امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 آبان 1400

با اعطای حکم مسئول دفتر منتورینگ معاونت آموزشی، سومین جلسه هم افزایی و تعامل رئیس دانشکده با واحدهای فرهنگی دانشگاه برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 سومین جلسه هم افزایی رئیس دانشکده پزشکی و واحدهای فرهنگی دانشگاه  با طرح و بررسی مسائل و مشکلات زندگی خوابگاهی به عنوان یکی از مسائل مهم حوزه دانشجویی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی، این جلسه با حضور دکتر بیگ محمدی رئیس دانشکده بعد از ظهر روز سه شنبه 11 آبان ماه در سالن شورا تشکیل شد.
دکتر صادقیان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، دکتر ایمانی معاون آموزش پزشکی عمومی، دکتر میری معاون دانشجویی فرهنگی، دکتر فاطمه نبوی زاده مدیر دفتر راهنمایی تحصیلی دانشکده پزشکی، دکتر نجفی به نمایندگی بسیج کارکنان پزشکی، دکتر پورحسن مسئول دفتر منتورینگ دستیاری، دکتر یاری معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر ابراهیمی مسئول ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده،دکتر ایزدی مدیر آموزشی پزشکی عمومی، دکتر رحیم نژاد مسئول مرکز مشاوره دانشجویی، دکتر محمد جعفری عضو هیات علمی گروه آموزشی روانپزشکی، آقای ابوالحسنی نماینده بسیج دانشجویی از مدعوین این جلسه بودند.

در ادامه جلسه گذشته که پس از نظرخواهی و امتیازبندی موضوعات مختلف، 5 موضوع  زندگی خوابگاهی، نقش اساتید و کارکنان ، مهارت حل مسئله ، پیش بینی آسیب های اجتماعی جدید الورودها و مهارت یادگیری به ترتیب به عنوان اولویت های دوره دانشجویی مطرح شد، اعضای جلسه سه موضوع زندگی خوابگاهی، پیش بینی آسیب های اجتماعی جدیدالورودها و مهارت حل مساله را به عنوان مهمترین مسائل زندگی دوره دانشجویی با اولویت بررسی زندگی خوابگاهی مورد بحث و بررسی قرار دادند.
 اعضای جلسه جوانب مثبت و منفی زندگی خوابگاهی را بیان کردند و مقرر شد راهکارهای خود را برای ارائه در جلسه آینده آماده کنند تا در خصوص آنها تصمیم گیری شود.
در پایان این جلسه حکم انتصاب دکتر سیعد پور حسن، عضو هیات علمی گروه داخلی به عنوان مسئول دفتر منتورینگ معاونت آموزشی پزشکی به ایشان اعطا شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0