امروز : یکشنبه 22 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
28 دی 1395

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر علی قربانی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه جراحی عمومی با موضوع Lung Cancer در بیمارستان شریعتی

به گزارش معاونت بین الملل دانشکده امروز سه شنبه مورخ 28/10/95 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی آقاي دكتر علی قربانی، متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه جراحی عمومی با موضوع Lung Cancer در بیمارستان شریعتی با حضور اساتید و دانشجویان گروه برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0