4 آبان 1395

سفر زیارتی مشهد مقدس برای بیماران بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، سفر زیارت مشهد مقدس برای بیماران بیمارستان بهرامی برگزار شد.با هماهنگی گروه خیریه کودکان فرشته اند سفر زیارتی برای بیماران بخش خون بیمارستان بهرامی برگزار شد. در این سفر که با هزینه خیرین برگزار شد کودکان سرطانی بخش خون به همراه مادرانشان  حضور داشتند . همچنین سه نفر از پرستاران افتخاری منش مترون بیمارستان ، بیات و رحمانی از پرستاران نیز  همراه بیماران بودند و اقدامات درمانی مورد نیاز را برای بیماران  برعهده داشتند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0