امروز : شنبه 12 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
20 دی 1395

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر مازیار مطیعی لنگرودی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Thyroid Nodules and Cancer در بیمارستان ولیعصر

به گزارش معاونت بین الملل دانشکده امروز دوشنبه مورخ 20/10/95 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی آقاي دكتر مازیار مطیعی لنگرودی، متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Thyroid Nodules and Cancer  در بیمارستان ولیعصر با حضور اساتید و دانشجویان گروه برگزار شد.   


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0