امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
13 آذر 1400

با موافقت 7 پرونده، سومین جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي در سال 1400 برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سومین جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي در سال  1400 با برررسی 7 پرونده متقاضی فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور، ماموریت آموزشی خارج از کشور، تمدید ماموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی برگزار و با هر 7 پرونده موافقت شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشكده پزشكي، سومین جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي در سال 1400روز شنبه 13 آذر با حضور دکتر بیگ محمدی، دكتر رضايي رئیس و معاون بين  الملل دانشكده، مديران گروه ها و معاونین بين الملل گروه هاي متقاضي درخواست بورس، در سالن شوراي دانشكده برگزار شد.
در این جلسه پرونده ی 2 عضو هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی خارج از کشور، 1 پرونده فرصت مطالعاتی داخل کشور، 3 پرونده ماموریت آموزشی خارج از کشور و تمدید ماموریت آموزشی خارج از کشور و 1 پرونده تمدید فرصت مطالعاتی خارج از کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت، هر7 پرونده مورد موافقت قرار گرفت.
 دکتر حمید عمادی و دکتر محبوبه حاج عبدالباقی مدیر گروه و معاون بین الملل از گروه عفونی، دکتر آناهیتا صادقی، دکتر ریحانه حیدری، دکترمریم طباطبائی، دکتر محمد سلیمانی و دکتر فیض آبادی معاونین بین الملل بودند که از گروه های داخلی، گوش و حلق و بینی، روانپزشکی، چشم پزشکی و میکروب شناسی در این نشست شرکت کرده و از پرونده های متقاضیان گروه خود دفاع کردند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0