امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 مهر 1398

24 مهرماه جاری، برگزاری اولین وبینار internet group of IAMRM در یوسرن

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 با موضوع معرفی انجمن بین المللی تصویربرداری تشدید مغناطیسی در پزشکی اولین وبینار از سلسله وبینار های  internet group of IAMRM در یوسرن، 24 مهرماه از ساعت 16 تا 16:30 به صورت مجازی در ای سمینار برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی در این وبینار دکتر حمیدرضا سلیقه راد عضو هیات علمی گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی و ریاست شاخه انجمن بین المللی MRI انجمن بین المللی تصویربرداری تشدید مغناطیسی در پزشکی را معرفی خواهد کرد.
این وبینار از ساعت 16 تا 16:30 روز چهارشنبه 24 مهر به صورت مجازی در
ای سمینار قابل مشاهده خواهد بود.منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0