امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
7 آذر 1395

سومین جلسه شورای بورس دانشکده پزشکی مورخ 95/09/07 در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.

به گزارش معاونت بين الملل دانشكده پزشكي، سومین جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي در سال 1395 برگزار شد. روز يكشنبه مورخ 95/09/07  جهت بررسي پرونده هاي اعضاي هيات علمي اين دانشكده با حضور دكتر امامي رييس دانشكده پزشكي، دكتر رضايي معاون بين الملل دانشكده پزشكي و دكتر خيلتاش مدير بين الملل دانشكده پزشكي و همچنين مديران گروه ها و رابطين بين الملل گروه هاي متقاضيان در سالن شوراي دانشكده برگزار شد. دكتر امامي در بررسي اين پرونده ها، خواستار شفاف سازي علت سفرها شد و گفت: براي اين كه پرونده ها در شوراي بورس دانشگاه به تصويب برسد بايد فرد متقاضي دليل سفر خود و نتيجه اي كه بدست خواهد آورد را صريحا شرح دهد چرا كه  نتيجه اين سفر بايد به ارائه يك راهكار و ارتقاء دانشكده و دانشگاه منجر شود.   خبرنگار: مرضیه صنعت خانی کارشناس بین الملل دانشکده


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0