13 دی 1395

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر علی کوهی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Residents Education Gadgets در سالن کنفرانس بیمارستان امیراعلم

به گزارش معاونت بین الملل دانشکده امروز دوشنبه مورخ 13/10/95 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی آقاي دكتر علی کوهی، متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Residents Education Gadgets در سالن کنفرانس بیمارستان امیراعلم  با حضور اساتید و دانشجویان گروه برگزار شد. 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0