امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
11 دی 1395

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر شاهین باستانی نژاد متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی با موضوع Nasal Valve Reconstructionدر تالار کنفرانس بیمارستان امیراعلم

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر شاهین باستانی­نژاد متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی با موضوع  Nasal Valve Reconstructionدر تالار کنفرانس بیمارستان امیراعلم به گزارش معاونت بین الملل دانشکده روز دوشنبه مورخ 06/10/95 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی آقاي دكتر شاهین باستانی­نژاد، متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی با موضوع Nasal Valve  Reconstruction در تالار کنفرانس بیمارستان امیراعلم با حضور اساتید و دانشجویان گروه برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0