18 مهر 1395

سمينار ارزيابي صلاحيت باليني برگزار مي شود

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، سمينار ارزيابي صلاحيت باليني، 28 بهمن‌ماه 1395 در دانشكده پزشكي، تالار ابن‌سینا برگزار می‌شود. محورهاي اصلي سمينار شامل ارزيابي در محل كار: كاربردها و چالش‌ها، ارزيابي رفتار حرفه‌ای: دشوار ولي ضروري، نظام ارزيابي صلاحيت باليني، ارائه بازخورد مؤثر، تحليل و ارزشيابي نظام ارزيابي، كاربرد پورتفوليو/ لاگ بوك درآموزش و ارزيابي می باشد.گفتنی است مهلت ارسال مقالات تا 30 آبان ماه 1395 به زبان فارسي می‌باشد، گروه مخاطب، كليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان می‌باشد. و دبيرخانه سمینار مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه می‌باشد.متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 88955712 داخلي 201 تماس حاصل نمایند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0