امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
18 مهر 1395

سمینار ارزيابی صلاحيت بالينی

مهلت ارسال مقالات ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵زبان مقالات: فارسياين سمينار كه با محوريت ارزيابي است توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش با همكاري معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي­شود،محورهاي اصلي سمينار عبارتند از:۱.ارزيابي در محل كار:كاربردها و چالش ها۲.ارزيابي رفتار حرفه اي: دشوار ولي ضروري۳.نظام ارزيابي صلاحيت باليني۴.ارائه بازخورد موثر۵.تحليل و ارزشيابي نظام ارزيابي۶.كاربرد پورتفوليو/ لاگ بوك درآموزش و ارزيابيمكان سمينار: دانشگاه علوم پزشكي تهران،دانشكده پزشكي، تالار ابن سينادبيرخانه: مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهشماره تماس:۸۸۹۵۵۷۱۲ داخلي ۲۰۱گروه مخاطب: كليه اعضاي هيات علمي و دانشجويانمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي تهران از كليه اساتيد و دانشجويان براي شركت در اين سمينار دعوت مي­نمايد. 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0