امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
10 اردیبهشت 1398

آغاز ثبت نام از متقاضيان خوابگاه های دانشجويی برای سكونت در مهرماه سال تحصيلی 99-98

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، متقاضيان سكونت مي بایست از روز یکشنبه 15 تا 31 اردیبهشت 98 با مراجعه به سامانه اسكان به آدرس اينترنتی http://eskan.tums.ac.ir نسبت به تكميل و ارسال فرم تقاضاي خوابگاه و انتخاب هم اتاقی اقدام کنند.
توضيح اينكه، بر اساس آيين نامه اسكان و نحوه مقررات عمومی-انضباطی خوابگاه های دانشجويی دانشگاه ها (مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، عدم ارسال فرم تقاضا از سوی دانشجويان ساكن در مهلت تعيين شده، به منزله انصراف از خوابگاه تلقی و حداقل در نیمسال اول 98 به ايشان خوابگاه تعلق نمي گيرد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0