امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
15 دی 1395

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر محمدرضا مدرسی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه کودکان با موضوع Cystic Fibrosis در سالن کنفرانس بیمارستان مرکز طبی کودکان

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر محمدرضا مدرسی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه کودکان با موضوع Cystic Fibrosis  در سالن کنفرانس بیمارستان مرکز طبی کودکان به گزارش معاونت بین الملل دانشکده امروز چهارشنبه مورخ 15/10/95 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی آقاي دكتر محمدرضا مدرسی ، متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه کودکان با موضوع Cystic Fibrosis در سالن کنفرانس بیمارستان مرکز طبی کودکان با حضور اساتید و دانشجویان گروه برگزار شد. 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0