امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
4 تیر 1401

در جلسه شورای نمایندگان اعلام شد: برنامه ی ارزشیابی بخش های آموزشی پزشکی عمومی توسط دانشکده طراحی می شود

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 جلسه شورای نمایندگان دانشکده پزشکی با حضور دکتربیگ محمدی ریاست دانشکده و تقدیر از دکتر ایمانی و معارفه دکتر خدیجه ادبی معاون پیشین و جدید آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، این جلسه بعد از ظهر روز سه شنبه 31 خرداد ماه جاری با حضور دکتربیگ محمدی ریاست دانشکده پزشکی، دکترسعید پورحسن معاون دانشجویی فرهنگی، دکتر خدیجه ادبی معاون آموزش پزشکی عمومی،سهیل حیدری دبیر  شورای نمایندگان دانشکده پزشکی و نمایندگان ادوار دانشجویی برگزار شد. 
دکتر بیگ محمدی با تاکید بر ضرورت همکاری شورای نمایندگان با بدنه ی مدیریتی دانشکده برای بهبود وضعیت آموزشی دانشجویان گفت:  حضور و فعالیت نمایندگان ورودی ها در پیشبرد اهداف آموزشی دانشکده بسیار موثر است.
در ابتدای این نشست از زحمات دکتر ایمانی طی تصدی معاونت آموزش پزشکی عمومی قدردانی شد.
جلسه شورای نمایندگان با حضور نمایندگان کارورزان و دبیر شورای نمایندگان با مسئولین دانشکده در خصوص مسائل آموزشی، صنفی، رفاهی و... کارورزان ادامه یافت.
در این جلسه به صورت موردی مشکلات کارورزان در بخش های مختلف بالینی توسط نمایندگان مطرح شد و مقرر شد علاوه بر بازخورد موردی به بخش های مربوطه توسط مسئولین دانشکده، برنامه ی ارزشیابی بخش های آموزشی پزشکی عمومی توسط دانشکده ی پزشکی طراحی و اجرا شود و همچنین راهکاری موثر برای دریافت گزارش ها و بازخورد های مربوط به سوء رفتار حرفه ای فراگیران و اعضای هیأت علمی تدبیر شود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0