 دکتر امامی؛ پژوهشی مفید است که گرهی از مشکل سلامت مردم جامعه بگشاید
دکتر امامی؛ پژوهشی مفید است که گرهی از مشکل سلامت مردم جامعه بگشاید

دکتر امامی؛ پژوهشی مفید است که گرهی از مشکل سلامت مردم جامعه بگشاید

مطالب بیشتر
6 دی 1395 برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا
برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا

برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 سمینار سرطان پروستات مقاوم به هورمون درمانی برگزار می گردد
سمینار سرطان پروستات مقاوم به هورمون درمانی برگزار می گردد

سمینار سرطان پروستات مقاوم به هورمون درمانی برگزار می گردد

مطالب بیشتر
6 دی 1395 برگزاری کمیته صیانت از حقوق شهروندی بیمارستان سینا
برگزاری کمیته صیانت از حقوق شهروندی بیمارستان سینا

برگزاری کمیته صیانت از حقوق شهروندی بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان سینا
برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان سینا

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 گفتگو با دکتر آذر حدادی، معاون پژوهشی بیمارستان سینا در آستانه برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا
گفتگو با دکتر آذر حدادی، معاون پژوهشی بیمارستان سینا در آستانه برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا

گفتگو با دکتر آذر حدادی، معاون پژوهشی بیمارستان سینا در آستانه برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا برگزار گردید
دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا برگزار گردید

دوازدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا برگزار گردید

مطالب بیشتر
6 دی 1395 برگزاری نشست بررسی پروژه بازسازی اورژانس بیمارستان سینا
برگزاری نشست بررسی پروژه بازسازی اورژانس بیمارستان سینا

برگزاری نشست بررسی پروژه بازسازی اورژانس بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 برگزاری کمیته کسورات بیمارستان سینا
برگزاری کمیته کسورات بیمارستان سینا

برگزاری کمیته کسورات بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 برگزاری نشست کمیته فرهنگی بیمارستان سینا
برگزاری نشست کمیته فرهنگی بیمارستان سینا

برگزاری نشست کمیته فرهنگی بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 پیام تسلیت به مناسب درگذشت برادر ارجمند جناب آقای امیر زاده
پیام تسلیت به مناسب درگذشت برادر ارجمند جناب آقای امیر زاده

پیام تسلیت به مناسب درگذشت برادر ارجمند جناب آقای امیر زاده

مطالب بیشتر
6 دی 1395 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت همکار ارجمند بیمارستان سینا سرکار خانم همای امینی نیا
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت همکار ارجمند بیمارستان سینا سرکار خانم همای امینی نیا

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت همکار ارجمند بیمارستان سینا سرکار خانم همای امینی نیا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک پژوهشی بین دانشکده بهداشت و بیمارستان سینا
انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک پژوهشی بین دانشکده بهداشت و بیمارستان سینا

انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک پژوهشی بین دانشکده بهداشت و بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
6 دی 1395 بازآموزی CPR در بیمارستان بهارلو برگزار می‌شود
بازآموزی CPR در بیمارستان بهارلو برگزار می‌شود

بازآموزی CPR در بیمارستان بهارلو برگزار می‌شود

مطالب بیشتر
5 دی 1395 برگزاری مانور عملیاتی پاسخ به حوادث در بیمارستان فارابی
برگزاری مانور عملیاتی پاسخ به حوادث در بیمارستان فارابی

برگزاری مانور عملیاتی پاسخ به حوادث در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
5 دی 1395 کمیته طب و انتقال خون بیمارستان فارابی برگزار شد
کمیته طب و انتقال خون بیمارستان فارابی برگزار شد

کمیته طب و انتقال خون بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
5 دی 1395 بازدید تیم ارزیابی بیرونی دانشگاه بر اساس استانداردهای ملی اعتباربخشی مؤسسه ای
بازدید تیم ارزیابی بیرونی دانشگاه بر اساس استانداردهای ملی اعتباربخشی مؤسسه ای

بازدید تیم ارزیابی بیرونی دانشگاه بر اساس استانداردهای ملی اعتباربخشی مؤسسه ای

مطالب بیشتر
5 دی 1395 برگزاری کمیته دارو درمان ، تغذیه و تجهیزات بیمارستان بهرامی
برگزاری کمیته دارو درمان ، تغذیه و تجهیزات بیمارستان بهرامی

برگزاری کمیته دارو درمان ، تغذیه و تجهیزات بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
5 دی 1395 اعلام زمان جلسه پیش دفاع خانم کشمیری
اعلام زمان جلسه پیش دفاع خانم کشمیری

اعلام زمان جلسه پیش دفاع خانم کشمیری

مطالب بیشتر
5 دی 1395 بررسی ارتباط بین سطح اسیداوریک سرم و هیپرتانسیون شریان ریوی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی
بررسی ارتباط بین سطح اسیداوریک سرم و هیپرتانسیون شریان ریوی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی

بررسی ارتباط بین سطح اسیداوریک سرم و هیپرتانسیون شریان ریوی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی

مطالب بیشتر
5 دی 1395 برگزاري بيست و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95
برگزاري بيست و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

برگزاري بيست و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

مطالب بیشتر
4 دی 1395 سومین Text Review
سومین Text Review

سومین Text Review

مطالب بیشتر
4 دی 1395 کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان بهارلو برگزار شد
کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان بهارلو برگزار شد

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
4 دی 1395 پیام تسلیت مدیر پرستاری بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار
پیام تسلیت مدیر پرستاری بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

پیام تسلیت مدیر پرستاری بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

مطالب بیشتر
4 دی 1395 پیام تسلیت قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار
پیام تسلیت قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

پیام تسلیت قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

مطالب بیشتر
4 دی 1395 برگزاری جلسه دفاع از عنوان خانم کرباسی
برگزاری جلسه دفاع از عنوان خانم کرباسی

برگزاری جلسه دفاع از عنوان خانم کرباسی

مطالب بیشتر
4 دی 1395 پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار
پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

مطالب بیشتر
4 دی 1395 دومین جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه در آذر ماه 95
دومین جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه در آذر ماه 95

دومین جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه در آذر ماه 95

مطالب بیشتر
4 دی 1395 برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي
برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
4 دی 1395 در خصوص چگونگي بهره مندي دانشجويان انتقالي و تغيير رشته از تسهيلات آيين نامه هاي استعداد درخشان
در خصوص چگونگي بهره مندي دانشجويان انتقالي و تغيير رشته از تسهيلات آيين نامه هاي استعداد درخشان

در خصوص چگونگي بهره مندي دانشجويان انتقالي و تغيير رشته از تسهيلات آيين نامه هاي استعداد درخشان

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه