امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 اسفند 1396

برگزاری اولین شورای آموزش تخصصی معاونین آموزشی بیمارستان ها

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

برگزاری اولین شورای آموزش تخصصی معاونین آموزشی بیمارستان ها


دکتر ساعدی برحذف مکاتبات و نامه نگاری های اداری و برقراری ارتباط مستقیم با گروههای بالینی تاکید کرد.

دکتربابک ساعدی معاون آموزش تخصصی وفوق تخصصی دانشکده پزشکی در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی دانشکده با بیان اینکه اعضای
​ رزیدنتی و گروههای مختلف بالینی هستند گفت: هدف گذاری این شورا بررسی مسائل آموزش رزیدنت ها است. 
دکتر ساعدی با عنوان اینکه: ما برنامه ارتقاء رزیدنتی را از طریق این شورا رسیدگی میکنیم افزود: در درجه اول وظایف تعریف نقش مسئولین آموزش و فراهم سازی ابزار لازم برای تاثیر گذاری این مسئولین آموزشی رزیدنتی در ارتقاع سطح آموزشی تخصصی دانشکده پزشکی می باشد. 
معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی گفت: در این جلسه گروههای مختلف در خصوص دغدغه های خود و اجرای تعهد حرفه ای و سایر مسائل فعلی وزارت بهداشت و کل جامعه که ممکن است روی آموزش پزشکی و اجرای برنامه تعهد حرفه ای تاثیر گزار باشد بحث و گفت و گو داشتند.
دکتر ساعدی تصریح کرد: تلاش ما بر این است مکاتبات و نامه نگاری راحذف وارتباط مستقیم با گروههای آموزشی بالینی  فرهنگ سازی شود.

 دکتر ساعدی در پاسخ به سوال تداوم این گونه جلسات شورای تخصصی گفت ما سعی میکنیم این جلسات به شکل مکرر در طی سال با نمایندگان گروهها برگزار کنیم و انتظار داریم ماهی یک باراین جلسات  تداوم داشته باشد. 

خبرنگار :نیرومند رومیانی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0