امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
8 آبان 1395

سمينار تخصصي فارماكولوژي

سمينار تخصصي فارماكولوژي تحت عنوان:  Drug repositioningساعت 10 روز يكشنبه 9 آبان 1395 در گروه فارماكولوژي برگزار مي شود. ارايه دهنده: سميرا شيرويي استاد راهنما: دكتر احمدرضا دهپور


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0