18 مهر 1395

سمینار آموزش دو روزه تغذیه و رژیم درمانی در بیماری دیابت به میزبانی بیمارستان ضیائیان برگزارشد

گالری عکسدر راستای به روزنمودن اطلاعات کارشناسان تغذیه و آگاهی از تازه های تغذیه و رژیم درمانی در بیماری دیابت" سمینار آموزش دو روزه تغذیه و ژریم درمانی در بیماری دیابت" باهماهنگی معاونت درمان دانشگاه و با حضور کارشناسان تغذیه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران درتاریخ سیزدهم و چهاردهم مهر 95 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان ضیائیان برگزارشد.در این سمینار ابتدا دکتر نسرین عباسی (مدیر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه) ضمن خوش آمدگویی و به معرفی دوره پرداخت.سپس مسئولین تغذیه بالینی دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت، رئیس واحد بیماریهای خاص معاونت درمان، متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی درخصوص برنامه های وزارت بهداشت در سال جاری در زمینه ارتقاء رژیم درمانی، معرفی کلینیک های سطح 1 و 2 دیابت، تعریف دیابت،انواع آن، معیارهای تشخیص،اهداف درمان، ملاحظات تغذیه ای در درمان هیپوگلیسمی/هیپرگلیسمی، دیابت بارداری و نقش تغذیه دردرمان، اندازه گیری قند خون و تحلیل نتایج آن جهت تغییرات برنامه غذایی، دارو های رایج در درمان دیابت و ملاحظات کاربردی در تنظیم انسولین و کربوهیدرات، شیرین کننده های مصنوعی، مکمل های غذایی رایج دردیابت، تناسب کربوهیدرات با انسولین، تغذیه درمانی دردیابت 1 و2، نفروپاتی دیابتی و اصول رژیم درمانی آن به سخنرانی پرداختند.دکترپریسا ترابی(مسئول تغذیه بالینی دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت متبوع)، دکتر محمد حسن شعبانی(رئیس واحد بیماریهای خاص معاونت درمان)، دکتر حسین ایمانی(دکترای تخصصی تغذیه بالینی ورژیم درمانی) ازسخنرانان علمی این سمینار بودند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0