امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
14 آبان 1395

سمینار های پرستاری با هدف توانمند سازی کارکنان برگزار می شود

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، زهرا میرزائی سوپروایزر آموزشی بیمارستان فارابی در حاشیه برگزاری کنفرانس یک روزه بیماری گلوکوم و مراقبت های پرستاری آن گفت: ارتقای سطح علمی و عملی کادر پرستاری) کارشناسان پرستاری، اتاق عمل و بیهوشی(، از وظایف واحد آموزش دفتر پرستاری است که بخشی از آن از طریق برگزاری کلاس، کارگاه و سمینار های ویژه کارکنان پرستاری صورت می پذیرد.وی افزود: کنفرانس های علمی پرستاری با هدف اصلی ارتقای سطح توانمندی علمی کارکنان پرستاری از طریق تبادل دانش و تجربه برگزار می شود و در نهایت منجر به افزایش کیفیت خدمات درمانی می گردد.سوپروایزر آموزشی بیمارستان فارابی مراقبت های پرستاری را بخشی مهم و موثر در روند درمان بیمار عنوان کرد و گفت : لازم است پرستاران در این زمینه اطلاعاتشان را به روز نمایند.میرزائی ضمن تشریح ساختار کنفرانس های پرستاری بیمارستان فارابی گفت: ویژگی بارز این کنفرانس ها استفاده از پرستاران، کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی برای سخنرانی در کنار اعضای هیئت علمی گروه چشم است. این کار با هدف توانمند سازی  کارکنان  پرستاری برای حضور در سمینار ها و کنگره های علمی بزرگ است. وی در مورد نحوه انتخاب عناوین کنفرانس ها هم  اظهار داشت: عناوین کنفرانس ها و سمینار های پرستاری براساس نیاز سنجی  آموزشی انتخاب می شود و سعی داریم  کارکنان تمام بخش های بیمارستان را به نوبت در این آموزش ها درگیر نماییم. به طور مثال کنفرانس امروز که در مورد بیماری گلوکوم و مراقبت های پرستاری در آن است به دلیل پیشرفت های فراوانی که در زمینه روش ها و متد های جراحی و درمان گلوکوم صورت گرفته انتخاب شده است و شرکت کنندگان طی آن اطلاعاتی در مورد بیماری پیدا نموده و با روش های تشخیصی جدید و همچنین مراقبت های پرستاری آن آشنا می شوند.خبر: امیدوارعکس: امیدوار- قاضی میرسعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0